České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro správu depozitních pokladen

Aplikace BA4 Depository je primárně určena pro zdravotnická zařízení, která využívají systém Microsoft Dynamics 365 Business Central.

 • Zjednodušení každodenní práce uživatelů depozitních pokladen
 • Začlenění procesů depozitních pokladen do ekonomických procesů D365BC
 • Provázání informace depozitních pokladen do ekonomických oblastí systému

Popis funkcionalit BA4 Depository

Aplikace BA4 Depository přináší následující vylepšení:

Samostatný profil pro uživatele depozitních pokladen

 • Přehledné centrum rolí s rychlým přístupem k informacím a funkcionalitám, které jsou přizpůsobeny denním požadavkům a úlohám uživatelů depozitní pokladny
 • Obsahuje akce pro správu depozitních pokladen, zakládání depozitních dokladů, vytváření deníku depozit a spouštění sestav depozitní pokladny

Depozitní doklady

 • Doklady jsou určeny pro účtování hotovostních a věcných depozit zákazníků nebo zaměstnanců
 • Možnost pracovat s více depozitními doklady najednou
 • Možnost sledovat stav depozit zákazníka, případně zaměstnance
 • Možnost navrhnout řádky výdejového depozitního dokladu z depozit daného zákazníka/zaměstnance
 • K zaúčtovaným depozitním dokladům se můžete kdykoliv vrátit, filtrovat je a tisknou

Deník depozit

 • Deník depozit je určen pro účtování depozitních pohybů bez použití depozitních dokladů
 • Deník depozit lze také použít pro navedení počátečních stavů depozitních pokladen

Přehledové sestavy pro inventarizaci depozit

 • Sestavy Depozitní kniha a Záložní kniha depozit pro inventarizaci depozit zákazníků nebo zaměstnanců
 • Sestava Depozitní kniha slouží k určení počátečního a koncového stavu depozitní pokladny včetně možnosti tisku depozitních dokladů, které do stavu pokladny vstupují
 • Sestava Záložní kniha depozit slouží jako podklad pro inventuru depozitní pokladny. Sestava zobrazí stav depozitní pokladny (stav hotovosti i věcných depozit) ke zvolenému datu za zvolený typ partnera (například zákazníka)
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Příklady vylepšení práce s BA4 Depository

Archiv depozitních dokladů

Pokud z jakéhokoliv důvodu potřebujete vytisknout nebo někam poslat již zaúčtovaný (tj. účetně zapsaný) depozitní doklad, můžete na stránce Účtované depozitní doklady použít akci Tisk pro vybraný doklad. Doklad má přehlednou formu a obsahuje všechny podstatné údaje k dokladu ze systému.

Deník depozit

Pokud například posíláte depozitní hotovost zákazníkovi (třeba pacientovi v nemocnici) pomocí bankovního příkazu, kdy takový pohyb depozita není pokryt depozitním dokladem, můžete jej zpravovat pomocí interního dokladu, tj. deníku depozit.

 

 

BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite – Square2 BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor Podnikové aplikace na Microsoft Power Platform BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance, sklad a nákup DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář BA4 EDI: elektronická výměna dokladů Microsoft Security – série online workshopů pro zabezpečení a ochranu vaší organizace Video-analytické technologie a řešení Balíčky pro vývoj a služby Microsoft Azure Microsoft Defender pro plnou kontrolu nad zabezpečením vaší organizace Workshopy k Microsoft 365 Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM LMS365 – Learning Management System Talkey Kentico Xperience FLEETMAN – Chytřejší správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka