Klíčové výhody řešení

SRM (Supplier Relationship Management) je systém, díky němuž víte, co nakupujete od jednotlivých dodavatelů, jaké množství a za jaké ceny, zda máte s konkurenty společné dodavatele nebo jak jsou na tom vaši dodavatelé a kapitálem.

Obecné informace

SRM od společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech je specializovaná softwarová aplikace určená pro řízení dodavatelských vztahů postavená na platformě Microsoft Dynamics 365.

Co vám tato aplikace přinese?

Informace a přehledy o dodavatelích
Úspory při nakupování materiálu, zboží i služeb
Zkvalitnění vztahů s dodavateli
Rychlou dohledatelnost informací
Databázi znalostí, postupů a šablon
Projektové řízení a spolupráce nad úkoly
Risk Management
Řízení přístupových oprávnění

 

Technické informace

SRM je propojený s účetním softwarem nebo ERP systémem (SAP R/3, Microsoft Dynamics 365 a další), kde se evidují faktury a platby jednotlivým dodavatelům, aby bylo možné vyhodnotit plnění vysoutěžených podmínek a cen, porovnávat zasmluvněný a reálný spend (aktuální stav plnění) u dodavatelů, ale i vyhodnocovat kvalitu jednotlivých fakturovaných dodávek. Tato část systému umožní Category managerům vyhodnocovat portfolio dodavatelů v dané kategorii, přizvat je k novému poptávkovému řízení a zajistit plynulé dodávky. Managementu nákupního oddělení odhalí dashboardy potenciální úspory a možnost nastavit plán úspor podle jednotlivých kategorií.

BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite – Square2 BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance, sklad a nákup DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář BA4 EDI: elektronická výměna dokladů Video-analytické technologie a řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM Talent MOBOTIX Workplace Hub Configure Price Quote (CPQ) Enterprise Asset Management (EAM) LMS365 – Learning Management System Talkey Kentico Xperience FLEETMAN – Chytřejší správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka