Úspěšný prodej se dnes už neobejde bez perfektní zákaznické zkušenosti. A tu nevytvoříte náhodou nebo spoléháním na konstelaci hvězd a talentu vašich prodejců. Tu dokážete konzistentně doručit jen díky maximálnímu využití dat o vašich zákaznících. Užitečným pomocníkem vám v tom bude Automotive CRM s poslední dávkou nových funkcionalit. Pojďme se podívat, jak vám mohou pomoci ohromit vaše zákazníky.

Automotive CRM není jen prodejním nástrojem. Spolu s jeho dalšími rozšířeními, jako je Marketing, Péče o zákazníka nebo Power BI, představuje komplexní řešení pro využití nasbíraných dat a efektivní řízení vztahu se zákazníkem. Nová verze proto přináší množství vylepšení, inspirovaných požadavky přímo z praxe od našich zákazníků. Pomohou vám tedy lépe zvládat každodenní situace, které nastávají v oblasti prodeje, výkupu, marketingu nebo zákaznické péče.

Kvalita dat na prvním místě

Cílem našeho řešení je, aby se jeden člověk (zákazník) nacházel v systému pouze jedenkrát. A to bez ohledu na to, jestli figuruje ve vícero firmách, nebo nakupuje různé značky. Abychom toho dosáhli, musíme po vyčištění zákaznických databázi čelit výzvě v podobě dalšího nevytváření duplicitních záznamů.

Platforma Dynamics 365 umožnuje nastavit pravidla pro detekci duplicit individuálně, dle preferencí zákazníka, a to napříč všemi typy záznamů. Krom běžných pravidel pro kontakty či firmy tak můžeme nastavit i pravidla po ocenění nebo výkup v podobě stejného VIN vozidla. Pak se nemůže stát, že neodhalíte zákazníka, který zkouší prodat vozidlo na různých pobočkách tak, aby dosáhl co největší výkupní ceny.

Návrhy propojení s existujícími záznamy

Novinkou jsou takzvané inteligentní návrhy při práci s leady, kde vnitřní algoritmus automaticky odhalí, ke kterému existujícímu záznamu se lead pravděpodobně vztahuje. Praktické využití naleznou návrhy především u leadů, které doputovaly do CRM z webových formulářů nebo přímo od výrobce. Na leadech proaktivně upozorníme uživatele o možné duplicitě a toto chytré řešení zachází ještě dál a nabídne i výběr obchodního vztahu, pokud je již s kontaktem propojen.

Návrh existujícího kontaktu i s obchodním vztahem (dostupné pouze na formuláři Refresh v2)

Kontakt byl úspěšně propojen s leadem

Tato novinka doplňuje další nástroje Automotive CRM jako je DQC (Data Quality Control – dialog s vybranými údaji, který je možné zapnout během nebo na konci prodejního procesu) nebo napojení na rejstříky jako je ARES nebo FINSTAT.

Více informací po ruce při hovoru se zákazníkem

Když voláme zákazníkovi, je vždy ku prospěchu dát mu najevo, že víme, kdo to je a známe naší společnou historii. V nové verzi jsme proto prakticky provázali dva světy – záznam telefonního hovoru a kontext probíhajícího obchodu. Pomocí ikony telefonu lze vyvolat boční panel s novou aktivitou odchozího telefonátu. Oproti standardnímu chování je hlavní záznam stále editovatelný, prodejce tak může během hovoru doplňovat informace do leadu. Nebo si otevře 360° pohled na zákazníka a hned vidí historii všech interakcí a obchodů. Dalším hezkým příkladem z praxe je využití u call center, kdy během hovoru pracovník může dohledat poslední servisní transakce nebo reklamace.

Nové vytváření telefonního hovoru

Vylepšili jsme i zadávání informací o modelovém stromě. Všechny modely jsou nově pouze v jednom poli. Tam lze konkrétní model vybrat, nebo celý modelový strom rozkliknout a vybrat konkrétní modely a řady, o které má zákazník zájem.

Stromový rozpad a výběr vícero možností

Maximální využití platformy Microsoft

Obrovskou devízou Automotive CRM je to, že je postavena na Microsoft Power Platform. To znamená třeba jednoduché propojení na stále mocnější nástroje Microsoft Office / Microsoft 365.

Díky tomu naší zákazníci běžně pracují se šablonami Word při tisku předávacích protokolů a smluv, s Excelem při hromadných úpravách dat nebo vše vyhodnotí v Power BI, která je napojená na data z ERP nebo dalších marketingových nástrojů. Samozřejmostí je napojení na Outlook, které umožnuje synchronizaci kalendáře, kontaktů a úkolů.

S novou verzí představujeme napojení na další platformu z rodiny Microsoft – komunikační nástroj Microsoft Teams. Teams je nové dostupný na všech hlavních typech záznamů a chatové karty obsahují spolu s odkazem na záznam v CRM i kontextové informace o jaké vozidlo či zákazníka se jedná.

Karta z chatu MS Teams s odkazem na záznam v CRM

Oproti klasické e-mailové komunikaci je Teams efektivnější nástroj v situacích, kdy potřebujete flexibilní a okamžitou odezvu, například:

  • mezi-pobočková komunikace (dostupnost vozidel, transfery, plánování testovacích jízd…),
  • komunikace s dalšími odděleními (financování (F&I), nabídky, fleet, výkup, ocenění…),
  • interní komunikace (schvalování, rezervace, změna vlastníka, přidělení leadu…).

Integrovaný chat MS Teams

A to je jenom ochutnávka

V příštím příspěvku Vám blíže představíme další funkce z verze jako je úplně nové zobrazení prodejní historie zákazníka, práce s fotografiemi, nové možnosti reportování a notifikování nebo Vám zákulisně odhalíme, jak monitorujeme procesy zákazníků (flows) abychom zabezpečili tu nejlepší dohledovou službu.