Klíčové výhody řešení

ScanFlow Invoices je systém pro automatické vytěžování dat z dokumentů, jako jsou faktury, objednávky, dodací listy a formuláře. Samoučící se algoritmus zajišťuje rozeznání jakéhokoliv typu dokumentu. 

 

Obecné informace

Díky ScanFlow Invoices odpadá nutnost manuálního přepisování a ukládání dokumentů. Data z naskenovaného nebo elektronického souboru jsou automaticky zpracována a ověřena. Urychluje se tak celý proces vytěžování dokumentů až o 80 % a s nulovou chybovostí. 

Méně pracné, méně nákladné 

Vše, co musíte udělat, se systémem ScanFlow Invoices, abyste mohli vytvářet a ukládat dokumenty, je naskenovat jejich papírovou verzi. Aplikace rozpozná data dokumentu díky samoučícímu se algoritmu a používání klíčových slov. Poté jsou údaje zapsány bez zásahu uživatele. Není třeba dokument ukládat ručně nebo přepisovat jeho data do systému. 

Výrazné snížení chybovosti dat 

Když jsou data zdokumentů přepisována ručně, je velmi snadné udělat chybuTomu můžete zabránit pomocí ScanFlow Invoices.

Technické informace

Integrace s informačními systémy 

Propojení ScanFlow Invoices s informačním systémem (IS) umožňuje přímé ukládání vytěžených dat ve vašem IS.

Automatická validace vytěžených dat 

Systém umožňuje automatické ověření (kontrolu) vytěžených dat. Po zadání hodnoty atributu se provede kontrola ve vašem ERP systému.

Neomezený počet uživatelů a vstupů 

Protože všechny vytěžené dokumenty jsou umístěny na serveru, systém je schopen je zpracovávat z neomezeného množství vstupů (skenery a různá umístění elektronických dokumentů).

Samoučící se algoritmus 

Systém ScanFlow Invoices je založen na algoritmu, který s rostoucím počtem zpracovaných dokumentů zlepšuje výsledky vytěžování dat. Celý proces učení probíhá plně automaticky na pozadí.

 

Ke stažení

Poptávka