České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro operativní evidenci drobného majetku

 • Správa více kusů drobného majetku na jedné kartě 
 • Evidence jednotlivých příjmů a výdejů operativní evidence 
 • Převod položek operativní evidence mezi umístěními nebo odpovědnými zaměstnanci
 • Tiskové sestavy pro tisk dat z karet nebo položek operativní evidence

Popis funkcionalit BA4 Equipment Register

Aplikace BA4 Equipment Register přináší následující vylepšení:

Karta operativní evidence

 • Karta operativní evidence umožňuje evidovat více kusů jednoho drobného majetku
 • Ke kartě je možné doplnit třídu operativní evidence pro seskupení více karet operativní evidence, umístění, odpovědného zaměstnance a globální dimenze

Deník operativní evidence

 • Deník operativní evidence slouží pro zaúčtování příjmu, výdeje, zařazení nebo vyřazení položek operativní evidence. Na řádcích deníku se také uvádí množství, celková částka a další hodnoty

Deník převodu operativní evidence

 • Deník převodu operativní evidence je možné použít pro evidenci převodů mezi umístěními, odpovědnými osobami nebo globálními dimenzemi v rámci jedné karty operativní evidence
 • Po zaúčtování deníku převodu operativní evidence změny budou zaznamenány i na položkách operativní evidence

Sestavy operativní evidence

 • Soupis majetku v operativní evidenci – zobrazení množství a ceny vybrané operativní evidence ke konkrétnímu datu
 • Soupis operativní evidence po osobách – seznam operativní evidence svěřené vybranému zaměstnanci
 • Soupis vyřazené operativní evidence – seznam vyřazeného množství operativní evidence podle nastavených filtrů
 • Zápis o vyřazení operativní evidence – seznam vyřazených položek operativní evidence s uvedením informací k vyřazení
 • Žurnál operativní evidence – tisk zaúčtovaných pohybů položek operativní evidence
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit, nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Příklady vylepšení práce s BA4 Equipment Register

Karta operativní evidence

V případě, že potřebujete změnit hodnotu položek zaúčtovaných na kartě operativní evidence (například z důvodu navýšení poplatku za přepravu), můžete použít funkci Přepočet jednotkové ceny na kartě operativní evidence. Po spuštění funkce se všechny otevřené položky přepočtou na zvolenou jednotkovou cenu.

Deník převodu operativní evidence

Příklad: Na položce operativní evidence bylo do kanceláře č. 1 (umístění 1) přijato 5 kusů lamp a pak jednu lampu přenesli do kanceláře č. 2 (umístění 2). Tím se změnilo jak umístění, tak i odpovědný zaměstnanec a 1. globální dimenze. Můžete tyto změny jednoduše zaznamenat přes deník převodu operativní evidence. Stačí, aby globální dimenze a odpovědný zaměstnanec byly nastavením vázány na umístění, a při zadání nového umístění na řádku deníku převodu se ostatní hodnoty vyplní automaticky. Na řádku deníku zadáte množství, kterého se změna týká (v tomhle případě je to jeden kus) a deník zaúčtujete. Po zaúčtování deníku se všechny změny propíšou na příslušná místa v systému.

Sestava Soupis operativní evidence po osobách

Při výpovědi smlouvy se zaměstnancem potřebujete zjistit, jaký majetek je tomuto zaměstnanci přiřazen. K tomu můžete použít tiskovou sestavu Soupis operativní evidence po osobách, která zobrazí seznam všech otevřených položek operativní evidence za vybraného odpovědného zaměstnance a ke konkrétnímu datu.

 

BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite – Square2 BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance, sklad a nákup DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář BA4 EDI: elektronická výměna dokladů Video-analytické technologie a řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM Talent MOBOTIX Workplace Hub Configure Price Quote (CPQ) Enterprise Asset Management (EAM) LMS365 – Learning Management System Talkey Kentico Xperience FLEETMAN – Chytřejší správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka