Klíčové výhody řešení

S řešením pro správu podnikových aktiv, které poskytuje funkce specifické pro dané odvětví, zvýšíte efektivitu vaší firmy. Zlepšení výkonu aktiv vaší společnosti umožní snížit náklady, zvýšit ziskovost a snížit rizika projektů. 

Obecné informace

Infor® Entreprise Asset Management (EAM): 

  • Definuje strategické řízení aktiv díky více než 30 rokům zkušeností a neustálým inovacím. 
  • Nabízí všechny nástroje, které vám pomohou vyřešit problémy s výkonem aktiv.  
  • Pomáhá dělat lepší a strategičtější rozhodnutí, která prodlužují životnost aktiv, zvyšují bezpečnost a zvyšují ziskovost. 
  • Poskytuje potřebné informace  od struktury aktiv a pracovních objednávek po mobilní funkce, čárové kódy a GIS (geografický informační systém) 

Technické informace

Infor EAM je k dispozici ve vydáních pro daná odvětví a podporuje specifické požadavky vašeho oboru. 

Správa aktiv  Zaznamenávejte, udržujte, strukturujte a standardizujte informace o majetku. Zachyťte identitu, konfiguraci a strukturu fyzických aktiv, jejich úplné technické a obchodní konfigurace a aktuální polohustejně jako minulá umístění a historii údržby. 

Projektový management  Automatizujte správu celého projektu od počátečního rozpočtu a časového plánování až po dokončení závěrečných prací. Usnadněte srovnání skutečného stavu a postupu práce, využití zdrojů a nákladů s plánem projektu. 

Řízení zakázek  Spravujte celý nákupní cyklus od vytvoření požadavku, schválení, výběru dodavatele, umístění objednávky po příjem zboží a párování faktur. Zajistěte výběr kvalifikovaných dodavatelů a získejte nejlepší cenu a dodací podmínky.

BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite – Square2 BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance, sklad a nákup DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář BA4 EDI: elektronická výměna dokladů Video-analytické technologie a řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM Talent MOBOTIX Workplace Hub Configure Price Quote (CPQ) Enterprise Asset Management (EAM) LMS365 – Learning Management System Talkey Kentico Xperience FLEETMAN – Chytřejší správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka