Klíčové výhody řešení

Microsoft Dynamics 365 for Talent vám usnadní přijímací proces nových pracovníků a pomůže s výběrem správných lidí, umožní vám zavázat si zaměstnance a optimalizovat vaše HR programy.

Obecné informace

Při práci s Talentem se rozhodnete, jak uspořádat vaši společnost a sledujete obsazenost pracovních míst i výkonnost jednotlivých pracovníků. Nastavte HR parametry specifické pro vaši firmu. Sdílejte všem odpovědi na často kladené dotazy.

Můžete nastavit účinné plány pro řízení zaměstnanců, stejně jako spravovat položky, jako jsou počítače nebo telefony, které vaše společnost svým zaměstnancům půjčuje. Můžete vytvořit pevné a variabilní plány kompenzací a definovat jejich pravidla.
Loajalita a motivace zaměstnanců

Pomozte zaměstnancům k dosažení kariérních cílů. Můžete nastavit cíle, vytvořit hodnocení, sledovat zpětnou vazbu a řídit tak výkonnost (KPI). Abyste mohli pomoci zaměstnancům rozvíjet potřebné dovednosti, můžete také určit jejich tutory, definovat typy kurzů a jejich popisy, ad.

 

 

Technické informace

 • Správa organizační struktury společnosti
 • Udržování komplexních informací o zaměstnancích
 • Offboarding proces, automatické odpojení ze systému a mazání dat dle GDPR
 • Řízení procesu náboru a adaptace nových zaměstnanců
 • Vytvoření centralizovaného profilu
 • Efektivní pohovory, zlepšení přístupu k informacím a rychlá zpětná vazba
 • Zjednodušení procesu pohovorů pro kandidáty, přijímací manažery a pracovníky HR
 • Automatické plánování termínů schůzek
 • Definování a správa zaměstnaneckých benefitů
 • Kariérní řád
 • Řízení kvalifikace zaměstnanců, monitoring platnosti atestací, certifikací
 • Správa zaměstnaneckých kompetencí
 • Time management, monitoring ne/přítomnosti zaměstnanců
 • Kontrola aktuálního výkonu práce s ohledem na stanovené pracovní cíle (KPI)
 • Plán školení zaměstnanců
BA4 Finance: účetnictví pro Dynamics 365 Business Central Power Platform – vaše vlastní aplikace a automatizace BA4 Banking: české bankovní příkazy pro Dynamics 365 Business Central BA4 Commerce: lokalizace prodeje a nákupu pro Dynamics 365 Business Central BA4 Assets: správa majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Correction Entries: opravné položky k pohledávkám Real Estate Suite – Square2 BA4 Cars: evidence a správa vozidel pro Dynamics 365 Business Central BA4 Logistics: české lokalizované rozšíření Dynamics 365 Business Central pro oblast logistiky BA4 eDocs: zpracování dokladů pro Dynamics 365 Business Central BA4 Item Statements: zpracování výkazů EKOKOM a ASEKOL BA4 Government: výkaznictví pro veřejný sektor BA4 FA Inventory: inventarizace dlouhodobého majetku deposit BA4 Depository: depozitní pokladny pro Dynamics 365 Business Central BA4 Job Queue: upozornění na chybu v položce fronty úloh BA4 Controlling: řízení podniku pro Dynamics 365 Business Central Document management pro SAP ERP BA4 Equipment Register: operativní evidence majetku pro Dynamics 365 Business Central BA4 Work Equipment: evidence pracovních pomůcek pro Dynamics 365 Business Central BA4 Czech Payroll: mzdy a personalistika pro Dynamics 365 Business Central BA4 Base: pomocné rozšíření pro BA4 aplikace BA4 CRIBIS: konektor na aplikaci CRIBIS BA4 PBI Analytics: grafické dashboardy pro obchod, finance, sklad a nákup DMS & ECM řešení pro vaši chytrou kancelář BA4 EDI: elektronická výměna dokladů Video-analytické technologie a řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management Automotive CRM SRM Talent MOBOTIX Workplace Hub Configure Price Quote (CPQ) Enterprise Asset Management (EAM) LMS365 – Learning Management System Talkey Kentico Xperience FLEETMAN – Chytřejší správa vozového parku Dynamics 365 Customer Insights Consents pro Dynamics 365 CRIBIS Connector
Poptávka