Klíčové výhody řešení

S řešením Infor® Configure Price Quote (CPQ) dokážete urychlit prodej komplexních produktů od obchodní příležitosti k fakturaci, eliminovat nákladné odstraňování chyb a zkracovat prodejní cyklus. Protože řešení CPQ se nachází v centru obchodních procesů, můžete poskytnout svým prodejcům značnou konkurenční výhodu a možnost rychlejší konverze svého úsilí v obchodní výsledky. 

Obecné informace

Posílení značky – Infor CPQ poskytuje nástroje, které odliší vaši společnost od konkurence. Díky dodávkám přesně podle objednávky  včas, na správné místo apod.  budete schopni prodat více produktů a zvýšit podíl poprodejních služeb. 

Více dlouhodobých obchodních vztahů – Prodej s pomocí Infor CPQ může posílit partnerství mezi vámi a vašimi zákazníky, což vede k opakovaným objednávkám v budoucnu a dlouhodobému obchodnímu vztahu. 

Rychlejší inovace pro dokonalé dodávky  Infor CPQ vám pomůže urychlit tempo inovací bez potřeby náročných konstrukčních aplikací využívaných kprocesům s nízkou přidanou hodnotou. Místo toho se mohou vaše konstrukč týmy soustředit na inovace designu, funkčností a služeb svysokou přidanou hodnotou. 

Technické informace

Automatizace pokynů pro distribuci  Umožňuje dynamicky vytvářet kusovníky a pokyny pro balení produktů a integrovat je s ERP systémem za účelem vložit tyto instrukce do procesu expedice. Umožňuje také generovat 2D výkresy a 3D modely produktů a doplňků pro finální sestavení expedovaného zboží. Dynamické instrukce a výkresy umožňují minimalizovat výskyt chyb tak, aby distribuční proces proběhl naprosto bez problému. 

Urychlení uvádění nových produk na trh  Dosáhnete rychlejší a snazší tvorby nových produktových nabídek. Můžete uvádět produktové inovace a ceníky elektronicky a přesně podle plánu. Drobné změny v produktu a ceníku můžete provádět kdykoliv, a navíc rychle reagovat na aktuální požadavky na trhu.  

Intuitivní prostředí produktové konfigurace– Shromažďuje a sdílí informace o konfigurovaných produktech s vaším obchodním týmem. Informace jsou dostupné na jakémkoliv zařízení. 

Komplexní nabídkový a objednávkový systém Můžete sledovat konfiguraci během nabídkových a objednávkových procesů s detailními vizualizacemi. 

Poptávka