Poradenství v oblasti bezpečnosti

Umíte si představit, jaké to je rekonstruovat účetnictví za poslední týden nebo měsíc? Co by znamenalo přijít o celý mailbox? Kolik kolegů má bezpečné heslo? Jak probíhá kybernetický útok a o co opravdu můžete přijít?

Jak vám můžeme pomoci

Audit nastavení bezpečnosti a ochrany dat

Posoudíme stav a nastavení politik správy hardware, MDM, opatření proti ztrátě dat (Data Loss Prevention), Single Sign-On, silné autentizace, Azure Information Protection a pravidel ochrany osobních údajů.

Pokračovat můžeme nástrojem Compliance Score pro vyhodnocení shody vašich pravidel s legislativou a regulací. Tento nástroj nám, díky sadě checklistů, dokáže pomoci nejen udržet compliance v rámci firmy, ale můžeme se díky němu i připravit na audit, či získání ISO certifikace.

Více o auditu zde

 

Microsoft Attack Simulator Workshop

Zkuste si sami hacknout firmu a zjistěte jak jste na tom s odolností doopravdy.

Nástroj Microsoft Attack Simulator, součást některých licencí Office 365, umí nasimulovat nejčastější typy kyberútoků. V případě “úspěchu” lze využít Microsoft Secure score, který krok po kroku provede nastavením bezpečnosti a upozorní na nejrizikovější a nejzranitelnější body firemní infrastruktury. V našem půldenním workshopu vám pomůžeme s nastavením i vyhodnocením výsledků a navrhneme nápravné kroky.

Více o workshopu zde

 

Penetrační testy

Penetrační test neboli simulace reálného bezpečnostního incidentu je test odolnosti bezpečnostních mechanismů, procesů, případně rizikového chování zaměstnanců. Metodou je obvykle získání důležité informace, proniknutí do informačního systému, interních prostor, pokus o vynesení výrobku apod. Výstupem testu je analýza zjištěných slabin a návrh jejich odstranění.

Podívejte se na naše video

Více informací  najdete v produktovém listu

 

GDPR: Role pověřence a compliance jako služba

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, DPO) se stará o bezpečné nakládání s osobními údaji v v souladu s ustanovením čl. 39 Nařízení (GDPR) a platných právních předpisů ČR.

Nařízení GDPR je komplexní právní úprava zasahující do domén informační, administrativní, personální a fyzické bezpečnosti vaší organizace. Je těžké najít pro roli Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) člověka, který problematiku kompletně pokryje tak, aby nedocházelo k bezpečnostním incidentům nebo riziku regulatorního postihu.

Nabízíme zajištění této role ve formě služby naším týmem expertů, který pokryje celou tuto problematiku v souladu s měnícími se zákonnými předpisy a judikáty.

Více o službě

 

Jak může reálně probíhat penetrační test a před čím vás může ochránit se dozvíte v našem videu.

Poradenství v oblasti bezpečnosti

Proč kybernetická bezpečnost

Žijeme a pracujeme stále více online. Jsme díky tomu výkonnější, ale také zranitelnější, než kdykoli předtím. Útoky hackerů a porušení bezpečnosti pravidelně ovlivňují firmy všech velikostí. Způsobují nejen finanční, ale i významné reputační škody. Více než polovina útoků míří na nejslabší článek – vaše kolegy a využívá phishing, sociální inženýrství, útoky na slabá hesla i prosté lidské chyby.

Pokud ještě nemáte obavy o svou kybernetickou bezpečnost, měli byste.

Problematika kybernetické bezpečnosti je obsáhlá a neuvěřitelně rychle se vyvíjí. Pro mnohé firmy je díky tomu těžko uchopitelná, a často bohužel s nízkou prioritou. Proto jsme k celé oblasti přistoupili jako k cestě. Od základních aktivit, využívajících  jednoduchých nástrojů obsažených v platformě Microsoft 365 – tedy nástrojů, za které si již dnes platíte, a nejspíše je nevyužíváte – až po složitější úkony, vyžadující speciální znalosti a dovednosti v oblasti etického (white hat) hackingu či speciálního softwaru třetích stran.

Budeme vám průvodci na této cestě. Pomůžeme vám vybudovat kybernetickou ochranu, které můžete věřit.

 

Kurz kybernetické bezpečnosti pro management a zaměstnance

Rizika v kyberprostoru se vyvíjí velmi rychle. S námi se nemusíte obávat, zda je sami dokážete sledovat. Naše semináře jsou praktickým krokem k efektivní ochraně osobních i firemních údajů ve vaší firmě.

Získáte:

  • Informace o známých i méně známých hrozbách
  • Přehled rizik a bezpečných postupů komunikace
  • Technické ukázky útoků
  • Praktické postupy, jak se jim účinně bránit.

Více o našich kurzech:

Osobní bezpečnost a ochrana soukromí v kyberprostoru (Seminář pro manažery a vedoucí pracovníky)

Kybernetické hrozby a bezpečné chování v kyberprostoru (Seminář pro zaměstnance)

 

Akreditované semináře MVČR pro úředníky

Akreditované semináře zaměřené na ochranu osobních údajů a obranu proti korupci. Jsou určeny pro úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy, včetně vedoucích úřadů.

Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Více o seminářích:

Problematika ochrany osobních údajů a GDPR

Obrana proti korupci

 

Akreditovaný seminář MŠMT o bezpečnosti a ochraně osobních údajů pro pedagogické pracovníky

Semináře jsou určeny pro všechny vedoucí pedagogické pracovníky a pedagogy ve všech typech škol a školských zařízeních, kteří se při výkonu své práce dostávají do situací, které mohou ohrozit jejich osobní bezpečnost, reputaci a soukromí. Seminář bude organizován pro jednotlivé typy škol a školských zařízení tak, aby praktická stránka doporučení byla zaměřena na konkrétní příklady (MŠ a ZŠ s 1. stupněm, ŠD; ZŠ a SŠ; ZUŠ, DDM, SVČ).

Pedagogický pracovník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Problematika bezpečnosti pedagogů, dětí, žáků a studentů pro vedoucí pedagogické pracovníky

Problematika ochrany osobních údajů a GDPR v praxi pro vedoucí pedagogické pracovníky

Pedagogický pracovník v ohrožení; komunikace a chování při mimořádných událostech

Bezpečné chování v kyberprostoru pro pedagogické pracovníky

Nechte nám vzkaz

Vyplňte prosím všechna pole označená hvězdičkou!

Jakou oblast potřebujete řešit?

Rádi bychom s Vámi zůstali v kontaktu. Zaškrtněte prosíme oblast/oblasti, které Vás zajímají:

Sem spadá například: ekonomické a účetní informační systémy, systémy pro skladové hospodářství, řízení výroby, vykazování práce, řízení obchodního týmu, řešení pro HR a personalistiku, zákaznický servis v terénu, kontaktní centra, event management, reporting v reálném čase, mobilní aplikace, partnerské portály, sdílení dokumentů ve firmě, emaily, chaty a videokonference a kancelářské balíčky a této oblasti se týkající bezplatné vzdělávání, novinky, informace o akcích a akční nabídky.

Sem spadá například: nadstavby řešení společnosti Microsoft určené zákazníkům na míru, tedy skladové hospodářství a ekonomika a účtování, kamerový monitoring vozidel a dílny, plánování kapacit servisu a pracovníků, mobilní aplikace, servisní historie, dealer management systém, řízení výroby, komunikace s dodavateli, řízení vztahu se zákazníky, obchodního týmu a poprodejního procesu a péče, reporting v reálném čase a kancelářské balíčky a této oblasti se týkající bezplatné vzdělávaní, novinky, informace o akcích a akční nabídky.

Sem spadá například: 3D tisk, kamerové systémy Mobotix, digitální pracoviště budoucnosti Workplace Hub a další, které Konica Minolta průběžně vyvíjí a zastřešuje.


Výše uvedeným souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení z oblastí mnou výše uvedených.

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů od Vás potřebujeme v souvislosti s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR, účinnost od 25. 5. 2018), abychom prostřednictvím e-mailu anebo telefonátu mohli být s Vámi i nadále v kontaktu pro oblast, která Vás zajímá.

Zde najdete plné znění souhlasu společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10, IČ: 25820826

Ujišťujeme Vás, že Vás nebudeme zahlcovat množstvím e-mailů nebo telefonátů. Děkujeme.

Poptávka