O elektrifikaci se v automobilovém průmyslu hovoří už naplno. U nás velmi populární značky Volkswagen a Audi již oficiálně ukončily vývoj nových spalovacích motorů. Budoucnost patří zkrátka elektřině, ať už bateriové, nebo palivovým článkům. Jenže nové pohony mění pravidla hry v ekonomice firemních flotil. Jak teď poznat, která auta jsou pro firmu nejvýhodnější?

Pro „ekologičtější“ vozy platí jiná pravidla hry

To není žádná novinka. Ve světě to platí už desítky let, zejména v Norsku, USA nebo Velké Británii. Pravidla hry se však změnila i v Česku. Zvýhodnění pro auta bez spalovacích motorů jsou v zásadě dvojí – dotace na jejich pořízení a úlevy z daní a poplatků. Česko se zatím vydalo druhou cestou. Majitelé elektromobilů, vozů na palivové články, ale také hybridních vozů s emisemi CO2 do 50 g/km si mohou zažádat o speciální registrační značku „EL“, která jim přinese  řadu výhod. Je jim odpuštěna silniční daň, ale také platba za dálniční známku. Finančně mnohem podstatnější výhodou je však to, že tato vozidla nemusí v ČR platit za parkování v zónách placeného stání, a to nejen v Praze. Registrační značky „EL“ přitom uznávají jako vstupenku k výhodám i další státy Evropy.

S novými pohony přicházejí nové scénáře využití

Právě tyto dodatečné výhody však radikálním způsobem mění porovnání celkových nákladů vlastnictví  a provozu vozů. Zároveň přinášejí nový pohled na „scénáře využití“ automobilů. Do nich výrazně promlouvá i další specifický parametr – reálný dojezd na jedno dobití. Pořídit se elektromobil do města, v době, kdy má mnohdy srovnatelnou cenu s běžným automobilem, může být výrazně výhodnější. Zejména pak při rostoucích cenách parkování. Na meziměstské služební cesty se (třeba jen kvůli rychlosti dobíjení) může vyplatit zas diesel.

Automobilky chtějí prodávat alternativní pohony napřímo

Do ekonomiky vozů s alternativními pohony začínají radikálně promlouvat i samy automobilky s novým trendem prodeje elektromobilů napřímo, formou služby. Pronájmy budou spojeny s dalšími výhodami, třeba levnějším dobíjením či plněním. Přitom u elektromobilů jsou ceny za dobíjení značně variabilní, a to v rozsahu i stovek procent za 1 kWh.

Celkové náklady vlastnictví vozu už nelze jen tak uhlídat

Obecně tedy nelze říci, jaká skladba pohonu vaší firemní flotily je nejvýhodnější. Záleží na příliš mnoha proměnných, jako je typ provozu, vytíženost, stáří flotily, dostupnost infrastruktury, ale i lokální geografické a regulatorní (dotační a daňové) podmínky. A k tomu, abyste výhodnost opravdu posoudili, potřebujete co nejpodrobnější data z provozu.

Jisté je, že pro správce podnikových flotil není příchod alternativních pohonů nijak pozitivní zprávou. U vozů s LPG a CNG se daly celkové náklady vlastnictví poměrně snadno uhlídat. Provozní náklady i jejich struktura byly vesměs srovnatelné s diesely a benzíny. Ovšem u alternativních pohonů je to mnohem složitější. Zejména u elektromobilů totiž hraje klíčovou roli dojezd, stav akumulátoru, záruka na akumulátor a způsoby dobíjení. U palivových článků to může být životnost nebo stav zásob (větší firmy budou mít často vlastní plnící stanici poháněnou třeba fotovoltaikou). Není tak už v silách fleet managera uhlídat ekonomiku provozu těchto vozů jen s Excelovou tabulkou, či v lepším případě s trochu upraveným ERP systémem. U alternativních pohonů potřebujete lepší přehled nad firemní flotilou a co nejlepší data.

Řešení s chytrým fleet managementem

Řešením pro efektivní řízení ekonomiky smíšených firemních flotil tak může být specializovaný nástroj pro fleet management. Co po něm chtít? Kromě samozřejmých funkcí jako je evidence vozidel a nákladů je to především pružnost. Schopnost pracovat s rozmanitou skladbou flotily, schopnost přizpůsobit se dynamickému vývoji situace a implementovat rychle a plnohodnotně i alternativní metriky. Příkladem může být Fleetman – cloudový nástroj od společnosti Konica Minolta. Ten si poradí se všemi specifiky a monitoringem dodatečných nákladů na provoz automobilů, včetně daní a poplatků za parkování. Je postaven na pružné Microsoft Power Platform, je tedy možné do něj snadno implementovat i specifické parametry, jako je stav akumulátorů, dojezd,  odlišné ceny za dobíjení a další údaje. Nabízí také pokročilé analýzy a reporting provozu ve spojení s oblíbenou platformou pro analýzu dat Microsft Power BI.