Úspěšný B2B prodej v digitální éře

S aktovkami a kufříky v ruce se „business-to-business“ (B2B) prodejci vždy vydávali na cesty, aby se setkali s kupujícími, ať už byli kdekoli. Zákazníci ve velkém využívají nástrojů digitalizace a digitálních kanálů. Obchodníci sice mohou odložit kufry, ale měli by vstoupit do digitálního nebo hybridního prodeje. Tento dramatický posun v nákupu B2B směrem do digitálního a více samoobslužného způsobu vedl k neustálému snižování množství času, který kupující stráví s prodejci.  Aby se prodejní týmy přizpůsobily této nové vícekanálové realitě, přetvářejí své go-to-market strategie.

Osobní přístup je stále důležitý

Přestože digitální interakce, ať už vzdálené nebo samoobslužné, zůstávají, osobní prodej stále hraje důležitou roli. Zákazníci nejsou připraveni zcela se vzdát osobních návštěv. Kupující považují osobní interakce za známku toho, jak moc si dodavatel cení daného vztahu, a mohou hrát klíčovou roli zejména při navazování nebo obnovování vztahu. Dnešní B2B organizace potřebují novou sadu řešení zaměřených na digitální technologie, aby se mohly pohybovat ve složitém a neznámém terénu. Microsoft Dynamics 365 Customer Insights vám může pomoci.

Dynamics 365 Customer Insights pomáhá s automatizací

Profily a výsledné analýzy z Dynamics 365 Customer Insights lze využít napříč všemi funkcemi a systémy, včetně automatizace prodejních sil (SFA), řízení na základě účtů (ABM) a platforem e-commerce, takže každá osoba a každý systém, se kterým se kupující stýká, mají kontext, který umožňuje poskytovat proaktivní a personalizované zkušenosti přesně v ten správný okamžik. Tato flexibilní kombinace nástrojů umožňuje prodejním organizacím zůstat agilní a zajistit budoucnost jejich datové základny, i když se k ní nevyhnutelně přidají nové prodejní nástroje.

Pro B2B prodej nastává nový standard a není cesty zpět. Přechod kupujících na omnichannel není tak jednoduchý jako přesunutí všech transakcí online. Omnichannel s e-commerce, videokonferencemi a osobním jednáním jsou nezbytnou součástí trasy kupujícího. To, co B2B zákazníci chtějí, má různé nuance, stejně jako jejich názory na nejefektivnější způsob zapojení. B2B organizace se musí i nadále přizpůsobovat, aby vyhověly této nové vícekanálové realitě. Chcete-li se dozvědět, jak může CDP pomoci vyhovět vašim zákazníkům, ale zároveň pomoci vašemu prodejnímu týmu orientovat se ve vícekanálovém prodeji a snížit tak náklady na prodej, rozšířit dosah a zvýšit efektivitu prodeje, navštivte Dynamics 365 Customer Insights. Jsme tu pro vás, kontaktujte nás.

 

Celý zdroj – čerpáno: Achieving successful B2B selling in the digital era – Microsoft Dynamics 365 Community

Kategorie

Reference

Poptávka