Roztříštěná data v různých systémech?

Sestavte z nich konečně úplný pohled na zákazníka s Dynamics 365 Customer Insights

Kdy nejlépe oslovit daného zákazníka? Jakým kanálem? S jakou nabídkou? Kde a kdy s vámi klienti nejčastěji komunikují? Kteří zákazníci přinášejí největší zisk a na druhou stranu kteří by vám mohli odejít?

Odpovědi vám mohou dát data, která už nejspíš máte. Ale nemluví mezi sebou. Jak je přimět, aby vám ukázala užitečné informace, které mohou zlepšit prodej i zákaznickou péči? Pomůže vám Dynamics 365 Customer Insights. My vám ukážeme během jednodenního workshopu Customer Insights in a day, jak data propojit a najít v nich relevantní informace.

Lidé u PC a analyza dat

Customer Insights in a day

Proč je jednodenní workshop nejlepší cesta k tomu, jak naučit data opravdu pracovat pro vás?

Co pro vás může takto silný nástroj udělat, nezjistíte v jednom článku nebo videu. Náš workshop ve formátu 1:1 nebo 1:few je nejlepší způsob, jak poznat, jakou hodnotu pro vás platforma bude mít.

Budeme se vám věnovat od 9 ráno do 4 odpoledne.

Ukážeme vám možnosti systému na vašich konkrétních potřebách.

Na ukázkových datech si projdeme detailní scénáře a zjistíme, které jsou pro vás relevantní a co vám přinesou.

Zkusíte si vytvořit vlastní dashboard s grafickými vizualizacemi dat pro komplexní pochopení toho, co Customer Insights umí.

 

Co si z workshopu odnesete?

Naši experti spolu s vaším týmem pomohou analyzovat poznatky o možném konkrétním přínosu pro vaši společnost a vaše specifické KPI. Během workshopu zrevidujete své specifické procesy z obchodního a IT pohledu, analyzujete výzvy a příležitosti pro zlepšení z pohledu uživatele Customer Insights.

Nakonec vaši účastníci s našimi experty identifikují hlavní aktivity, které budou mít z Customer Insights prospěch, a navrhnou plán dalších možných kroků na základě poznatků z celého dne.

Zaujal vás workshop?

Pro více informací nám napište v našem kontaktním formuláři.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co je Customer Insights a jak vám pomůže                 

Víte, že zákaznická data máte. V různých databázích. V Excelech. V e-mailech. V CRM. V logistických a servisních systémech. V účtech na sociálních sítích… Ať už jsou uložena kdekoliv, pokud spolu nemluví, nemohou pro vás pracovat opravdu naplno. Customer Insights je platforma pro jednotné vytěžení všech dat o zákaznících, která máte.

Sjednoťte data a poznejte lépe své zákazníky

Všechna transakční, behaviorální i demografická data z různých aplikací a systémů pohromadě, v jedné Customer Data Platform.

Standardizace datových formátů umožní vytvářet komplexní profily.

Profily jsou obohaceny o zájmy a preference nebo zpětnou vazbu zákazníka.

 

Analyzujte zákaznické chování s real-time výstupy

Porozumějte zákaznickému chování – kdy, kde, jak s vámi různé typy zákazníků komunikují?  

V jakém bodě zákaznické cesty nejlépe konvertují? Kde vám naopak odcházejí? Které příležitosti nevyužíváte?

Kdo vlastně jsou vaši zákazníci? Jak jsou staří, ze kterých oblastí a oborů pocházejí?

 

Predikujte zákaznické potřeby s pomocí AI

Identifikujte lukrativní zákazníky nebo ty s rizikem odchodu.

Identifikujte nové segmenty a vzorce chování.

Měřte lépe klíčové metriky a KPI.

Obohaťte dále záznamy o operativní, finanční nebo nestrukturovaná data s Azure Synapse Analytics.

 

Identifikujte relevantní aktivity na základě AI analýz

Kdy je vhodné zákazníky oslovit, s jakou nabídkou a jakým kanálem?

Využijte informace ke konkrétním akcím v dalších marketingových nebo prodejních nástrojích díky jednoduchým integracím a automatizacím.

Poskytněte data v zákaznických portálech a vlastních aplikacích.

Komunikujte data srozumitelně pro podporu rozhodování s Power BI a grafickými dashboardy.

 

Spravujte data v bezpečné platformě

Svá data máte pod kompletní kontrolou, zabezpečená v souladu s bezpečnostními standardy i regulatorními požadavky jako GDPR nebo CCPA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite – Square2 BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor Podnikové aplikace na Microsoft Power Platform BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance, sklad a nákup DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář BA4 EDI: elektronická výměna dokladů Microsoft Security – série online workshopů pro zabezpečení a ochranu vaší organizace Video-analytické technologie a řešení Balíčky pro vývoj a služby Microsoft Azure Microsoft Defender pro plnou kontrolu nad zabezpečením vaší organizace Workshopy k Microsoft 365 Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM LMS365 – Learning Management System Talkey Kentico Xperience FLEETMAN – Chytřejší správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka