Carsharing je nastupující trend, dere se do všech velkých měst napříč vyspělými zeměmi. Jaké jsou jeho podoby, co od něj můžeme očekávat a jak moc změní byznys s automobily?

Co to je carsharing

Carsharing je relativně nový přístup k využívání automobilů postavený na základní myšlence sdílení jednoho automobilu více lidmi. Za ní stojí poměrně logická úvaha, která říká, že většinu doby, co vlastníme automobil, tak stojí v garáži. Umořování jeho fixních nákladů – tj. pořizovacích nákladů a nákladů na pojištění, silniční a ekologické daně – je tak vysoce neefektivní, což výrazně prodražuje cenu za 1 ujetý km. Tak vypadala základní idea carsharingu ještě na přelomu století.

Do myšlenky carsharingu však stále více promlouvají ještě další, novější faktory. Zaprvé – města jsou čím dál zaplněnější a je v nich problém s parkovacími místy. Carsharing tento problém řeší, protože zmenšuje počet automobilů na obyvatele. Zadruhé – příliš mnoho aut je velmi neekologické, každé auto produkuje významnou karbonovou stopu během své výroby, dopravy z výrobního závodu i při své likvidaci. O elektromobilech to platí dvojnásob, protože Li-ion akumulátory je potřeba těžit a vyrábět často daleko mimo automobilky, a ještě jsou náročné na ekologickou likvidaci. Dává tedy smysl snížit objem produkovaných aut. No a zatřetí – ve velkých městech je problém s exhalacemi. Carsharing, který jde cestou aut s minimálními či nulovými emisemi (např. u CNG) proto dává vládám smysl podporovat. Podtrženo a sečteno – díky všem těmto faktorům si teď získává carsharing obrovskou vlnu pozornosti.

Carsharing pokaždé jinak

Existuje hned několik druhů carsharingu. Všechny z nich staví na první, hlavní, myšlence, že většina z nás většinu času auto vlastně nepoužívá a nepotřebuje. V závislosti na typu carsharingu se pak dostávají ke slovu i nejrůznější další faktory. Celosvětově jsou dominantní zejména následující dva modely carsharingu:

  • Spoluvlastnění automobilu – doslova společný nákup automobilu více domácnostmi, či nějakou komunitou, avšak bez jakéhokoliv profesionálnějšího podkladu.
  • Profesionální carsharing (free-floating) – postavený na vozidlech zakoupených provozovatelem carsharingu (často spjatým s automobilkou, respektive importérem, nebo dealerstvím). Cílem je získat profit z velmi krátkodobého (často na hodiny či dokonce minuty) pronájmu automobilů uvnitř velkých měst. Často do hry vstupuje i podpora od vlády či daného města v podobě bezplatného vjezdu do centra, bezplatného parkování či úlevy od silničních daní a mýta. To je obvykle vykoupeno požadavkem na nízkoemisní a bezemisní automobily.
  • Carsharing postavený na sdílené ekonomice (peer-to-peer) – v podstatě takové Airbnb pro automobily, kdy lidé či dokonce firmy sdílí s ostatními své automobily, které mají v soukromém vlastnictví. Poskytovatel carsharingu tak vlastně jen zprostředkovává platformu pro sdílení automobilů. Primárním cílem je tedy efektivnější umoření fixních nákladů na automobil.

Carsharing v posledních dvou případech obvykle funguje tak, že zájemci o carsharing se registrují na carsharingové platformě, kde doloží potřebné doklady, zadají údaje ke své platební kartě a případně složí zálohu či platí pravidelný měsíční poplatek za využívání platformy. K dispozici pak mají mobilní aplikaci, která jim zobrazí dostupné automobily v jejich okolí. Platba pak probíhá za čas zápůjčky (obvykle po minutách), za ujeté kilometry, nebo za kombinaci obojího. Řada carsharingových platforem nabízí také zvýhodněné balíčky na pevný čas – hodinu, den, víkend, týden apod.

Profesionální carsharingové služby využívají možností moderních automobilů nahradit klíč čipovou kartou, případně mobilním telefonem. Uživateli carsharingu tak stačí dojít k volnému vozu na ulici, aktivovat si daný automobil přes mobilní aplikaci, a pak ho rovnou může odemknout a začít používat. Tím se zároveň řeší problém s předáváním klíčků od auta i s jeho zabezpečením. Dočerpávání paliva je obvykle řešeno prostřednictvím tankovacích karet či přístupu k nabíjecím stojanům. Provozovatel carsharingu pak průběžně v celé flotile zajišťuje pravidelný servis, přezutí pneumatik, veškerou údržbu a případně i řešení pojistných událostí nebo redistribuci automobilů do různých lokalit.

Autonomní auta změní pravidla hry

Velice brzy se navíc objeví další forma carsharingu. Na té už několik let pracuje teď už dceřiná společnost General Motors, Cruise. Do spolupráce s ní se navíc aktivně zapojil i technologický gigant Microsoft. Cruise staví na plně autonomních elektromobilech Chevrolet Bolt EV. První aktivní test proběhl v říjnu 2020 v San Franciscu. Ve skutečnosti se však jednalo o vyústění pět let trvajícího výzkumu a vývoje, kdy elektrické Bolty již autonomně najezdily více než 2 miliony mil.

Cruise od GM je však spíš konkurencí Uberu. Z pohledu uživatele funguje totiž identicky. Uživatel si otevře ve svém mobilu aplikaci Cruise, objedná si autonomní Bolt EV na svoji adresu, zadá cílovou adresu, a to je vše. Bolt EV, který může sledovat v reálném čase na mapce v aplikaci si pro něj přijede, odveze ho do cílové destinace, a pak už sám jede pro dalšího klienta. Uživateli je pak účtován čas jízdy, stejně jako u mnohých carsharingů a stejně jako u Uberu. Dlužno dodat, že to nebylo možná náhodou, že Cruise se dostal do veřejného testu zrovna v době pandemie koronaviru. Koronavirus totiž výrazně změnil pohled na možnost přepravy bez řidiče i na osobní automobilovou dopravu. Ta hromadná se totiž stala rázem nebezpečnou.

Co znamená carsharing pro dealery

Na první pohled by se mohlo zdát, že carsharing je něco, co jde proti prodejům aut. Cílem totiž je, aby jedno auto používalo víc lidí. Jenže v době koronaviru může být právě carsharing způsobem, jak přilákat více lidí k osobní automobilové dopravě. I člověk bez auta se totiž doslova za pár dolarů nebo eur může dostat osobním autem do práce, pěkně v bezpečí, bez dalších lidí kolem.

Určitou příležitost k růstu vidí v carsharingu vidí očividně i automobilky. A nemáme teď na mysli GM a jeho budoucí pokus o konkurenci Uberu. Na profesionálním carsharingu pracují i některé automobilky samy. Za zmínku stojí však i fakt, že např. Škoda Auto, součást koncernu Volkswagen, vybudovala v několika zemích vlastní carsharing HoppyGo postavený na otevřené ekonomice. Ten přitom slouží ke sdílení aut libovolných značek.

Profesionální carsharingové služby jsou tak vlastně klasickým fleetovým zákazníkem, který ale např. na rozdíl od velkých firem, má velký potenciál pro prodej služeb s vyšší přidanou hodnotou jako je pick-up servis, čištění vozu, prodej či zápůjčka příslušenství vozu apod. Všechno je jen o tom, jak carsharing dokáží dealeři uchopit, protože zastavit ho už nejde.

Použité zdroje

https://en.wikipedia.org/wiki/Carsharing

https://www.getcruise.com