Klíčové výhody řešení

ScanFlow Invoices je systém pro automatické vytěžování dat z dokumentů, jako jsou faktury, objednávky, dodací listy a formuláře. Samoučící se algoritmus zajišťuje rozeznání jakéhokoliv typu dokumentu. 

 

Obecné informace

Díky ScanFlow Invoices odpadá nutnost manuálního přepisování a ukládání dokumentů. Data z naskenovaného nebo elektronického souboru jsou automaticky zpracována a ověřena. Urychluje se tak celý proces vytěžování dokumentů až o 80 % a s nulovou chybovostí. 

Méně pracné, méně nákladné 

Vše, co musíte udělat, se systémem ScanFlow Invoices, abyste mohli vytvářet a ukládat dokumenty, je naskenovat jejich papírovou verzi. Aplikace rozpozná data dokumentu díky samoučícímu se algoritmu a používání klíčových slov. Poté jsou údaje zapsány bez zásahu uživatele. Není třeba dokument ukládat ručně nebo přepisovat jeho data do systému. 

Výrazné snížení chybovosti dat 

Když jsou data zdokumentů přepisována ručně, je velmi snadné udělat chybuTomu můžete zabránit pomocí ScanFlow Invoices.

Technické informace

Integrace s informačními systémy 

Propojení ScanFlow Invoices s informačním systémem (IS) umožňuje přímé ukládání vytěžených dat ve vašem IS.

Automatická validace vytěžených dat 

Systém umožňuje automatické ověření (kontrolu) vytěžených dat. Po zadání hodnoty atributu se provede kontrola ve vašem ERP systému.

Neomezený počet uživatelů a vstupů 

Protože všechny vytěžené dokumenty jsou umístěny na serveru, systém je schopen je zpracovávat z neomezeného množství vstupů (skenery a různá umístění elektronických dokumentů).

Samoučící se algoritmus 

Systém ScanFlow Invoices je založen na algoritmu, který s rostoucím počtem zpracovaných dokumentů zlepšuje výsledky vytěžování dat. Celý proces učení probíhá plně automaticky na pozadí.

 

Ke stažení

BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance a sklad DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM Talent MOBOTIX Workplace Hub Configure Price Quote (CPQ) Enterprise Asset Management (EAM) LMS365 – Learning Management System Talkey ScanFlow Invoices Kentico Xperience FLEETMAN – Snadnější správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka