Chraňte se před rizikem v obchodních vztazích.

Podnikáte v prostředí, které se rychle mění? Chraňte se před rizikem s pomocí kvalitních informací o svých obchodních partnerech přímo ve vašem podnikovém systému.

Lide Produktivita365

Specifikace:

CRIBIS Connector převede data služby CRIBIS do datové struktury vašeho CRM Microsoft Dynamics 365:

  • Základní údaje, organizační struktura, NACE zatřídění
  • Finanční reporty
  • Kreditní rating
  • Rizikové metriky
  • Monitoring změn a událostí

Data se periodicky aktualizují ve struktuře entit vašeho CRM systému. Jsou tak vždy dostupná tam, kde je nejvíce potřebujete.

Přínos pro vás:

Služba CRIBIS šetří čas a eliminuje riziko nespolehlivých partnerů. Nabízí kompletní data z více než 90 zdrojů o vašich partnerech, dodavatelích, zákaznících nebo akvizičních cílech. Data obsahují:

  • Organizační strukturu, majitele, management apod.
  • Navázané subjekty, obchodní a majetkové vztahy
  • Finanční zdraví, kreditní skóre
  • Varovné signály (závazky, insolvence apod.)

CRIBIS Connector integruje tato data přímo do vašeho CRM Microsoft Dynamics 365.

Získejte náskok díky aktuálním informacím.

Chcete vědět více?
Kontaktujte nás pomocí tlačítka „Poptávka“.
BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite – Square2 BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor Podnikové aplikace na Microsoft Power Platform BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance, sklad a nákup DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář BA4 EDI: elektronická výměna dokladů Microsoft Security – série online workshopů pro zabezpečení a ochranu vaší organizace Video-analytické technologie a řešení Balíčky pro vývoj a služby Microsoft Azure Microsoft Defender pro plnou kontrolu nad zabezpečením vaší organizace Workshopy k Microsoft 365 Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM LMS365 – Learning Management System Talkey Kentico Xperience FLEETMAN – Chytřejší správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka