Power BI reporty pro Microsoft Dynamics 365 Business Central

  • 4 sady interaktivních grafických dashboardů s nejčastěji využívanými daty
  • Nasazení do jakékoliv verze Business Central a v jakékoliv zemi
  • Dodání včetně datového modelu a možnost nastavení dashboardů na míru
  • Možnost nastavení podle uživatelských rolí v systému

 

Balíček pro obchod

S tímto balíčkem 7 prodejních reportů získáte náhled na detailní analýzu společnosti a budete mít přehled o výkonnosti jednotlivých prodejců či plnění plánů jednotlivých obchodníků.

Naprostým základem připraveného reportingu je meziroční porovnání prodejů jednotlivých zákazníků, ale také v něm naleznete statistiku platební morálky zákazníků včetně analýzy zákaznické retence.​

 

Balíček pro finance

Pomocí reportingového balíčku financí si můžete udělat celkem 7 unikátních dashboardů s finančními a obchodními výsledky vaší společnosti a získat tak ucelený pohled na stav klíčových ukazatelů.​

Nasazením tohoto balíčku získáte nástroje pro analýzu stavu pohledávek, závazků a výsledovky a také pohledy na finanční analýzu středisek. Dle svých potřeb si můžete následně vytvářet i vlastní analýzy.​

 

Balíček pro sklady

Nedílnou součástí reportingu je analýza skladových zásob společnosti. V tomto balíčku získáte 7 unikátních dashboardů, které umožňují přehledný pohled na hodnotu skladu, prodeje zboží a desítky dalších ukazatelů.​

Nasazením tohoto balíčku získáte ucelený náhled na ABC analýzu, analýzu stárnutí skladu a interaktivní pohled na statistiku „ležáků“ pro optimalizaci skladového hospodářství.​

 

Balíček pro nákup

V rámci nákupního balíčku získáte 7 unikátních reportů obsahujících ucelený přehled o nákupu zboží dle kategorie zboží, zastoupení jednotlivých dodavatelů či historii nákupu společnosti.​

Balíček umožňuje detailní analýzu stavu nákupních objednávek a vývoje zásob zboží. Součástí standardního řešení je také několik statistik z pohledu dodavatele – jeho průměrné ceny, nepřijatých objednávek či celkových nákupů. ​

 

Postup implementace

Nasazení aplikace je jednoduché a je možné jej zařídit během jednoho dne.

Implementace balíčků dashboardů probíhá následovně:

 

 

 
 
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.
 
BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite – Square2 BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor Podnikové aplikace na Microsoft Power Platform BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance, sklad a nákup DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář BA4 EDI: elektronická výměna dokladů Microsoft Security – série online workshopů pro zabezpečení a ochranu vaší organizace Video-analytické technologie a řešení Balíčky pro vývoj a služby Microsoft Azure Microsoft Defender pro plnou kontrolu nad zabezpečením vaší organizace Workshopy k Microsoft 365 Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM LMS365 – Learning Management System Talkey Kentico Xperience FLEETMAN – Chytřejší správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka