České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro správu pracovních pomůcek

Aplikace BA4 Work Equipment do Microsoft Dynamics 365 Business Central doplňuje funkcionalitu pro podporu evidence pracovních pomůcek přiřazených zaměstnancům.

 • Jednoduché přiřazení pracovních pomůcek dle pracovních funkcí
 • Propojení evidence pracovních pomůcek s agendou zboží a majetku
 • Přehled o pohybech pracovních pomůcek

Popis funkcionalit BA4 Work Equipment

Aplikace BA4 Work Equipment přináší následující vylepšení:

Samostatný profil pro zpracovatele pracovních pomůcek

 • Přehledné centrum rolí s rychlým přístupem k funkcionalitám, které jsou přizpůsobeny denním požadavkům pracovníků skladů pracovních pomůcek
 • Obsahuje odkazy pro správu pracovních pomůcek a sestavy pro jejich sledování

Evidence pracovních funkcí

 • Nastavení nároku zaměstnanců na konkrétní pracovní pomůcky dle jejich pracovní funkce
 • Možnost určení frekvence obměny pomůcek

Deník pracovních pomůcek

 • Možnost automatického navržení řádků deníku pro zaúčtování přiřazení, přeřazení a vrácení pracovních pomůcek
 • Deník pracovních pomůcek lze použít také pro navedení počátečního stavu přiřazení pracovních pomůcek zaměstnancům nebo pro opravu chybně přiřazené pomůcky

Přehledové sestavy pracovních pomůcek

 • Sestavy Nárok pracovních pomůcek a Pracovní pomůcky pro pracovní funkci pro sledování nároku zaměstnanců na pracovní pomůcky
 • Sestavy Pracovní pomůcky zaměstnance, Protokol pracovních pomůcek a Položky pracovních pomůcek pro přehled pohybů pracovních pomůcek
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit, nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Příklady vylepšení práce s BA4 Work Equipment

Vrácení pracovních pomůcek

Při výpovědi smlouvy zaměstnanec musí vrátit všechny pracovní pomůcky, které mu byly přiřazeny. Postup při vrácení pracovních pomůcek by mohl být následující:

 1. Můžete vygenerovat sestavu Pracovní pomůcky zaměstnance, abyste mohli zaměstnance dopředu informovat, co by měl vrátit.
 2. Poté, co zaměstnanec vrátí všechny pracovní pomůcky, v deníku pracovních pomůcek spustíte funkci Vrácení/přeřazení pracovních pomůcek pro navržení pracovních pomůcek zaměstnance k vrácení.
 3. Zaúčtujete deník pracovních pomůcek. V systému se vytvoří položky pracovních pomůcek a v případě vrácení opakovaně použitelných pracovních pomůcek dojde také k připsání příslušného množství na sklad.

Nárok zaměstnanců na pracovní pomůcky

Pokud se ve firmě nově zavedl předpis, že pro pracovní funkci manažer by se mobilní telefony měli měnit jednou za rok místo dvou let, jednoduše to změníte na kartě pracovní funkce v poli Frekvence. Následně můžete sledovat nárok zaměstnance na pracovní pomůcky pomocí sestavy Nárok pracovních pomůcek, která podle nastavení na kartě pracovní funkce zobrazí všechny pomůcky, které aktuálně náleží zaměstnanci.

BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance a sklad DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář BA4 EDI: elektronická výměna dokladů Video-analytické technologie a řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM Talent MOBOTIX Workplace Hub Configure Price Quote (CPQ) Enterprise Asset Management (EAM) LMS365 – Learning Management System Talkey Kentico Xperience FLEETMAN – Chytřejší správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka