Proaktivní služby zákazníkům díky Customer Service Insights

Dynamics 365 Customer Service Insights vám umožňuje rychle se připojit ke stávajícím datům služby zákazníkům Dynamics 365 pro získání okamžitého přehledu o výkonu systému.  

Co vše umí a k čemu slouží Customer Service Insights? 

Dynamics 365 Customer Service Insights poskytuje zpracovatelné vhledy na kritické metriky výkonu, provozní data a nové trendy ze systému služeb zákazníkům. Vestavěné řídicí panely, interaktivní grafy a vizuální filtry poskytují pohledy na podpůrná provozní data napříč kanály a zvýrazňují oblasti pro zlepšení, které mohou mít největší dopad, což pomůže rychle vyhodnotit a reagovat na klíčové ukazatele výkonu (KPI) a úrovně spokojenosti zákazníků. 

Customer Service Insights používá umělou inteligenci k automatickému seskupení případů do témat pomocí porozumění přirozenému jazyku v pořadí podle počtu případů souvisejících s každým tématem. Díky predikci problémů a jejich nápravě dříve, než bude mít dopad na zákazníky, je možno klientům poskytovat lepší služby.  

O řešení Microsoft Dynamics 365 Customer Service a jeho nasazení vám rádi poskytneme více informací. Stačí kliknout na tlačítko „Mám zájem“ vpravo dole. 

 

Co zobrazují řídicí panely Customer Service Insights? 

Souhrnný panel KPI 
Nové případy 
Řešení 
Spokojenost zákazníků 
Analýza podrobností o tématu 

Ve výchozím nastavení řídicí panely zobrazují informace za poslední měsíc a pro všechny produkty, kanály, obchodní jednotky a týmy ve vašem systému. Časové období lze změnit v rozevíracím seznamu časové období. Dále lze filtrovat data dle parametrů produkt,  kanál, obchodní jednotka  nebo tým. 

Souhrnný panel KPI

Souhrnný panel KPI (klíčový ukazatel výkonu) poskytuje široký přehled o zákaznických službách ve vaší organizaci. Souhrn KPI obsahuje řadu grafů s grafickými pohledy na klíčové ukazatele výkonu vašeho systému.  

 • Souhrnné grafy KPI 
 • Rozložení případu 
 • Priorita případu 
 • Kanál případu 
 • Sledování případu 
 • Nevyřešené případy podle agenta 
 • Faktory objemu případů 
 • Vznikající témata 
Řídicí panel Nové případy

Řídicí panel Nové případy poskytuje přehled nových případů ve vašem systému služeb zákazníkům. Obsahuje řadu grafů s grafickými pohledy na nové případy podpory v rámci systému: 

 • Priorita případu 
 • Kanál případu 
 • Časování případu 
 • Populární témata (AI Insights) 
 • Nově vznikající témata (AI Insights)Konec stránky 
Řídicí panel Řešení

Řídicí panel Řešení poskytuje přehled o výkonu řešení případů v systému služeb zákazníkům. Obsahuje řadu grafů s grafickými pohledy na data řešení případu v rámci systému: 

 • Agenti s nejdelším časem řešení 
 • Nové případy versus průměrný čas řešení 
 • Agenti zabývající se největším počtem eskalací 
 • Nové eskalace versus vyřešené eskalace 
 • Faktory času řešení (AI Insights) 
Panel Spokojenost zákazníků

Panel Spokojenost zákazníků poskytuje přehled o spokojenosti zákazníků (CSAT), včetně využití technologie umělé inteligence (AI) k zobrazení témat, která mají největší dopad na skóre CSAT. Panel Spokojenost zákazníků obsahuje řadu grafů s grafickými pohledy na data spokojenosti zákazníků vašeho systému: 

 • Vyplněné průzkumy 
 • Rychlost sběru údajů o spokojenosti zákazníků 
 • Průměr CSAT 
 • Rozložení spokojenosti zákazníků 
 • Ukazatele spokojenosti zákazníků (AI Insights) 
Řídicí panel Analýza podrobností o tématu

Řídicí panel Analýza podrobností o tématu poskytuje podrobný přehled klíčových ukazatelů výkonu pro konkrétní téma, včetně použití technologie umělé inteligence (AI), která ukáže dopad produktu a kanálu na skóre spokojenosti zákazníků (CSAT) a dobu řešení daného tématu. Panel Analýza podrobností o tématu lze zobrazit z některého z grafů AI Insights v řídicím panelu Souhrn KPI, Příchozí případy, Spokojenost zákazníků a Vyřešení případu.  

 • Grafy KPI Podrobnosti o tématech 
 • Grafy Celkový dopad 
 • Agenti s nejvyšším počtem nevyřešených případů 
 • Agenti s nejdelším časem řešení 
 • Agenti s nejnižší průměrnou spokojeností zákazníků 
 • Složení témat případů 
 • Ukazatele spokojenosti zákazníků (AI Insights) 
 • Faktory času řešení (AI Insights) 

Řídicí panely Customer Service Insights je možno vyzkoušet pomocí samostatné aplikace. 

 

S  nasazením Dynamics 365 Customer Service i dalších modulů vám rádi pomohou naši konzultanti. Stačí kliknout na tlačítko „Mám zájem“ vpravo dole.

Nebo se zaregistrujte k odběru článků zde a další tipy vám budou chodit do vaší e-mailové schránky (samozřejmě jde odběr opět i jednoduše zrušit).

Tým Konica Minolta IT Solutions Czech

kmits.cz/li

Kategorie

Reference

Poptávka