České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro inventarizaci dlouhodobého majetku

Cílem aplikace BA4 FA Inventory je:

 • Přehledná a jednoduchá inventarizace karet majetku
 • Možnost provedení inventarizace majetku v mobilním klientovi pomocí čárových kódů
 • Možnost vytvářet převody na kartách majetku v rámci otevřených karet inventarizace DM
 • Možnost vytvářet výstupy pro vyhodnocení inventarizace

Popis funkcionality BA4 FA Inventory

Aplikace BA4 FA Inventory rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central v oblasti dlouhodobého majetku o možnost inventarizace.

Inventarizace se provádí nad položkami DM v knize odpisů, přes kterou je spouštěna. Do inventarizace nejsou zahrnuty položky DM, které byly stornovány.

Karta inventarizace DM

Funkčnost karty inventarizace slouží pro evidenci karet majetku určených k inventarizaci. Karta inventarizace umožňuje:

 • Založit kartu inventarizace za zvolené období
 • Určit způsob dělení řádků dle umístění, zaměstnance nebo střediska
 • Vybrat inventarizační komisi, která je odpovědná za formální a věcnou správnost inventarizace
 • Aktivovat upozornění na možnou duplicitu karet DM navrhovaných do řádků nové karty inventarizace DM
 • Archivovat nebo stornovat kartu inventarizace

Zpracování inventarizace v mobilním klientovi

V mobilním klientovi lze také provádět inventarizaci majetku. Mobilní klient umožňuje:

 • Zobrazení karet inventarizace DM s možností flirtování za uživatele-člena inventarizační komise
 • Оtevření umístění DM na kartě inventarizace pomocí funkce Načíst inventární úsek
 • Evidenci karet DM na inventarizačním úseku pomocí funkce Načíst DM
 • Automatickou aktualizaci informací z mobilního klienta v D365BC

Převody umístění a odpovědného zaměstnance

Funkce Generovat deník převodu umožňuje na základě výsledku inventarizace vygenerovat řádky deníku převodu pro inventarizované karty majetku. Toto slouží pro převod dle skutečného zjištění, kde se daný majetek nachází. 

Vyhodnocení inventarizace

Vyhodnocení inventarizace je možné v průběhu nebo po jejím ukončení na základě těchto sestav:

 • Průběh inventur DM – zobrazení hodnot úseků za zvolené období. Jedná se o hodnoty při zahájení inventarizace nebo o zvýšení či snížení hodnot v průběhu inventarizace 
 • Inventarizace DM zobrazení výsledku inventarizace pro jednotlivé karty majetku 
 • Protokol inventury DM zobrazení informace o dokončené inventarizaci

 

 

Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Příklady zlepšení práce s aplikací BA4 FA Inventory

Generování deníku převodu

Pro zaúčtování převodu majetku, který se nachází na jiném úseku, než kde je evidován, můžete na kartě inventarizace použít funkci Generovat deník převodu.

Po spuštění funkce systém prohledá všechny otevřené karty inventarizace DM a pokud najde kartu DM, která chybí na jednom úseku inventarizace, ale byla nalezena na jiném úseku, navrhne nový řádek s tímto majetkem do Deníku převodu DM, kde jej pak zaúčtujete. Funkci můžete pro přehlednější práci omezit filtrem na konkrétní úsek.

Sestava Protokol inventury DM

Pokud po proběhlé inventarizaci chcete vidět výsledky inventarizace přehledně na jednom místě, můžete použít sestavu Protokol inventury DM. 

Tato sestava vám umožní vytisknou nejenom hodnoty úseků a karet DM, ale také stav inventarizace jednotlivého majetku a rozdíly hodnot karet DM při zahájení a po změnách. Můžete také vytisknout sekci, kde odpovědní zaměstnanci se můžou vyjádřit ke vzniklým rozdílům.

 

BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite – Square2 BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance, sklad a nákup DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář BA4 EDI: elektronická výměna dokladů Video-analytické technologie a řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM Talent MOBOTIX Workplace Hub Configure Price Quote (CPQ) Enterprise Asset Management (EAM) LMS365 – Learning Management System Talkey Kentico Xperience FLEETMAN – Chytřejší správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka