Audit nastavení bezpečnosti a ochrany dat

Audit zahrnuje:

 • Kontrolu přístupu a nastavení Mobile Device Management (MDM) na platformě Android a iOS.
 • Kontrola přístupu a správy identit (single-sign-on SSD, více-faktorovou ochranu, podmíněný přístup).
 • Dálkovou správu firemního hardwaru - počítače, telefony, tablety, aj.
 • Kontrolu nastavení Data loss prevention (DLP).
 • Kontrola nastavení Azure Information Protection a pravidel ochrany osobních údajů.

Jak bude audit probíhat?

Náš seniorní konzultant zmapuje aktuální bezpečnostní nastavení a pravidla v prostředí vaší společnosti nad produkty Azure, Dynamics 365 a Office 365 / Microsoft 365. V průběhu 5 dnů navrhne, jaká opatření je možné implementovat nad stávajícími licencemi, které používáte. Pokud to bude potřebné nebo vyžadováno, navrhne i pokročilou strategii ochrany firmy pomocí dalších dostupných řešení Microsoft. Výstupem je pak seznam identifikovaných rizik v aktuálním nastavení a návrh opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti vašich dat a firemního obsahu.

S čím Vám můžeme pomoci

Naprosto klíčovou oblastní dnešní doby jsou data. Ta vznikají v různých částech informačních systémů firem a jsou různým způsobem zabezpečována a chráněna. V době cloudových aplikací přechází velká část práce se zabezpečením dat na provozovatele těchto aplikací, nicméně bez jasných opatření a pokynů na straně uživatelů, jak data spravovat a jak s nimi nakládat, hrozí jejich zneužití či případná ztráta.

Aby k těmto kritickým situacím nedocházelo, nabízíme vám zajištění bezpečnostního auditu, ale také pochopitelně implementaci bezpečnostních pravidel a opatření. V rámci takového auditu se zaměřujeme v obecné rovině na bezpečnost z pohledu personální, fyzické, datové, ale stejně tak technologické.

Mezi základní přínosy auditu a případně implementace pravidel patří:

 1. Zjištění aktuálního stavu bezpečnosti vaší společnosti.
 2. Identifikace možných slabin, potenciálních hrozeb či rizikových faktorů.
 3. Zajištění ochrany dat a bezpečnosti systému.
 4. Zvýšení bezpečnostního povědomí ve vaší společnosti.
 5. Implementace pravidel, opatření a vynucovacích prostředků, aby k porušování nedocházelo.

Vypracování a implementace vlastní bezpečnosti má také své nemalé ekonomické přínosy:

 • Zvýšení důvěryhodnosti před strategickými partnery a vytvoření předpokladů pro získání nových klientů.
 • Výrazné snížení rizika úniku citlivých dat.
 • Omezení rizika výpadku systému v důsledku externího či interního napadení.

 

Poptávka