České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro podporu zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL

V rámci nákupu a prodeje zboží můžete obchodovat se zbožím, které podléhá povinnosti zpracovávat výkazy zboží, například výkaz EKOKOM nebo ASEKOL.

Výkaz EKOKOM slouží k poskytování údajů o množství obalů, které společnost uvede na trh nebo do oběhu za kalendářní čtvrtletí. 

Výkaz ASEKOL slouží k evidenci množství elektrozařízení uvedeného na trh za předchozí kalendářní rok. Součástí řešení výkazu ASEKOL je i zákonná povinnost uvádět na prodejních dokladech odděleně výši recyklačního příspěvku.

 

Popis funkcionality BA4 Item Statements

Definice výkazů

  • V definici výkazu jsou uvedeny skupiny obalů (EKOKOM) nebo skupiny elektrozařízení (ASEKOL), které se musí sledovat ve výkazech. Dle nastavení výkazů a skutečných pohybů zboží se zpětně generují položky výkazů zboží, které slouží jako podklad pro vytvoření výkazu zboží

Speciality výkazu EKOKOM

  • Evidence smluv o předplacení EKOKOM — smlouva specifikuje dohodu, že smluvní partner smlouvy vykazuje za vás uvedení obalů na trh u zboží, které nakoupíte od smluvního partnera nebo prodáte smluvnímu partnerovi. Nemusíte tedy obaly těchto zboží vykazovat ve svém výkazu
  • Export výkazu EKOKOM — kromě podkladu pro výkaz je možné u výkazu EKOKOM generovat xml soubor, který pak lze naimportovat do programu 602XML Filler a generovat výkaz EKOKOM ve formátu ZFO

Speciality výkazu ASEKOL

  • Povinnost uvádět výši recyklačního příspěvku odděleně na prodejních dokladech — můžete nastavit definici textu a jeho parametrů pro tisk recyklačního příspěvku na prodejních dokladech
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Lidé u PC a analyza dat

Příklady zajímavých funkcionalit aplikace BA4 Item Statements

Šablony výkazu zboží

Obecná definice výkazu zboží je poměrně rozsáhlá, a pravděpodobně využijete pouze některé její skupiny, navíc se nastavení výkazu u více druhů zboží může shodovat (například se používá stejný obal). Proto je možné definovat šablony výkazu zboží, které usnadní a urychlí nastavení výkazu pro vybrané druhy zboží. U konkrétního zboží pak stačí zvolit funkci Použít šablony výkazu a v zobrazeném přehledu označit vybrané záznamy a nakopírovat je ke zboží.

Pokud využíváte šablony a uděláte v nastavení výkazu zboží chybu, tak opravou šablony se změní nastavení u všech zboží, kde je tato šablona použita.

Nastavení textu recyklačního poplatku

Pro výkaz ASEKOL můžete definovat text recyklačního poplatku, který se pak bude tisknout na prodejním dokladu. Použitím standardního textu a několika parametrů můžete tak definovat nebo upravovat text podle aktuálních požadavků.

Evidence smluv o předplacení EKOKOM

Pokud například přeprodáváte zboží mezi společnostmi v rámci vlastnické skupiny, můžete mít uzavřenou smlouvu o předplacení EKOKOM, kdy jedna společnost podává výkaz EKOKOM za druhou. Tím se obaly vybraného zboží vyloučí z výkazu druhé společností.

BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite – Square2 BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor Podnikové aplikace na Microsoft Power Platform BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance, sklad a nákup DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář BA4 EDI: elektronická výměna dokladů Microsoft Security – série online workshopů pro zabezpečení a ochranu vaší organizace Video-analytické technologie a řešení Balíčky pro vývoj a služby Microsoft Azure Microsoft Defender pro plnou kontrolu nad zabezpečením vaší organizace Workshopy k Microsoft 365 Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM LMS365 – Learning Management System Talkey Kentico Xperience FLEETMAN – Chytřejší správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka