České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro správu vozidel

 • Přehledná správa firemních vozidel
 • Integrovaná kniha jízd
 • Propojení karty vozidla se zdrojem nebo dlouhodobým majetkem

Popis hlavních funkcionalit

Rozšíření BA4 Cars vám přinese tato vylepšení:

Přehledná správa firemních vozidel

 • Samostatný přehledný profil, který zahrnuje jen potřebné nástroje pro zpracovatele evidence vozidel
 • Možnost stažení přehledu vozidel do tabulky v Excelu
 • Údaje o vozidlech se evidují v rámci jednotlivých karet vozidel a jsou rozděleny do přehledných sekcí
 • Ke kartám vozidel lze přikládat obrázky, dokumenty nebo poznámky

Propojení karty vozidla se zdrojem nebo dlouhodobým majetkem

 • Z karty vozidla lze vytvořit propojený zdroj pro následné účtování do evidence zdrojů 
 • Kartu vozidla lze propojit s existující kartou dlouhodobého majetku, což umožní sledování údržby a následné účtování nákladů a výnosů do účetnictví

Integrovaná kniha jízd

 • Centralizovaný přístup ke všem údajům o cestách vozidly evidovanými ve společnosti
 • Knihu jízd je možné vytisknout, a to jak za jedno vozidlo, tak i za několik
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Dívka vybírá auto

Použití aplikace BA4 Cars

Přehledná statistika jízd 

Pokud chcete sledovat rozsah použití firemních vozidel, uděláte to jednoduše pomocí sestavy Kniha jízd.

Pomocí sestavy můžete sledovat:

 • Počet ujetých kilometrů u jednoho nebo více vozidel
 • Statistiku pracovních cest: kam se jezdí nejčastěji, kdo ze zaměstnanců cestuje nejvíc atd.
 • Statistiku cest během různých období a další.

Propojení karty vozidla se zdrojem nebo dlouhodobým majetkem

Pokud o vozidle chcete účtovat jako o zdroji nebo dlouhodobém majetku, a také sledovat jeho údržbu, jednoduše propojíte kartu vozidla s existující kartou majetku nebo zdroje, nebo rovnou z karty vozidla vytvoříte kartu zdroje, pokud ještě neexistuje. 

BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite – Square2 BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor Podnikové aplikace na Microsoft Power Platform BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance, sklad a nákup DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář BA4 EDI: elektronická výměna dokladů Microsoft Security – série online workshopů pro zabezpečení a ochranu vaší organizace Video-analytické technologie a řešení Balíčky pro vývoj a služby Microsoft Azure Microsoft Defender pro plnou kontrolu nad zabezpečením vaší organizace Workshopy k Microsoft 365 Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM LMS365 – Learning Management System Talkey Kentico Xperience FLEETMAN – Chytřejší správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka