České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro automatizaci vytváření opravných položek k pohledávkám

  • Automatické účtování opravných položek k pohledávkám po splatnosti
  • Evidence daňových a účetních opravných položek
  • Možnost nastavení postupů pro vytváření opravných položek pro jednotlivé pohledávky

Využití BC

V rámci obchodování se zákazníky se nevyhnete situacím, kdy vám některé pohledávky zákazník nezaplatí a stanou se tak problematickými. K takovým pohledávkám je potřeba začít vytvářet opravné položky a postupně tak snižovat jejich hodnotu.

Aplikace BA4 Correction Entries je rozšíření ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central pro automatizaci tvorby opravných položek k problematickým pohledávkám. Díky funkcionalitě této aplikace můžete:

  • Evidovat a automaticky účtovat opravné položky k pohledávkám po splatnosti
  • Evidovat účetní a daňové opravné položky 
  • Nastavit pro každou pohledávku odpovídající postup pro vytváření opravných položek.

Pohledávky po splatnosti je možné přecenit jejich skutečnou hodnotou pomocí opravných položek. Způsob výpočtu účetních opravných položek si může každý podnikatelský subjekt stanovit svým vlastním způsobem, způsob výpočtu daňových opravných položek je stanoven příslušným zákonem.

 

Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Použití aplikace BA4 Correction Entries

Vytvoření a zaúčtování opravných položek

Pokud chcete vytvářet opravné položky k vybraným pohledávkám, je potřeba pro odpovídající položky zákazníka aktivovat tvorbu opravných položek a nastavit parametry pro výpočet jejich výše. Poté spustíte funkci Vypočti opravné položky ke konkrétnímu datu, a dále samotný výpočet a účtování opravných položek probíhá automaticky.

Hodnota opravné položky je počítána v závislosti na nastavení příslušných kódů daňových a účetních opravných položek tak, aby jejich součet nepřesáhl vyšší povolené procento pro dané období. To umožňuje v průběhu roku účtovat pouze účetní opravné položky a daňové řešit pouze jednou ročně k datu účetní závěrky.

Automatická aktualizace opravných položek

Stav pohledávky nebo podmínek pro výpočet opravné položky k pohledávce se může v průběhu existence pohledávky změnit, například může dojít k částečné nebo úplné úhradě pohledávky zákazníkem, posunutí data splatnosti apod. Opravná položka se automaticky zruší, pokud zanikne důvod pro její tvorbu. Při takové změně při příštím spuštění výpočtu opravných položek se stávající vypočtené opravné položky zruší a vytvoří se nové podle nových skutečností. Platí to jak pro účetní, tak i pro daňové opravné položky.

Storno zaúčtované opravné položky

Pokud z nějakého důvodu potřebujete provést storno již zaúčtované účetní nebo daňové opravné položky, uděláte to jednoduše pomocí funkce Stornovat položky.

Funkce stornuje:

  • Všechny účetní zápisy, které mají stejné číslo dokladu a stejné zúčtovací datum jako položka, ze které se funkce pro storno spouští
  • Pouze ty zápisy, které ještě nebyly zrušeny nebo stornovány
  • Pouze poslední časově nestornovanou opravnou položku. Pokud máte například vytvořenou opravnou položku v lednu, únoru a březnu a je potřeba stornovat položku z února, je nutné nejdříve stornovat položku z března a teprve potom položku z února.
BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite – Square2 BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance, sklad a nákup DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář BA4 EDI: elektronická výměna dokladů Video-analytické technologie a řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM Talent MOBOTIX Workplace Hub Configure Price Quote (CPQ) Enterprise Asset Management (EAM) LMS365 – Learning Management System Talkey Kentico Xperience FLEETMAN – Chytřejší správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka