České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro správu zaměstnanců a mezd

Aplikace BA4 Czech Payroll rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central v oblasti správy zaměstnanců a výpočtu mezd na základě aktuální legislativy. Cílem aplikace je: 

 • Zjednodušení každodenní práce personalistů a mzdových účetních – centrum rolí Mzdová účetní pro zpracování oblasti mezd, personalistiky a organizačních struktur v souladu s českou legislativou na jednom místě
 • Zpracování mezd – plná podpora výpočtu mezd a platů
 • Evidence zaměstnanců – rozšířená evidence zaměstnanců včetně oběhu pracovněprávních dokumentů 
 • Evidence organizačních struktur – možnost vytvoření stromové organizační struktury

Podrobný popis funkcí

Rozšíření BA4 Czech Payroll rozšiřuje podnikový systém Business Central o specifické funkcionality pro oblast mzdy a personalistiky:

Zjednodušení každodenní práce personalistů a mzdových účetních

 • Centrum rolí Mzdová účetní je optimalizováno pro práci odpovídající tuzemským zvyklostem a legislativním povinnostem a umožňuje práci v oblasti mezd, personalistiky a organizačních struktur na jednom místě

Zpracování mezd

 • Plná podpora výpočtu mezd s možností uživatelské definice algoritmů výpočtu mzdy (speciální výpočty odměn, srážek, specifické příspěvky na životní a penzijní připojištění atd.)
 • Definice kalendářů – přednastavení rozvržení pracovní doby s možností definovat i nerovnoměrné rozvržení pracovních směn
 • Nastavení periodických aktivit, například výpočtu záloh na mzdu
 • Sestavy pro kontroly a rozbory výsledků výpočtu, které lze exportovat do Excel a PDF
 • Vazba na veřejné systémy (zdravotní pojišťovny, penzijní fondy apod.)
 • Zpracování ročního zúčtování daně a tisk povinných sestav do originálních formulářů finančního úřadu 

Evidence zaměstnanců

 • Evidence osobních a dalších údajů zaměstnanců dle potřeby organizace (např. vzdělání, průkazy, předchozí zaměstnání atd.)
 • Evidence pracovních poměrů a jejich charakteristik včetně tarifních tříd, stupňů a dosažené praxe
 • Vytváření a archivace pracovněprávních dokumentů ve spojení s konkrétními zaměstnanci
 • Napojení systému na rejstřík ISIR s možností automatické kontroly zaměstnanců

Evidence organizačních struktur

 • Vytváření organizačních a řídících struktur a jejich řazení do stromové struktury
 • Definice a obsazení jednotlivých pracovních pozic
Chcete zjistit více?
Stáhněte si leták s popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Příklady využití aplikace BA4 Czech Payroll

Definovaný číselník mzdových složek

Součástí rozšíření je plně definovaný číselník mzdových složek, ke kterému můžete zadat překlady do libovolných jazyků. Toto se bude hodit například když zaměstnáváte cizince a chcete jim generovat výplatní pásky v jiných jazycích nebo veškerou dokumentaci ve firmě vedete např. v angličtině.

Archivace zaměstnanců

Po ukončení pracovního poměru zaměstnancem můžete jeho kartu přesunout do archivu. Zaměstnance lze archivovat jednotlivě nebo hromadně pomocí funkce Hromadné uzavření zaměstnanců. Má to ale smysl provést obvykle rok poté, co zaměstnanec ukončil pracovní poměr, má provedené roční zúčtováním, odeslaný ELDP a předpokládá se, že již nenastoupí, ani mu už nebude firma nic vyplácet. Pokud zaměstnanec opět nastoupí nebo jej z nějakého jiného důvodu potřebujete vrátit do evidence, lze kartu opět aktivovat v archivu zaměstnanců.

Oprava minulých mzdových období

Někdy je potřeba aktualizovat výpočet již uzavřeného mzdového období, pokud například zaměstnanec během své dovolené musel pracovat nebo naopak onemocněl, ale neoznámil to včas, a tedy se tato skutečnost nepromítla do zpracování mezd. V tomhle případě můžete chybně zadanou částku mzdové složky minulého období znovu zadat do aktuálního období, ale jako rozdíl původní a nové částky. V poli Vyrovnává období zadáte období, ke kterému se oprava vztahuje (např. 9.2022, pokud opravujete data ze září). 

BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite – Square2 BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance, sklad a nákup DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář BA4 EDI: elektronická výměna dokladů Video-analytické technologie a řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM Talent MOBOTIX Workplace Hub Configure Price Quote (CPQ) Enterprise Asset Management (EAM) LMS365 – Learning Management System Talkey Kentico Xperience FLEETMAN – Chytřejší správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka