Audit strategie digitální transformace společnosti

 Co tento audit zahrnuje:

  • Definovaní hlavních obchodních cílů společnosti top managementem - například expanze, přesun z pozice dodavatele služby nebo produktu na dodavatele řešení atd.
  • Identifikaci problematických oblastí řízení středního managementu a jejich validace vůči vedení společnosti.
  • Analýzu toku dat (a informačních systémů) společnosti pro potřeby řízení procesů.
  • Návrh změny technologie v čase a řešení pozitivních a negativnch dopadů na společnost.
  • Posouzení dopadů na nákladovou a výnosou stránku požadavků.
  • Doporučení postupu a stanovení harmonogramu, aby došlo k naplnění očekávaní top managementu.  
Typická pracnost tohoto auditu je 10-15 pracovních dnů a jeho trvání je 1-2 měsíce dle možné součinnosti top a středního managementu a klíčových uživatelů IS.

Jaké jsou výstupy:

IVA: Impact Value Analysis - mapa požadavků, která ukazuje hlavní cíl, požadované podcíle, skupiny požadavků na procesy a systém. Určuje oblasti, kterým je potřeba se věnovat v takovém čase a rozsahu, aby byl splněn hlavní cíl. BC: Business Case - popisuje proč se společnost rozhodla pro změnu v dané oblasti. RD: Roadmap - tato mapa popisuje, v jakém čase a s jakou návazností na systém je potřeba vykonat požadovanou změnu. Dokument doporučení - souhrnné a manažerské doporučení.    Tento audit vám pomůže ušetřit čas a zdroje a ukáže vám nezávislý pohled na technologie a cíle, které jste si stanovili.

S čím Vám můžeme pomoci

Digitální transformace je dnes velký „buzz-word“, ale společnost, která se chce posunout dále, potřebuje nejen adoptovat nové technologie, které ušetří její náklady na provoz, ale také zefektivnit spolupráci v kolektivu a odbourat manuální a časově náročnou práci s daty. Je nutné začít automatizovat procesy, které nepřináší žádnou, nebo jen minimální přidanou hodnotu.
 

 Vykročit se zaběhlých kolejí bývá pro většinu firem velmi náročný a mnoho společností postupem času zjistí, že potřebuje externí pomoc. Důvodem může být, že ačkoli je firma skutečně velmi dobrá v tom, co dělá a jak dělá svůj business, nedokáže sledovat trendy a možnosti v technologiích, které se neustále mění a přibývají.
 

Audit strategie digitální transformace společnosti pomůže propojit požadavky vlastního zaměření podnikání firmy, a konfrontuje je s aktuálními technologickými možnostmi společnosti. Identifikováním těchto rozdílů dokážeme nastavit, jak se dostat technologicky z bodu A do bodu X tak, aby byla naplněna očekávaní a podpořila se spolupráce uvnitř podniku. Nejedná se o procesní analýzu, která řeší jen samotné procesní kroky. Nabízíme vám analýzu také z pohledu technologií, jejich nákladů na budoucí provoz atd.

Poptávka