Klíčové výhody řešení

Microsoft Dynamics 365 for Talent vám usnadní přijímací proces nových pracovníků a pomůže s výběrem správných lidí, umožní vám zavázat si zaměstnance a optimalizovat vaše HR programy.

Obecné informace

Při práci s Talentem se rozhodnete, jak uspořádat vaši společnost a sledujete obsazenost pracovních míst i výkonnost jednotlivých pracovníků. Nastavte HR parametry specifické pro vaši firmu. Sdílejte všem odpovědi na často kladené dotazy.

Můžete nastavit účinné plány pro řízení zaměstnanců, stejně jako spravovat položky, jako jsou počítače nebo telefony, které vaše společnost svým zaměstnancům půjčuje. Můžete vytvořit pevné a variabilní plány kompenzací a definovat jejich pravidla.
Loajalita a motivace zaměstnanců

Pomozte zaměstnancům k dosažení kariérních cílů. Můžete nastavit cíle, vytvořit hodnocení, sledovat zpětnou vazbu a řídit tak výkonnost (KPI). Abyste mohli pomoci zaměstnancům rozvíjet potřebné dovednosti, můžete také určit jejich tutory, definovat typy kurzů a jejich popisy, ad.

 

 

Technické informace

 • Správa organizační struktury společnosti
 • Udržování komplexních informací o zaměstnancích
 • Offboarding proces, automatické odpojení ze systému a mazání dat dle GDPR
 • Řízení procesu náboru a adaptace nových zaměstnanců
 • Vytvoření centralizovaného profilu
 • Efektivní pohovory, zlepšení přístupu k informacím a rychlá zpětná vazba
 • Zjednodušení procesu pohovorů pro kandidáty, přijímací manažery a pracovníky HR
 • Automatické plánování termínů schůzek
 • Definování a správa zaměstnaneckých benefitů
 • Kariérní řád
 • Řízení kvalifikace zaměstnanců, monitoring platnosti atestací, certifikací
 • Správa zaměstnaneckých kompetencí
 • Time management, monitoring ne/přítomnosti zaměstnanců
 • Kontrola aktuálního výkonu práce s ohledem na stanovené pracovní cíle (KPI)
 • Plán školení zaměstnanců
Poptávka