Audit strategie digitální transformace společnosti

 Co tento audit zahrnuje:

  • Definovaní hlavních obchodních cílů společnosti top managementem – například expanze, přesun z pozice dodavatele služby nebo produktu na dodavatele řešení atd.
  • Identifikaci problematických oblastí řízení středního managementu a jejich validace vůči vedení společnosti.
  • Analýzu toku dat (a informačních systémů) společnosti pro potřeby řízení procesů.
  • Návrh změny technologie v čase a řešení pozitivních a negativnch dopadů na společnost.
  • Posouzení dopadů na nákladovou a výnosou stránku požadavků.
  • Doporučení postupu a stanovení harmonogramu, aby došlo k naplnění očekávaní top managementu.
     

Typická pracnost tohoto auditu je 10-15 pracovních dnů a jeho trvání je 1-2 měsíce dle možné součinnosti top a středního managementu a klíčových uživatelů IS.

Jaké jsou výstupy:

IVA: Impact Value Analysis – mapa požadavků, která ukazuje hlavní cíl, požadované podcíle, skupiny požadavků na procesy a systém. Určuje oblasti, kterým je potřeba se věnovat v takovém čase a rozsahu, aby byl splněn hlavní cíl.
BC: Business Case – popisuje proč se společnost rozhodla pro změnu v dané oblasti.
RD: Roadmap – tato mapa popisuje, v jakém čase a s jakou návazností na systém je potřeba vykonat požadovanou změnu.
Dokument doporučení – souhrnné a manažerské doporučení.
 
 Tento audit vám pomůže ušetřit čas a zdroje a ukáže vám nezávislý pohled na technologie a cíle, které jste si stanovili.

S čím Vám můžeme pomoci

Digitální transformace je dnes velký „buzz-word“, ale společnost, která se chce posunout dále, potřebuje nejen adoptovat nové technologie, které ušetří její náklady na provoz, ale také zefektivnit spolupráci v kolektivu a odbourat manuální a časově náročnou práci s daty. Je nutné začít automatizovat procesy, které nepřináší žádnou, nebo jen minimální přidanou hodnotu.
 

 Vykročit se zaběhlých kolejí bývá pro většinu firem velmi náročný a mnoho společností postupem času zjistí, že potřebuje externí pomoc. Důvodem může být, že ačkoli je firma skutečně velmi dobrá v tom, co dělá a jak dělá svůj business, nedokáže sledovat trendy a možnosti v technologiích, které se neustále mění a přibývají.
 

Audit strategie digitální transformace společnosti pomůže propojit požadavky vlastního zaměření podnikání firmy, a konfrontuje je s aktuálními technologickými možnostmi společnosti. Identifikováním těchto rozdílů dokážeme nastavit, jak se dostat technologicky z bodu A do bodu X tak, aby byla naplněna očekávaní a podpořila se spolupráce uvnitř podniku. Nejedná se o procesní analýzu, která řeší jen samotné procesní kroky. Nabízíme vám analýzu také z pohledu technologií, jejich nákladů na budoucí provoz atd.

Nechte nám vzkaz

Vyplňte prosím všechna pole označená hvězdičkou!

Jakou oblast potřebujete řešit?

Rádi bychom s Vámi zůstali v kontaktu. Zaškrtněte prosíme oblast/oblasti, které Vás zajímají:

Sem spadá například: ekonomické a účetní informační systémy, systémy pro skladové hospodářství, řízení výroby, vykazování práce, řízení obchodního týmu, řešení pro HR a personalistiku, zákaznický servis v terénu, kontaktní centra, event management, reporting v reálném čase, mobilní aplikace, partnerské portály, sdílení dokumentů ve firmě, emaily, chaty a videokonference a kancelářské balíčky a této oblasti se týkající bezplatné vzdělávání, novinky, informace o akcích a akční nabídky.

Sem spadá například: nadstavby řešení společnosti Microsoft určené zákazníkům na míru, tedy skladové hospodářství a ekonomika a účtování, kamerový monitoring vozidel a dílny, plánování kapacit servisu a pracovníků, mobilní aplikace, servisní historie, dealer management systém, řízení výroby, komunikace s dodavateli, řízení vztahu se zákazníky, obchodního týmu a poprodejního procesu a péče, reporting v reálném čase a kancelářské balíčky a této oblasti se týkající bezplatné vzdělávaní, novinky, informace o akcích a akční nabídky.

Sem spadá například: 3D tisk, kamerové systémy Mobotix, digitální pracoviště budoucnosti Workplace Hub a další, které Konica Minolta průběžně vyvíjí a zastřešuje.


Výše uvedeným souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení z oblastí mnou výše uvedených.

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů od Vás potřebujeme v souvislosti s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR, účinnost od 25. 5. 2018), abychom prostřednictvím e-mailu anebo telefonátu mohli být s Vámi i nadále v kontaktu pro oblast, která Vás zajímá.

Zde najdete plné znění souhlasu společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10, IČ: 25820826

Ujišťujeme Vás, že Vás nebudeme zahlcovat množstvím e-mailů nebo telefonátů. Děkujeme.

Poptávka