Na hlavní obsah K navigaci

Co umí nový add-on Integrace GT NET

Které typy vozidel jsou více poruchové? Které vám neúměrně zvyšují náklady? Kteří řidiči posílají auta do servisu častěji a proč? Tyto otázky vám pomohou zodpovědět jen dobře strukturované záznamy o provozu flotily. Úplná data vám dají lepší přehled, usnadňují tvorbu reportů a poslouží jako vstup pro nalezení neefektivit a další zlepšování provozu.

Do správy vozového parku nicméně vstupuje více subjektů jako leasingové společnosti, pojišťovny, nebo servisy. Jejich data jsou často roztroušena po více systémech. Shromáždit je na jedno místo pro úplný přehled znamená často ruční přenos dat mezi systémy. Což je samo o sobě neefektivní, vznikají přitom chyby a není to ani příliš bezpečné.

Proto se při vývoji Fleetmana hodně zaměřujeme na tzv. integrace – přípravu našeho systému na to, aby mohl automatizovaně přijímat data z jiných systémů a dále s nimi pracovat. Má pro to ostatně ideální předpoklady – technologie, na které je aplikace postavena, je velmi otevřená a propojení s jiným systémem nedá tolik práce. A také umožňuje interaktivní reporting a analýzu provozních dat jak v nativních dashboardech, tak díky možnosti napojení Microsoft Power BI.

Významnou položkou v životním cyklu vozidla jsou servisy. Ať už pravidelné, nebo neplánované v případě poruchy nebo havárie. Další integrací, na kterou jsme se tedy zaměřili je servisní systém  GT NET. Ten sám o sobě používají autoservisy pro naceňování a evidenci práce na zakázce, použitých dílů, aktivit apod.

Co umí? GT NET především usnadňuje komunikaci mezi servisy, správci vozových parků, leasingovými společnostmi a pojišťovnami. Typická situace je třeba pravidelný servis. Ten může proběhnout následovně:

 1. Uživatel vozu (řidič) vidí, že vůz vyžaduje servis, např. po určitém nájezdu kilometrů.
 2. Zavolá na telefonní číslo, které obdržel od leasingové společnosti. Call centrum partnera GT NET, např. u nás společnosti LKQ, objedná zákazníka do nasmlouvaného partnerského servisu. A založí servisní událost v GT NET.
 3. Přijímací technik v GT NET nacení servisní zásah, vznikne položkový seznam dílů a úkonů. Může také přiložit fotodokumentaci. Navržený servis může přes GT NET sdílet jak se správcem flotily, tak s leasingovou společností nebo pojišťovnou a podle případných připomínek, nebo nových skutečností v průběhu zakázky upravit.
 4. Po provedení servisu najde v GT NET fleet manager zákazníka, leasingová společnost a případně i pojišťovna podrobné vyúčtování servisního zásahu, se všemi použitými díly, úkony a fotodokumentací.

V čem je integrace s Fleetmanem užitečná

GT NET je pro fleet mnagement systém zdrojem cenných dat o provozu automobilu. Konkrétně:

 • Data plánovaných a proběhlých servisů
 • Odhady ceny a pracnosti servisu
 • Fotodokumentace např. poškození vozu
 • Seznam úkonů a použitých dílů
 • Fakturace servisu

Uvedená data se díky tomuto add-onu nyní automaticky v nastavených intervalech stahují z GT NETu do Fleetmana. Tam se zobrazí v 360 pohledu na vozidlo a je možné s nimi dále pracovat. Např. právě analyzovat náklady na servis flotily v různých pohledech.

Power Bi dashboard in Fleetman

Před integrací byli naši zákazníci nuceni buďto vést evidenci separátně v GT NET (a tedy v žádném systému nebyl úplný obrázek o vozidle a jeho provozu), nebo exportovat data z GT NET a ručně je ukládat do Fleetmana. To nyní díky add-onu „Integrace GT NET“ odpadá. Add-on je dostupný pro nové i stávající zákazníky. Pro jeho provoz je nutné, aby systém GT NET.

Správa vozového parku s Fleetmanem se tak stává opět o něco užitečnější a zároveň jednodušší. A tedy chytřejší.


Hodil by se vám tento add-on? Nebo vás zajímá Fleetman obecně? Kontaktujte nás! Naši konzultanti s vámi rádi proberou vaše provozní potřeby.


Jak Fleetman zbavil Rohlik.cz 150 Google tabulek pro správu vozidel

Rohlik.cz měl problém. Vozový park největšího českého online prodejce potravin narostl, spolu s celou firmou, velmi dynamicky. Spolu s tím se zvýšila i komplexita a četnost záznamů nutných pro provoz flotily. Původních pár tabulek, ve kterých spravoval Rohlík svou flotilu na začátku, narostlo na 150 Google Sheets s tisícovkami záznamů o vozidlech, řidičích a příslušenství. Nebylo jasné, co kde, kdo změnil a proč. Udělat v tomto náročném provozu systém a strukturu byl úkol pro Fleetmana a jeho tým. Jak jsme se s tím vypořádali?

Podívete se, jak Fleetman pomáhá Rohlíku plnit jeho misi díky chytřejší správě vozového parku v našem videu. Nebo čtěte dále.


O Rohlik.cz

Cílem Rohlik.cz je nabídnout co nejjednodušší a nejrychlejší cestu ke každodenním nákupům a kvalitním potravinám. Jako evropský technologický lídr v oblasti e-grocery redefinuje přístup k nakupování potravin už na pěti národních trzích (v roce 2023 v Česku, Maďarsku, Německu, Rakousku a Rumunsku). Na přehledném webu najde zákazník přes 22 000 položek od malých lokálních dodavatelů i oblíbených známých značek, s cenami odpovídajícími kamenné konkurenci. Objednávky jsou doručovaný již od téhož dne s možností volby 15minutových oken či express varianty, kdy je zákazníkům nákup doručen již od 60 minut. Samozřejmostí je také zákaznická podpora 7 dní v týdnu a vynesení nákupu až ke dveřím. Svou službu však Rohlik.cz neustále vylepšuje. Klade proto velký důraz na technologický vývoj, automatizaci a zdokonalování celého vozového parku.

Společnost Rohlik Group velmi rychle roste a v roce 2023 hlásí skupina:

 1 000 000+ zákazníků
Přes 10 000 000 objednávek ročně
53% YoY růst tržeb v roce 2021
Přes 2 500 provozovaných vozidel

VÝZVA

Pro Rohlik.cz je pohodlné doručení nákupu až ke dveřím jednou z  hlavních misí. Vozový park a jeho management je proto klíčovým nástrojem k naplnění tohoto cíle. S rostoucí poptávkou po službách Rohlíku a  zvyšujícím se počtem vozů a řidičů je však stále náročnější tento komfort zákazníkům zajistit.

Flotila české pobočky Rohlik.cz aktuálně čítá více než 2 500 vozů. Tvoří ji především CNG auta, Rohlík nicméně operuje i s více než stovkou elektomobilů. Správu komplikuje také speciální příslušenství, kterým jsou vozidla vybavena, jako jsou například terminály, navigace, chladící zařízení a další.

Toto dynamické prostředí prostředí je stále náročnější na evidenci a  organizaci. Pro zajištění bezproblémového chodu bylo potřeba implementovat nové řešení, které bude odpovídat potřebám společnosti.

„Dříve jsme flotilu spravovali ve 150 tabulkách. Dnes, kdy náš vozový park má mnohem více aut, by byl takový systém neudržitelný. Díky Fleetmanovi máme jednu kontrolní tabulku, která nám šetří čas, nervy i peníze.“

Tomáš Doskočil, Group Expert User – Fleet Management, Rohlik.cz

 

ŘEŠENÍ

Rohlik.cz tedy začal s  hledáním nového fleet management řešení. Žádná z  dostupných nabídek na trhu však nebyla dostačující, ať už to bylo z důvodu specifických požadavků, flexibility dodavatelů či vhodného licenčního modelu. Díky svému technologickému zázemí společnost zvažovala vybudování vlastního systému, který by přesně vyhovoval jejím potřebám. Pak se ovšem setkala s týmem společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech. Jejich přístup skvěle vyhovoval potřebám Rohlíku.

Díky ochotě a otevřenosti týmu bylo možné vyvinout systém správy flotily, který splňoval veškeré požadavky. Vznikla tak spolupráce, která přerostla ve strategické partnerství.

Fleetman poskytl Rohlíku:

 • Silný modul evidence vozidel a správy navázaných dokumentů
 • Standardizovaný přístup k záznamům napříč flotilou distribuovanou mezi několik poboček a správcovských týmů
 • Možnost rychlého vývoje dalších funkcí na míru
 • Integrace na existující systémy – GPS tracking Ecofleet, interní provozní systém Cargo.
 • Dobře zvládnutou migraci dat ze stávajících tabulek.

CO TÍM ROHLÍK ZÍSKAL

 • Spolehlivější evidence stavu vozidel – data jsou přehledně a strukturovaně na jednom místě
 • Snadnější zakládání vozidel, hromadné importy
 • Přehledná data o provozu flotily pro management (interaktivní dashboardy, přizpůsobené reporty v Microsoft PowerBI)
 • OptimalizacI servisních slotů díky predikci termínu servisu
 • Rychlejší adopcI nových pracovníků – přehledný manuál, strukturované školení, standardizované postupy
 • Možnost dalšího rozvoje a přizpůsobení systému. Fleetman drží krok s rostoucí firmou, která působí na několika zahraničních trzích

Fleetman v Rohlíku a v číslech:

5x rychlejší vyhledávání vozidel

8x rychlejší příprava reportů. Vyhledání informací v grafickém dashboardu během 30 vteřin.

Snazší vyhledání vozidla podle více kritérii během 10 vteřin. 

Zjistěte, co nového přináší aktualizace Release 5

Na rozvoji Fleetmana neustále pracujeme. Aktuální release funkcionalit přináší řadu praktických vylepšení. Zvyšujeme opět hodnotu aplikace pro zákazníky, aniž bychom zvyšovali cenu produktové licence. Vylepšení se zaměřují se především na zvýšení uživatelského komfortu a obohacení systému o další data, využitelná pro efektivnější řízení a optimalizaci provozu flotily. Co tedy nejnovější verze systému Fleetman – Release 5 – přináší?

Nová evidence pokut

Pokuty jsou evidovány jak u vozidla, tak u řidiče. Zlepšují tak přehled jak o nákladech na dané vozidlo, tak o způsobu nakládání s vozidlem u vašich řidičů.

Vylepšená správa pneumatik

Zimní nebo letní pneumatiky, evidence jejich nájezdu, termíny výměny či přezutí. Tato oblíbená funkcionalita se nyní přesunula z placeného add-onu do základní produktové instalace. Přibyly také přehledné dashboardy. Zvyšuje se tak výrazně užitná hodnota aplikace pro naše zákazníky, aniž bychom zvyšovali cenu základní produktové licence.

Fotodokumentace u servisní události

Více informací k vozidlům dokáže Fleetman nyní nabídnout i díky možnosti nahrání fotodokumentace u servisních událostí přímo na formuláři servisu. Uživatel tak nemusí vždy otevírat dokumentové úložiště s nahranými fotkami. Obrázek poškození vozu usnadní identifikaci servisní události na první pohled.

Automatizace změny stavu vozidla při servisní události

Pokud se funkce aktivuje, FLEETMAN automaticky v den nástupu vozidla na servis  přepne servisní událost i vozidlo do stavu indikujícího nedostupnost vozidla.

Propojení záznamů Servisní a Pojistné události

Nová praktická funkce umožňuje uživateli propojit záznam Pojistné události se záznamem Servisu pomocí pole „Hlavní servis“. Nyní tedy systém umožňuje nejen variantu vícero servisních schůzek řešící jednu pojistnou událost, ale i variantu vícero pojistných událostí řešených v jedné servisní schůzce. Tyto informace naleznete v nové záložce Servisy na formuláři Pojistné události.

Nový add-on „Integrace GT NET“

Add-on je příkladem našeho záměru konsolidovat na jednom místě (v rozhraní Fleetmana) co nejvíce informací o provozu vozového parku s cílem dále s daty pracovat pro efektivnější řízení flotily. Intregrace GT NET umožňuje Fleetmanu automaticky stahovat a dále pracovat s daty  ze servisního systému GT NET. Do prostředí Fleetman tak mohou automaticky proudit data o servisních zásazích, jako jsou odhady prací, seznamy použitých dílů a provedených úkonů, fotodokumentace, fakturace a podobně. O integraci  GT NET se zde brzy objeví podrobnější informace.

Krom těchto hlavních funkcionalit přinesl tento release řadu dalších drobnějších vylepšení, doplnění dalších datových polí, nebo technická vylepšení na pozadí aplikace. Fleetman také zve uživatele k vyzkoušení nového vzhledu rozhraní, který slibuje uživatelsky přívětivější prostředí a zároveň zachovává možnost uživatelů vrátit se ke klasickému zobrazení, pokud mu dávají přednost.

A na dalších nových funkcích neustále pracujeme.


Zvažujete zdy by byla aplikace Fleetman užitečná pro vaši firmu? Můžete si ji vyzkoušet – vzít ji na Testdrive v Microsoft Appsource, nebo se obrátit pomocí kontaktu na těchto stránkách na naše konzultanty, kteří s vámi rádi podrobně proberou vaše potřeby a funkce aplikace.


Efektivněji a úsporněji: 10 způsobů, jak optimalizovat správu vozového parku

V dnešním rozkolísaném ekonomickém prostředí si každý rozumný firemní hospodář, ať už manažer provozu nebo finanční ředitel, hledá příležitosti, jak vytvořit finanční rezervu pro nenadálé situace. Žijeme s dosud nezvládnutou inflací, válkou za humny a s napětím čekáme, co dalšího přinese rok 2023. Provozní úspory jsou lákavou cestou k zajištění takové rezervy.

Mezi četnými možnostmi snižování nákladů se správa vozového parku jeví jako atraktivní cíl pro optimalizaci. Strategickým omezením výdajů spojených s údržbou vozidel, spotřebou pohonných hmot a neefektivním provozem mohou společnosti dosáhnout nejen značných úspor, ale také zlepšit provoz a efektivitu flotily.

Na základě zkušeností od našich zákazníků jsme proto identifikovali 10 nejlepších způsobů, jak ušetřit náklady a zvýšit efektivitu při správě vozového parku:

 1. Optimalizace velikosti vozového parku: Zhodnoťte skutečnou poptávku po firemních vozech a posuďte, zda je stávající velikost vozového parku vhodná. Správné přizpůsobení velikosti vozového parku může eliminovat zbytečné náklady spojené s údržbou a provozem nadbytečných vozidel.
 2. Pravidelná údržba a opravy: Zavedení preventivního programu údržby zajistí, že vozidla jsou správně udržována a ve správném stavu. Pravidelné servisní prohlídky a promptní opravy mohou předcházet nákladným poruchám a prodloužit životnost vozidel.
 3. Správa paliva: Náklady na palivo mohou představovat významnou část nákladů na vozový park. Pro úsporu paliva:
  • Monitorujte spotřebu paliva: Sledujte spotřebu paliva pomocí systémů správy paliva nebo telematiky. Identifikujte vozidla s nízkou účinností spotřeby paliva a přijměte opatření k nápravě.
  • Podporujte ekologický způsob jízdy: Školte řidiče v ekologických jízdních návycích, jako je vyhýbání se nadměrnému běhu motoru, udržování správného tlaku v pneumatikách a snižování agresivních jízdních stylů.
  • Zvažte alternativní paliva: Uvažujte o přechodu na hybridní nebo elektrická vozidla, která mohou nabídnout dlouhodobé úspory nákladů a snížený environmentální dopad.
 4. Chování řidiče a školení: Podporujte odpovědné jízdní návyky pro minimalizaci nehod, snížení nákladů na údržbu a zlepšení účinnosti spotřeby paliva. Pravidelně pořádejte školení řidičů zaměřená na defenzivní jízdu, techniky úsporného využívání paliva a dodržování dopravních předpisů.
 5. Optimalizace využití a trasování: Optimalizujte využití vozidel s cílem snížit dobu nečinnosti a ujeté kilometry. Využijte softwarová řešení pro správu vozového parku nebo systémy GPS trasování k monitorování pohybů vozidel, identifikaci neefektivních tras a plánování optimalizovaných tras.
 6. Správa pojištění a pojišťovacích událostí: Pravidelně přezkoumejte pojišťovací smlouvy a zvažte možnosti sjednání sjednoceného pojištění s cílem dosažení úspor nákladů. Zavetďe proces pro efektivní správu pojišťovacích událostí a podporu bezpečnosti řidičů s cílem minimalizovat nehody a s tím spojené náklady.
 7. Analýza dat o vozovém parku: Využijte softwarová řešení pro správu vozového parku a analýzu dat k monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), jako je spotřeba paliva, náklady na údržbu, míra využití vozidel a chování řidičů. Analyzujte data a identifikujte oblasti zlepšení, na jejichž základě budete schopni informovaně rozhodovat o snižování nákladů.
 8. Správa dodavatelů a dodavatelských vztahů: Vyjednávejte příznivé smlouvy s dodavateli, včetně dodavatelů paliva, služeb údržby a oprav a výrobců vozidel. Zvažte slevy za hromadný nákup, preferované sazby služeb a dlouhodobé smlouvy s cílem optimalizovat náklady.
 9. Sdílení a spolujízda: Zvažte zavedení programů spolujízdy mezi zaměstnanci s cílem snížit počet vozidel potřebných ve vozovém parku. Sdílení vozidel může snížit náklady, podporovat udržitelnost a zvýšit míru využití vozidel.
 10. Integrace technologií: Využijte pokročilé technologie, jako jsou telematika, trasování GPS a softwarová řešení pro správu vozového parku, k automatizaci procesů, zlepšení efektivity a získání cenných poznatků o provozu vozového parku.

Je jasné, že potřeby správy vozového parku se liší ruku v ruce s provozními specifiky každé organizace a mění se také v čase. Nepřetržitě proto monitorujte a analyzujte výkon vozového parku, například s pomocí dashboardů nebo pokročilého reportingu ve vaší aplikaci pro správu vozového parku. Budete tak moci přizpůsobovat strategie dle aktuální potřeby a situace. A nezapomeňte také na zpětnou vazbu od řidičů a dalších zúčastněných stran, může vám pomoci najít další cesty k optimalizaci provozu nebo úsporám.

Hlavní problémy správy vozového parku a čtyři nástroje pro jejich řešení

Jako správce vozového parku jste si jistě dobře vědomi mnoha výzev, které jsou spojeny se správou vozového parku. Úkoly spojené se správou vozového parku mohou být složité a časově náročné – od zajištění řádné údržby a oprav vozidel, přes sledování a plánování využití vozidel až po zpracování dokumentů a dokumentace.

Jednou z hlavních výzev správy vozového parku je udržet si přehled o všech různých úkolech a povinnostech. Při sledování a údržbě více vozidel a často i velkého množství papírů a dokumentace, které je třeba spravovat, se může snadno stát, že ztratíte přehled o důležitých detailech nebo prošvihnete důležité termíny.

Dalším častým problémem je řízení nákladů spojených se správou vozového parku. Údržba a opravy vozidel, pohonné hmoty, pojištění a další výdaje se mohou rychle sčítat, a proto je důležité tyto náklady pečlivě sledovat a řídit, aby vozový park fungoval efektivně a v rámci rozpočtu. Pravidelný reporting provozních a finančních dat nadřízeným může také ubírat hodně času a vytvářet řadu nedorozumění.

Naštěstí je k dispozici mnoho nástrojů a technologií, které manažerům a správcům vozových parků pomáhají tyto problémy zvládat a efektivněji spravovat vozové parky. Zde jsou nejlepší z nich:

 

Software pro správu vozového parku

Software pro správu vozového parku je výkonným nástrojem pro sledování a správu všech aspektů vozového parku, od údržby a oprav vozidel přes spotřebu paliva až po rozvrhy a trasy řidičů. Tento typ softwaru obvykle nabízí řadu funkcí a nástrojů, včetně přednastaveného reportingu a připomenutí událostí a požadovaných akcí kolem flotily. Může pomoci zefektivnit mnoho administrativních úkolů spojených se správou vozového parku.

Elektronická záznamová zařízení (ELD)

Elektronická záznamová zařízení (electronic logging devices – ELD) jsou cenným nástrojem pro sledování a správu využívání vozidel, včetně provozní doby řidičů a rychlosti vozidel. Zařízení ELD jsou pro mnoho vozových parků vyžadována zákonem a mohou pomoci zajistit dodržování národních předpisů a zlepšit efektivitu provozu vozidel.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace mohou být užitečným nástrojem pro manažery a správce vozových parků, protože nabízejí pohodlný přístup k důležitým informacím a nástrojům na cestách. Někteří poskytovatelé softwaru pro správu vozového parku nabízí mobilní aplikace, které umožňují také řidičům přístup k vybraným funkcím a zadávání provozních údajů z jejich chytrých telefonů nebo tabletů, což usnadňuje sledování a správu vozidel a řidičů i mimo kancelář.

Telematika vozidel

Telematické systémy vozidel jsou pro správu vozového parku stále oblíbenější a nabízejí řadu výhod včetně sledování a monitorování polohy vozidel, rychlosti a dalších klíčových údajů v reálném čase. Telematické systémy mohou manažerům a správcům vozových parků pomoci zvýšit bezpečnost, snížit spotřebu paliva a optimalizovat směrování a plánování vozidel. Integrace telematických systémů se softwarem pro správu vozového parku pak přináší další výhody a zjednodušení práce fleet managerům.

 

Celkově je správa vozového parku spojena s mnoha výzvami, ale se správnými nástroji a technologiemi je možné tyto výzvy překonat a efektivně spravovat vozový park. Zavedením správné kombinace softwaru, zařízení a mobilních aplikací mohou správci a administrátoři vozových parků zvýšit účinnost a efektivitu provozu svých vozových parků a zajistit bezpečný a hospodárný provoz vozidel.

Jak zapojujeme zákazníky do vývoje produktu

Při vývoji produktu je vždy náročné najít ty vlastnosti a funkce, které zákazník chce, a zároveň mezi nimi vybrat k realizaci ty, které jsou technologicky a finančně proveditelné. Při rozhodování o nových funkcích se tedy můžete:

 1. řídit svým instinktem.
 2. můžete si „vypůjčit“ od konkurence
 3. nebo se můžete zeptat svých zákazníků či konzultantů

No, a my to vlastně děláme všechno. Jak ale stanovit priority funkcí pro nejlepší poměr ceny a výkonu? Ve vývoji Fleetmana používáme dva výkonné nástroje a pečlivě vyladěný proces.

Za prvé, průběžně shromažďujeme všechny potenciální nápady. Od každého. Nic nezapadne. Naši zákazníci, náš produktový tým, marketing… v podstatě každý má přístup k našemu Ideas portálu, který jsme začlenili do našich webových stránek. Používáme známý český nástroj pro vývoj produktů – #Productboard. A i když se stále učíme využívat všechny jeho možnosti, od začátku nám výrazně pomáhá v organizaci procesu. Pomocí portálu Productboardu sbíráme podněty z trendů na trhu, od vývojářů a konzultantů a, což je asi nejdůležitější, z každodenní praxe našich zákazníků.

Poté na pravidelných schůzkách všech zúčastněných stran vyhodnotíme jednotlivé funkce a stanovíme jejich priority. Vývoj, marketing, obchod, management… je to často dlouhé a živé setkání, dovedete si to představit. Ale na konci máme prioritizovanou roadmapu, kde zhruba známe hodnotu a náklady těchto funkcí.

 

Ve třetí fázi používáme další silný nástroj: #AzureDevOps, kde schválenou funkci z Roadmapy provedeme vývojem, testováním a nasazením, přičemž bereme v úvahu vstupy z předchozích dvou fází, které vidíme v Productboardu.

Takto tedy vybíráme, které funkce přidáme do našeho produktu. S pomocí nástrojů #productboard a Azure #devops a s cílem vybalancovat co nejlépe spokojenost zákazníků, jejich potřeby na jedné straně a technologickou či ekonomickou udržitelnost produktu na druhé.

 

Tomáš Pavlíček, produktový ředitel

Konica Minolta IT Solutions Czech

Jarní novinky ve Fleetmanu

Přehlednější zobrazení nejdůležitějších informací, ještě praktičtější a barevnější reporting v Power BI, nebo nejžádanější rozšíření – kniha jízd v mobilu. To jsou hlavní novinky našeho jarního release aktualizací Fleetmana. Neustále nasloucháme zpětné vazbě našich zákazníků. S rostoucím počtem uživatelů také vidíme lépe do toho, jak aplikaci reálně využívají. To jsou hlavní zdroje poznatků pro kontinuální zlepšování. A máme toho nového víc. Pojďme se na to podívat zblízka.

Vozidlo 360° – přehledná obrazovka informací o vozidle

To je typický příklad úprav na základě zpětné vazby. Vyhodnotili jsme si nejčastěji využívaná data o vozidle, dříve rozmístěná na více obrazovkách, záložkách a podobně. A sestavili jsme z nich přehlednější a praktičtější náhled na první obrazovce, kterou uživatel o vozidle uvidí. A pojmenovali jsme tento nový pohled jako Vozidlo 360°.

Abychom tyto informace mohli uspořádat opravdu přehledně, použili jsme novou komponentu, nazvanou “Informační dlaždice”. Ty soustřeďují a zobrazují data z různých oblastí jako je servis, finanční rozvaha vozidla, spotřeba atd. A také aktuální obrázek vozidla. To se hodí pro rychlou identifikaci.

Samozřejmě, mohou se hodit i ostatní data o vozidle. Ty jsou také snadno dosažitelné, přesunuli jsme je na záložku Podrobnosti.

Posuďte sami:

360° přehled o vozidle

Driver Hub – kniha jízd v mobilu

U našich zákazníků jsme vnímali také silnou poptávku po jednoduché aplikaci pro řidiče pro záznam a vykazování jejich jízd. Fleetman funguje technologicky na Power Platform, což znamená, že postavit novou mobilní aplikaci bylo technicky relativně snadné. Jiná věc je samozřejmě vybrat a sestavit správně jednotlivé funkcionality. Tak, aby se aplikace snadno používala a zároveň fungovala jako zdroj dat, se kterým se dá dále pracovat ve Fleetmanu, už plně pod kontrolou správce vozového parku.   

Aplikaci je možné nasadit ve firmě také samostatně, bez Fleetmana. Předpokládáme další vývoj podle praktických zkušeností, už nyní ale poskytuje tyto funkcionality:

 • Vedení záznamu o provedené jízdě (služební / soukromé) v rozsahu 
 • Databáze často využívaných lokalit pro rychlejší a snadnější zadávání jízd 
 • Přehled základních technických informací o vozidle 
 • Integrace na produkt Fleetman 

Aplikace Driver Hub je licencovaná a instalovaná samostatně. V případě zájmu o tuto aplikaci nás kontaktujte pomocí supportního portálu. 

Driver Hub aplikace domovská obrazovka

Fleetman sestava v Power BI

Kdo neměří, neřídí. Ani efektivitu a účelnost vozového parku. Fleetman pracuje s mnoha měřitelnými daty o provozu flotily. Pro lepší řízení umí také data přehledně zobrazit a vyhodnotit. Krom vlastních základních grafických dashboardů se umí Fleetman propojit také s reportingovým a analytickým nástrojem Microsoft Power BI. V jarním release jsme tuto možnost integrace posunuli ještě dále a připravili jsme vlastní sestavu reportů přesně podle potřeb správců vozového parku, ale také jejich manažerů a finančních ředitelů.

Reporty vizualizují například údaje o:

 • Řidičích a vozidlech – náklady a zisky podle typu, hospodářskou rozvahu, predikci ukončení leasingu
 • Servisních zásazích – typy, náklady, predikce data prohlídek, pojistné události v čase a podle zavinění
 • Tankování – geografická distribuce, náklady
 • Celkových parametrech flotily – poruchovost podle modelů, predikce a plánování nákladů, meziroční srovnání

Power Bi dashboard in Fleetman

Pro běh reportu není potřeba žádná další dodatečná licence. Základní práce s reportem může probíhat ve volně dostupné verzi nástroje Power BI. Více ohledně licencování Power BI lze najít zde

Pokud budete mít zájem o rozšíření licencí pro práci v PowerBI online, kontaktujte náš support. 

…a mnoho dalších menších vylepšení

Krom těchto tří nejzajímavějších vylepšení jsme v jarním releasu zapracovali na mnoha drobnostech, převážně zaměřených na praktičnost a jednoduchost používání aplikace. Patří sem například:

 • Kompletně konfigurovatelná evidence zařízení ve výbavě vozidla (evidence čehokoliv)
 • podpora více měn (multi-currency) při vedení finančních ukazatelů
 • predikce data příštího servisu nebo ukončení leasingové smlouvy
 • evidence generovaných zisků (například pokud své vozy pronajímáte)
 • přehlednější sledování servisních stavů (kdy je vozidlo připraveno k použití)
 • příjemnější editace poznámek na kartě vozidla
 • rychlejší práce s některými záznamy (uzavření servisu, tvorba záznamu pneumatik)

…a další zdánlivé drobnosti. Naši zákazníci, kteří systém již využívají se samozřejmě o všech novinkách A mohou se těšit na další vylepšení na kterých už intenzivně pracujeme.

 

 

Jak vám Fleetman pomůže dnes?

 

Správa vozového parku je pestrá práce, pořád se něco děje. Fleetman vám pomůže každodenní výzvy zvládat mnohem lépe, rychleji a jednodušeji. Prostě vám ušetří stres. Podívejte se na konkrétní situace a jak vám v nich Fleetman prospěje. 

Notifikace

Termíny servisních prohlídek, STK, ukončení smlouvy, splatnosti faktur… spousta úkolů každý den, znáte to. Fleetman vám pomůže na nic nezapomenout.  Má šikovnou věc, zvanou Notifikace:

Správa dokumentů

Se správou flotily se pojí spousta papírování. A když zrovna potřebujete tu fakturu, leasingovou smlouvu nebo škodní událost, nechcete ji hledat po šanonech bůhví kde.

Chcete si prostě ze záznamu vozu jedním klikem otevřít právě ten dokument, který potřebujete. Ve Fleetmanu máte všechny dokumenty na jednom místě. Navíc vždy přiřazené k tomu autu, řidiči, nebo události, kterých se to týká. Prostě pohodlí, úspora času a pořádek.

 

Servisní událost

Když už se něco s auty stane, chcete vyřídit nápravu co nejrychleji. S Fleetmanem máte na pár kliků  pod kontrolou celý proces servisní události i náklady. 

Export dat

Občas potřebujete vytáhnout nějaký konkrétní přehled o vašich autech i pro lidi, kteří s Fleetmanem pravidelně nepracují. Naštěstí už nemusíte vyhledávat a vypisovat nic ručně. Za pár vcteřin si připravíte export třeba do Excelu.

 

Takových situací zvládá samozřejmě Fleetman mnohem víc. Vyzkoušejte si ho v  Test Drive na Microsoft AppSource.

Nebo nám dejte vědět, probereme vaše konkrétní požadavky.

Kolik stojí Fleetman? Příklad cenotvorby pro středně velkou firmu

Někdy se prostě komplikacím nevyhnete, ať se snažíte sebevíc. Mohou mít podobu třeba různých položek a typů licencí v ceníku produktu. Více typů licencí však může také znamenat větší svobodu pro zákazníky. Od těch našich jsme zjistili, že náš ceník, může být na první pohled trochu komplikovaný. Ale nebojte, jsme tady, abychom vám pomohli. Můžete nás kontaktovat se svým dotazem přímo přes náš kontaktní formulář. Anebo můžete číst dále a dozvědět se, jak vypadá typická skladba ceny u středně velkého zákazníka.   

Když jsme produkt navrhovali, chtěli jsme, aby byl uživatelsky jednoduchý, kompatibilní se stávající technologií u zákazníků, pružný a škálovatelný. Jasná volba pak byla Microsoft Power Platform. S tou se ovšem pojí specifická licenční struktura, která zohledňuje vaše již zakoupené Microsoft licence (úspora pro vás!) a zároveň nám umožňuje licencovat naši vlastní technologii, kterou jsme na ní vyvinuli.

Řekněme tedy, že jste společnost s vyššími desítkami, nebo nižšími stovkami aut ve vozovém parku. Máte několik poboček, kde jsou vozidla rozmístěna a spravována. Z pohledu Fleetmana tedy:

 • Máte jednoho hlavního správce vozového parku a čtyři jeho asistenty na pobočkách (back-office, technici, apod.)
 • Používáte Office 365 pod licencí Microsoft 365 Business basic nebo vyšší
 • Nemáte nyní žádné licence Microsoft Power Apps
 • Rozhodli jste se implementovat rychle a efektivně s pomocí dodavatele

Celkově v tomto případě zaplatíte 128,5 euro měsíčně

a jednorázový implementační náklad ve výši 3 753 euro.

Strukturu ceny v jednotlivých položkách najdete v tabulce níže:

 

  Fleetman kalkulace měsíčně (EUR) počet cena (EUR)  
  Fleetman uživatelská licence 21 5 105   měsíčně
  Technická licence 18,7+5,6 1 24,3   měsíčně
  Microsoft Power App per App licence 4,7 5 23,5   měsíčně
  Microsoft 365 Business Basic 5,6 0 0   měsíčně
  Doplňkové služby        
     Implementační balíček One-time 1 2 875  
     Migrace dat One-time 1 2 300  
     Školení uživatelů One-time 1 863  
         
 Celkem měsíčně     152,8  
 Celkem jednorázově     6 038  

 

K tomu je možné pořídit tzv. add-ony (doplňkové moduly), například integrační modul Ecofleet. Ten se vyplatí zvážit, pokud přímo v aplikaci využijete pokročilou telemetrii jako aktuální ujeté kilometry, nebo třeba teplotu v nákladovém prostoru. Tento specifický add-on vás vyjde na 60 euro měsíčně na celý tenant (implementaci).

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně cen a licencí, využijte prosím náš kontaktní formulář.

 

Vyzkoušejte si Fleetmana! Produktové demo je k dispozici v AppSource

Pracovní nástroje, které budete často používat si prostě chcete osahat. Znáte to – i když kupujete třeba jen obyčejné kladivo. Stojíte v obchodě před regálem a nestačí vám vybrat si jen očima. Chcete si jednotlivé kousky potěžkat, zjistit, jak sedí v ruce, třeba se i párkrát zkusmo rozmáchnout.  A je samozřejmě mnohem těžší posoudit vhodnost aplikace pro vaši organizaci, aniž byste si ji sami vyzkoušeli. Reálné pracovní procesy, které vám má aplikace usnadnit, hlavní funkce a především vzhled a ovládání je něco, co je potřeba prostě vyzkoušet. Fleetman vám to umožní v nové demo verzi, kterou jsme pro vás vytvořili.

Demo jakékoliv aplikace vám samozřejmě neukáže provoz s reálnými daty. Ani vám nepředvede, jak vám pomůže s takovými těmi životními situacemi, které si prostě předem nepředstavíte. Ale napoví vám hodně o tom, jak si s aplikací v každodenním pracovním zápřahu budete rozumět. Teď si to můžete vyzkoušet i s Fleetmanem. Jako správná aplikace visí ve svém app storu. Protože je postavená na Microsoft PowerPlatform, najdete ji konkrétně v AppSource Microsoftu.  A tam si ji můžete snadno přes funkci „Test Drive“ vyzkoušet ve dvouhodinovém demo prostředí. Aplikace ho vytvoří speciálně pro vás. Nebojte a zkuste si to třeba hned.