České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro vaši účtárnu

Využijte sílu Microsoft řešení Business Central také při účtování v českém prostředí a české legislativě. Zahrňte i vaše účetnictví do jednotné platformy vašeho podnikového systému v přehledném uživatelském rozhraní Microsoft.

 • Usnadněte práci kolegům v účtárně – omezte zbytečné ruční zadávání, zjednodušte tvorbu exportů a tiskových sestav
 • Zjednodušte si vykazování DPH – příprava výkazu, kontrolní reporty
 • Zlepšete práci s dimenzemi – pružnější změny, časové omezení platnosti apod.
 • Propojte účetnictví s dalšími funkcemi a daty vašeho podnikového systému Business Central, využijte bezpečnosti a pružnosti cloudové verze

Podrobný popis funkcí

Vyladili jsme funkcionality Business Central v oblasti účetnictví na základě konkrétních zkušeností od našich zákazníků a potřeb české legislativy. Výsledkem je add-on balíček, který rozšiřuje podnikový systém Business Central o dosud chybějící specifické funkcionality pro provoz vaší účtárny:

Zjednodušení každodenního účetnictví

 • Úvodní obrazovka (centrum rolí) Hlavní účetní je optimalizována pro práci odpovídající tuzemským zvyklostem a legislativním povinnostem. 
 • Finanční doklady pro účtování interních účetních operací ve formě hlavičkového dokladu, pomocí kterých je možné lépe zpracovávat a následně zpětně dohledávat zaúčtované interní transakce. 
 • Rozšíření odsouhlasení finančního deníku pro zlepšení kontroly nad procesem účtování interních dokladů. 
 • Automatické použití účto skupiny z vyrovnávané položky, které usnadňuje například zpracování úhrad pohledávek a závazků.   
 • Automatizaci vyrovnání věcných položek, které zjednodušuje proces odsouhlasování zůstatků finančních účtů. 
 • Podporu rozdělení pohledávek a závazků při zpracování nákupních a prodejních dokladů například pro řešení účtování pozastávek
 • Možnost nastavení návazností číselných řad mezi nabídkami, objednávkami, dodacími listy a fakturami  
 • Zjednodušení a zrychlení vytváření analytických účetních schémat pomocí exportu/import již existujících účetních schémat. 
 • Doplnění nezbytných tiskových sestav financí vycházejících ze zvyklostí českých účetních (Kniha nákupních dokladů, Kniha prodejních dokladů, Doklad jednostranného zápočtu).
 • Napojení systému na rejstřík ISIR 

Obohacení funkce vykazování DPH

 • Změna data DPH na zaúčtované nákupní faktuře, kterou je možné například využít v rámci přípravy výkazu DPH pro zařazení dokladů do správného období DPH 
 • Využití krátícího koeficientu DPH a neuplatněné DPH na vstupu 
 • Kontrolní report nastavení výkazu DPH pro jednoduchou identifikaci případných chyb nastavení.  

Práce s dimenzemi

 • Možnost časově omezit platnost hodnoty dimenze 
 • Hromadná změna dimenzí 
 • Změna dimenzí na věcné položce automatickým účetním zápisem 
 • Možnost nastavení rozúčtovacích klíčů pro automatický rozpad nákladů nebo výnosů podle dimenzí (například mezi nákladová střediska) dle definovaného poměru

Implementace BA4 Finance

Aplikaci je možné zprovoznit jak při nové instalaci Microsoft Dynamics 365 Business Central, tak s již existujícím systémem. Zprovoznění je rychlé a nenáročné. Můžete ho provést vlastními silami, nebo využít našich služeb.

Pro rychlou adopci a plné využití aplikace nabízíme take zaškolení.

Technická podpora 

Podrobný popis funkcí a užívání add-onu najdete v Příručce ke stažení.

Pokud přesto narazíte na problém, se kterým si nebudete vědět rady, kontaktujte nás na its@konicaminolta.cz

Příklady konkrétních vylepšení BA4 Finance:

Práce s finančními doklady

Finanční doklady vylepšují práci při účtování interních účetních operací. Na rozdíl od Finančních deníků umožňují Finanční doklady přehledně pracovat na více dokladech a jednoduše se k nim vracet. Po jejich zaúčtování je doklad možné vyhledat v historii účtovaných finančních dokladů a například jej znovu vytisknout. Vytváření nových dokladů je možné si zjednodušit zkopírováním již existujícího rozpracovaného nebo účtovaného dokladu. 

Automatizované vyrovnání věcných položek

Funkci můžete využít např. při párování položek na účtu 042 pro pořízení majetku. Nákup majetku proúčtujete přímým účtováním na účet 042 na straně MD, zařazení majetku pak v aplikaci Dlouhodobý majetek na straně DAL účtu. Protože zařazení provedete ve stejné částce, můžete využít vyrovnávání účtu 042 podle částky. Položky se stejnou částkou (ale opačným znaménkem) se proti sobě uzavřou. 

Funkci pro Vyrovnání věcných položek můžete nastavit i do Plánovače úloh a spouštět ji pro všechny účty nadefinované v Nastavení vyrovnání věcných položek pravidelně. 

Funkce Rozdělení dokladů

Umožňuje jednoduše rozúčtovat zpracovávanou nákupní nebo prodejní fakturu na více samostatných pohledávek a závazků. Tuto funkčnost můžete využít například v následujících situacích:  

 • S dodavatelem je dohodnuto v rámci plnění zádržné ve výši 10%, které bude hrazeno 3 měsíce po splatnosti nákupní faktury. 
 • Se zákazníkem je dohodnut splátkový kalendář k fakturovanému plnění skládající se z 5 splátek v následujících 5 měsících. 
 • V návaznosti na potřeby interního controllingu je potřeba rozúčtovat závazek spojený s došlou fakturou na více středisek nebo více samostatných analytik účtu pohledávek nebo závazků.   

Změna data DPH na zaúčtované faktuře

Při vykazování DPH může dojít k situaci, kdy je potřeba posunout již zaúčtovanou nákupní fakturu do jiného období z hlediska DPH, např. z důvodu daňové optimalizace. Funkce v aplikaci BA4Finance nyní tuto změnu umožňuje provést.

Krátící koeficient DPH

Řada firem využívá při účtování nákladových položek krátícího koeficientu DPH nebo neuplatňuje DPH na vstupu (u dokladů s tzv. reverse charge). Aplikace BA4Finance Vám umožňuje evidovat tyto položky v účetnictví i evidenci DPH, podat hlášení DPH ve správných částkách (výkaz DPH, kontrolní hlášení DPH) a provádět korekci krátícího koeficientu na konci účetního období.

Rozúčtovací klíče

Při účtování dokladů můžete využít možnosti automaticky rozúčtovat jednotlivé řádky dokladu podle předem daného zúčtovacího klíče.  Tuto funkcionalitu využijete například při:

 • rozúčtování nákladů na energie na střediska či jednotlivé provozovny. Stanovíte si poměrný klíč pro jednotlivé provozovny, a ten pak na řádek dokladu aplikujete.  
 • rozúčtování nákladů na úklid podle podlahové plochy jednotlivých středisek.  
 • rozúčtování nákladů na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle aktuální hodnoty mzdových nákladů.

Business Central BA4 Finance rozuctovaci klice

Pružnější práce s dimenzemi

Finanční deník máte připravený k zaúčtování a zjistíte, že je potřeba upravit či doplnit dimenze nebo hodnoty dimenzí na více řádcích. Obzvláště u mnohařádkových dokladů může být úprava složitá a časově náročná. Funkce pro hromadnou změnu dimenzí vám tuto situaci může ulehčit. 

Pokud při kontrole zaúčtovaného dokladu zjistíte, že je na položce použita chybná hodnota dimenze nebo dimenze zcela chybí, můžete provést opravu. Standardní nástroj pro opravu ale neobsahuje žádné kontroly. BA4FIN obsahuje nástroj pro změnu dimenzí, který spustí kontroly, které zajistí že neuděláte změny, které nemáte povolené, nebo do období, do kterého již není možné účtovat.


BA4 Finance obsahuje řadu dalších praktických funkcí pro usnadnění vaší práce, které jsme vyvinuli spolu s našimi zákazníky. Podrobnější popis s konkrétními situacemi, kde naše vylepšení využijete, najdete v Příručce aplikace zde.

Nechte nám vzkaz

Vyplňte prosím všechna pole označená hvězdičkou!

Rádi bychom s Vámi zůstali v kontaktu. Zaškrtněte prosíme oblast/oblasti, které Vás zajímají:

Sem spadá například: ekonomické a účetní informační systémy, systémy pro skladové hospodářství, řízení výroby, vykazování práce, řízení obchodního týmu, řešení pro HR a personalistiku, zákaznický servis v terénu, kontaktní centra, event management, reporting v reálném čase, mobilní aplikace, partnerské portály, sdílení dokumentů ve firmě, emaily, chaty a videokonference a kancelářské balíčky a této oblasti se týkající bezplatné vzdělávání, novinky, informace o akcích a akční nabídky.

Sem spadá například: nadstavby řešení společnosti Microsoft určené zákazníkům na míru, tedy skladové hospodářství a ekonomika a účtování, kamerový monitoring vozidel a dílny, plánování kapacit servisu a pracovníků, mobilní aplikace, servisní historie, dealer management systém, řízení výroby, komunikace s dodavateli, řízení vztahu se zákazníky, obchodního týmu a poprodejního procesu a péče, reporting v reálném čase a kancelářské balíčky a této oblasti se týkající bezplatné vzdělávaní, novinky, informace o akcích a akční nabídky.

Sem spadá například: 3D tisk, kamerové systémy Mobotix, digitální pracoviště budoucnosti Workplace Hub a další, které Konica Minolta průběžně vyvíjí a zastřešuje.


Výše uvedeným souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení z oblastí mnou výše uvedených.

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů od Vás potřebujeme v souvislosti s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR, účinnost od 25. 5. 2018), abychom prostřednictvím e-mailu anebo telefonátu mohli být s Vámi i nadále v kontaktu pro oblast, která Vás zajímá.

Zde najdete plné znění souhlasu společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10, IČ: 25820826

Ujišťujeme Vás, že Vás nebudeme zahlcovat množstvím e-mailů nebo telefonátů. Děkujeme.

Poptávka