Úvod  |  Obory  |  Energetika  |  S čím můžeme pomoci

Energetika - S čím můžeme pomoci

  • Správa zákazníků – počínaje vyhledáváním nových zákazníků (Lead Management), přes evidenci stávajících zákazníků, jejich smluvních účtů a odběrných míst až k evidenci zákazníků ztracených včetně klasifikace důvodů ztráty a tvorby plánu pro jejich opětovné získání.
  • Správa produktů – evidence produktů, jejich cen a tvorba ceníků pevných i individuálních pro pokrytí potřeb všech typů zákazníků.
  • Řízení prodeje – řízení obchodních příležitostí a nastavení obchodních procesů pro prodej i výkup, podle typů zákazníků – od zrychleného procesu pro běžné zákazníky po komplexní proces prodeje velkým podnikovým zákazníkům nebo sdružené obchodní příležitosti např. pro podporu prodejních aukcí. Evidence aktivních smluv s možností tvorby dodatků.
  • Řízení prodejních kanálů – pro různé prodejní kanály jsou k dispozici prostředí ovládání systému, která nejlépe vyhovují jejich potřebám – přímý přístup do aplikace prostřednictvím prohlížeče, portálové řešení nebo centrální panel frontoffice.
  • Retence a terminace – řízení procesu retence a prolongace smluv, jejich rozšíření a doplňky a terminace zákazníků.
  • Marketing – příprava marketingových kampaní pro libovolně definované segmenty, řízení komunikace s oslovenými, následné vyhodnocení kampaní.
  • Služby zákazníkům – systém správy požadavků zákazníků, prodejních i servisních (aktivace služby, samoodečty, změna parametrů dodávané služby, ukončení dodávky služby, reakce na požadavek zákazníka, řízení stížností a upomínek).
  • Reporting – škála nástrojů pro průběžné vyhodnocování a sledování aktivit prodeje a služeb prostřednictvím uživatelsky nastavitelných panelů (dashboardů), reportů a nástroje Power BI.
  • Centralizovaná správa prostředí – možnost nastavení systému, uživatelských účtů a přístupů, parametrů systému, integračních vazeb a dalších nastavení z jednoho místa systému.
Poptávka