K čemu slouží v ERP řízené a neřízené sklady a jaký je mezi nimi rozdíl?

/

Firmy, které vyrábějí nebo obchodují s určitým zbožím, musejí nutně disponovat sklady pro uskladnění svých výrobků. Každá taková společnost pak musí učinit důležité rozhodnutí, jakým způsobem budou organizovány sklady. Neexistují jednoznačná pravidla pro stanovení způsobu řízení skladu. Vždy se ale jedná o celou řadu faktorů, které ovlivňují pravidla organizování skladu.

V tomto příspěvku se budeme věnovat 2 přístupům, které jsou důležité z pohledu podpory IT.

 • Neřízený sklad – informační systém plní úlohu evidenční, a zejména pomáhá sledovat rozmístění a stavy zásob ve skladech.
 • Řízený sklad (WMS) – informační systém plní úlohu řídicí, tedy sám rozhoduje nebo navrhuje, jak budou zásoby ve skladě rozmístěny, a na základě definovaného nastavení řídí práci skladníků.

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations (dále D365FO) podporuje nejen oba přístupy, ale i jejich kombinaci pro různé sklady. Správa skladů je v rámci systému plně integrována s ostatními moduly (prodej, nákup, výroba, finance apod.) bez ohledu na použitý přístup.

Řízení zásob

Modul Řízení zásob pokrývá v D365FO procesy příjmů, výdejů, skladových a meziskladových převodů, skladových pohybů (inventurní rozdíly, změny stavů položek v případě poškození atp.).

Řízení skladu

Modul Řízení skladu (WMS) pokrývá v D365FO procesy související s pohyby produktů uvnitř skladu. Umožňuje automatizované plánování těchto pohybů (co, odkud, kdy, kam), evidenci těchto plánovaných pohybů v reálném čase i zaznamenávání neplánovaných změn a pohybů (inventurní rozdíly, změny stavů položek v případě poškození atp.).

Základní rysy D365FO WMS
 • Široká variabilita nastavování, systém řízení skladů je postaven na vysokém stupni konfigurace
 • Automatické generování pracovních úkolů pro zaměstnance skladu dle uživatelsky definovaných pravidel a šablon
 • Monitorování pohybu zboží ve skladu
 • Integrovaná podpora čteček (WHS aplikace určená pro systém Android či Windows 10)
 • Evidence všech přeskladňovaných (a vybraných uložených) položek pod jedinečnou identifikací (LP – License plates). LP je číslo reprezentované čárovým kódem, který je zpravidla vytištěn na štítku nalepeném na dané entitě (paletě, pytlíku, krabici…)
 • Automatické (či manuální) generování skladových „vln“ pro řízení prací výdeje dle uživatelsky nastavených šablon
Příjem zboží

V D365FO existuje několik různých způsobů, jak čtečkou přijímat zboží.

 • Příjem dle nákupní objednávky – příjem položek (produktů) nebo řádků objednávky
 • Dle závozu – jedná se o seskupení objednávek do jednoho závozu (auta)
 • Dle elektronického avíza závozu (ASN) – ASN lze importovat i včetně struktury balení (příjem snímáním pouze čísla palety)

Mezi další postupy příjmu zboží patří příjem na základě převodních příkazů (meziskladové převody, příjem zákaznických vratek a systém standardně podporuje také příjem hotových výrobků nebo polotovarů z výroby.

F&O Warehousing

Další klíčové funkce budou popsány v následujících článcích.


Přemýšlíte o implementaci moderního ERP systému ve své společnosti a chcete se dozvědět o řešení Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations více? Stačí kliknout na tlačítko „Mám zájem“ vpravo dole a naši konzultanti vám rádi vše vysvětlí.


Libor Štejdýř, Solution Architect

Konica Minolta IT Solutions Czech
kmits.cz/li

Kategorie

Reference

Poptávka