Usnadněte si zpracování dokladů v oblasti nákupu a prodeje pomocí našeho rozšíření BA4 eDocs pro podnikový systém Microsoft Dynamics 365 Business Central 

 • Rozšíření došlých dokladů  – prvotní evidence nákupních dokladů
 • Podpora výměny dokladů – odesílání dokladů zákazníkům a zpracování došlých dokladů ve formátu ISDOC nebo ISDOCX
 • Rozšíření možností odesílání dokladů e-mailem – odesílání dokladů na více adres jednoho zákazníka

Popis hlavních funkcionalit

Rozšíření BA4 eDocs vám přinese následující vylepšení:

Rozšíření došlých dokladů

 • Doklady mohou být v systému evidovány ještě před tím, než postoupí do účetního oddělení. Na úrovni došlého dokladu je možné rozhodnout, zda bude nebo nebude zařazen do účetnictví
 • Možnost zakládat došlé doklady ručně 
 • Možnost definovat kódy klasifikace došlých dokladů pro rozdělení nákupních dokladů podle číselných řad a typů dokladů (faktura, dobropis, záloha)
 • Kontrola částky k úhradě došlého dokladu oproti celkové částce nákupního dokladu
 • Možnost zamezit založení nákupního dokladu bez předchozí evidence došlého dokladu

Podpora výměny dokladů ve formátu ISDOC

 • Odesílání prodejních dokladů zákazníkům ve formátu ISDOC 
 • Zpracování došlých dokladů od dodavatelů ve formátu ISDOC

Rozšíření možností odesílání dokladů e-mailem

 • Doklady odesílané e-mailem lze směrovat na více adres jednoho zákazníka, tedy na různé příjemce v závislosti na pobočce zákazníka
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Microsoft novinky

Příklady zlepšení práce s BA4 eDocs

Jednoduché zpracování nákupních dokladů

Pro evidenci nákupních dokladů v systému není potřeba mít účetní znalosti. Pokud nechcete, aby uživatel samostatně zakládal nákupní faktury, dobropisy nebo zálohové faktury, můžete v systému aktivovat kontrolu jejich založení z došlých dokladů. V tom případě uživatel bude nucen zakládat nové nákupní doklady pouze pomocí akce Vytvořit doklad z evidence došlých dokladů, nikoli přímo. Pak se na základě došlého dokladu vytvoří koncový účetní (nákupní) doklad, do kterého budou přeneseny údaje z došlého dokladu.

Došlé doklady lze zakládat jak ručně, tak i pomocí nástroje pro vytěžování dokladů, nebo načtením ze souboru ve formátu ISDOC.

Snadná fakturace

Elektronická výměna faktur výrazně zjednoduší práci vám a vašim obchodním partnerům. Ušetříte čas, a navíc předejdete chybám nebo překlepům, neboť nemusíte nic přepisovat nebo vytěžovat!

Podporu výměny dokladů můžete využít pro odesílání prodejních dokladů zákazníkům nebo zpracování došlých dokladů od dodavatelů ve formátu ISDOC  nebo ISDOCX, kde navíc můžete přidávat přílohy. Prodejní doklady po zaúčtování můžete ze systému rovnou poslat zákazníkovi.

BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance a sklad DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář BA4 EDI: elektronická výměna dokladů Video-analytické technologie a řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM Talent MOBOTIX Workplace Hub Configure Price Quote (CPQ) Enterprise Asset Management (EAM) LMS365 – Learning Management System Talkey Kentico Xperience FLEETMAN – Chytřejší správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka