Slavíme významný úspěch celé skupiny Konica Minolta, a tím je ocenění ve formě zlaté medaile od EcoVadis. Již devátým rokem tak patříme mezi 5 % nejlépe hodnocených společností v rámci společenské zodpovědnosti a udržitelnosti napříč všemi průmyslovými odvětvími.

Organizace EcoVadis sleduje vždy po dobu 12 měsíců řešení pro udržitelnost v globálních dodavatelských řetězcích. Za pomoci inovativních technologií a odborných zkušeností usiluje o zapojení do této iniciativy co nejvíce společností. Spolehlivým hodnocením poskytuje firmám ucelenou zpětnou vazbu, benchmarking a osvědčená doporučení pro neustálé zlepšování.

EcoVadis vysoce hodnotí společnost Konica Minolta v těchto klíčových oblastech:

  • Životní prostředí
  • Pracovní a lidská práva
  • Etika
  • Udržitelné zadávání veřejných zakázek

Zpráva EcoVadis Sustainability Assessment Report o společnosti Konica Minolta uvádí, že „společnost prokazuje pokročilý systém řízení udržitelnosti, který pokrývá všechna čtyři prověřovaná témata“. To je také odrazem našeho trvalého nasazení pro globální enviromentální a sociální iniciativy.

 
„Získání medaile od společnosti EcoVadis v devíti po sobě jdoucích letech je důkazem našeho celofiremního globálního závazku o pozitivním dopadu na životní a sociální prostředí, a to prostřednictvím našich vlastních firemních iniciativ a procesů, jakož i podporou cílů mezinárodních programů.“ 
Olaf Jonas, generální ředitel pro environmentální a sociální správu, Konica Minolta Business Solutions Europe

 

Společnost Konica Minolta i nadále usiluje o řešení všech souvisejících oblastí a výzev, přičemž její hlavní pilíře enviromentálních, sociálních a správních zásad (ESG) jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN. S pevným zaměřením na zlepšování udržitelnosti svých procesů a podpory v rámci cirkulární ekonomiky se Konica Minolta podílí na řešení klimatické krize a snižování znečištění životního prostředí.

Toto uznání od EcoVadis nejenže zdůrazňuje úspěchy skupiny Konica Minolta v oblasti CSR, ale staví ji také mezi lídry v oblasti udržitelnosti v globálním společenství podniků. To je odrazem našich závazků k budování lepší a odpovědnější budoucnosti.

Pro více informací o iniciativách CSR společnosti Konica Minolta a dalších novinkách navštivte stránky https://www.konicaminolta.eu/eu-en/news

Kategorie

Reference

Poptávka