České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro propojení systému s aplikací CRIBIS

Aplikace CRIBIS společnosti CRIF je nástroj, který shromažďuje a zpracovává data o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z ČR a SR z veřejných i neveřejných zdrojů, které obohacuje o svoje hodnoticí indexy.

Aplikace BA4 CRIBIS umožňuje rychlé, efektivní a spolehlivé shromáždění dostupných informací o obchodních partnerech přímo v Business Central a zobrazení těchto dat v rámci obchodních vztahů.

Popis funkcionalit BA4 CRIBIS

Portfolio CRIBIS

  • Shromáždění vybraných obchodních, finančních a kreditních informací o obchodních partnerech
  • Hodnocení subjektů pomocí hodnoticích ukazatelů a ekonomických indexů
  • Přímé odkazy do aplikace CRIBIS z karty subjektu

Monitoring

  • Vkládání a odebírání subjektů z portfolia monitoringu, synchronizace subjektů zařazených k monitoringu s aplikací CRIBIS
  • Sledování změn ekonomického charakteru u vybraných subjektů
  • Aktualizace událostí portfolia pro vybrané subjekty s možností nastavení aktualizace jako periodické aktivity

Archiv aktivit

  • Logování jednotlivých aktivit komunikace se službou CRIBIS včetně ukládání výsledné XML odpovědi

REPI export dat

  • Export údajů o zákaznících a jejich platbách z BC pro klientský systém CRIBIS REPI

Uživatelské rozhraní

  • Nová pole a uložené filtry v číselnících zákazníků, dodavatelů a kontaktů pro snadnější přístup k informacím z aplikace CRIBIS
  • Úvodní obrazovka profilu Účetní CZ obohacená o nové informační dlaždice a odkazy

 
 
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Použití aplikace BA4 CRIBIS

Micro Report

K obchodnímu partnerovi lze shromáždit dostupné obchodní, finanční a kreditní informace včetně hodnoticích ukazatelů finančního zdraví a varovných informací pomocí funkce Načíst Micro Report. Systém se připojí k webové službě CRIBIS a stáhne příslušné informace a varování o obchodním partnerovi. Stažené informace a varování  jsou pak dostupné na několika místech včetně karty partnera (karta zákazníka, dodavatele nebo kontaktu).

Služba monitoringu

Služba monitoringu aplikace CRIBIS je určena ke sledování změn (změna názvu, sídla, insolvence, CZ-NACE atd.) u vybraného subjektu. Aby byla aktivována možnost sledování změn, obchodní partner musí být zařazen do portfolia.

Po spuštění funkce Aktualizace událostí portfolia systém stáhne poslední události monitoringu a na pozadí se také automaticky vyvolá funkce Načíst Micro Report pro všechna IČ obsažená v odpovědi. Systém tedy pro všechny obchodní partnery, ke kterým se stáhnou upozornění na změny, automaticky načte také aktuální informace z Micro reportu.

REPI export dat

Pro lepší fungování aplikace CRIBIS a tedy i BA4 CRIBIS můžete data o svých platbách sdílet s klientským programem REPI. Údaje shromážděné od různých uživatelů aplikace pomáhají zpřesnit statistiky sledovaných společností a lépe vyhodnotit jejich finanční zdraví a platební morálku.

Pokud ale z nějakého důvodu nechcete zahrnovat údaje o platbách vybraných zákazníků do exportu REPI, můžete tyto zákazníky z reportu jednoduše vyloučit.

BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite – Square2 BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance, sklad a nákup DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář BA4 EDI: elektronická výměna dokladů Video-analytické technologie a řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM Talent MOBOTIX Workplace Hub Configure Price Quote (CPQ) Enterprise Asset Management (EAM) LMS365 – Learning Management System Talkey Kentico Xperience FLEETMAN – Chytřejší správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka