Propojili jsme všechna dostupná data do 360° pohledu na zákazníka, dali jsme je na pár kliků do rukou obchodníků a zefektivnili marketingové získávání a následné zpracování leadů. A nejen to umí AutomotiveCRM.

MD-Bavaria je autorizovaný prodejce a servis značky BMW a BMW Mottorad. Vedení firmy hledalo řešení, které nahradí a sjednotí vnitropodnikové nástroje řízení vztahů se zákazníky. Stávající informační systémy nebyly vzájemně synchronizovány, což vytvářelo problémy s kvalitou dat a jejich sdílením napříč firmou. Data, ideálně integrovaná a přehledná, dnes už potřebují všichni – obchod, marketing, poprodejní péče, servis a samozřejmě management pro efektivní řízení.

MD-Bavaria training by Konica Minolta IT Solutions Czech

Implementace nového řešení Automotive CRM vyvinutého na platformě Microsoft Dynamics 365 podporuje specifické prodejní procesy dealerství, díky čemuž jsme MD-Bavaria přinesli:

  • Propojení různých zdrojů informací v kompletním 360° pohledu nad zákazníkem a vozidlem, ve kterém je možné sledovat historii prodeje, servisu a interakcí.
  • Na míru přizpůsobený systém pro správu obchodních procesů.
  • Zlepšenou kvalitu dat, kterou podporuje napojení na slovenský registr FINSTAT.
  • Efektivnější práci marketingu v oblasti plánovaní a vyhodnocovaní prodejních aktivit a ve správě leadů.
  • Připravenost systému na integraci další pobočky.
  • Systém je otevřený dalším rozšíření.

Po nasazení následuje fáze onboardingu, kde zákazníkovi pomáháme s co nejefektivnější adopcí. Kolegové v MD-Bavaria tak budou schopni rychleji začít využívat všech výhod a funkcí systému. A těšíme se na další spolupráci.

Titulní foto: web MD-Bavaria