Úvod  |  Obory  |  Real Estate & Development  |  S čím můžeme pomoci

Real Estate & Development - S čím můžeme pomoci

Development 

 • Projektové řízení – modul připravený pro komplexní řízení projektu v průběhu jeho celého životního cyklu: 
  • Před zahájením projektu – podpora řízení příležitostí před rozhodnutím o zahájení projektu, interní řízení případů pro projekty investičního charakteru, externí řízení příležitostí pro zákaznické projekty.
  • Řízení nabídek – automatizované generování prognózy projektu, import prognózy nebo strukturovaného rozpisu prací (WBS) do rozpočtu projektu při potvrzení nabídky
  • Rozpočtování – řízení a plná kontrola nad projektovými náklady, členění rozpočtů do kategorií a aktivit, alokace v čase, záznam veškerých změn formou revizí, pořízení a revize rozpočtu podléhají schvalovacímu workflow.
  • Poptávkové řízení (RFQ) – řádná realizace nákupního tendru, oslovení nových dodavatelů, vyjednání lepších podmínek u stávajících, sledování důležitých událostí výběrového řízení, funkcionality pro srovnání a vyhodnocení nabídek dodavatelů, vlastní předem nastavitelná objektivní kritéria, modul dodavatelské spolupráce pro komunikaci napříč procesy nákupu od poptávkového řízení, přes realizaci objednávek, až po fakturaci.
  • Nákupní aktivity – snadná a rychlá spolupráce s dodavateli, vystavování objednávek s okamžitou kontrolou proti zůstatku rozpočtu, workflow pro interní schvalovací procesy, automatická rezervace proti zůstatku daného rozpočtu ihned při potvrzení objednávky dodavateli, generování nákupní faktury dle částky rezervované v objednávce, flexibilní alokace nákladů na projekty, rychlé a jednoduché schvalování a zaúčtování přijaté faktury, opětovná kontrola při likvidaci – shoda částky na faktuře, v objednávce a v souladu s rozpočtem, řízení cash flow projektů.
 • Správa více společností – funkce „multicompany“ umožní izolaci účetních dat jednotlivých SPV v jediném společném prostředí s efektivní správou sdílených číselníků (například střediska, účetní osnova, odběratelé a dodavatelé). 
 • Workflow – proces developerského projektu je ze strany systému podpořen umožněním nastavení postupů schvalování na jednotlivých úrovních projektu, včetně možností schvalování i přes mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet apod.).
 • Účetnictví a statutární výkaznictví – účetní a daňová evidence zcela v souladu s legislativou příslušných zemí napříč všemi obchodními procesy, včetně legislativy České republiky a Slovenské republiky. 
 • Budgeting – podpora sestavení a průběžné správy projektových rozpočtů. Sestavení rozpočtu s rozpadem na projekty a rozpočtové položky (např. výkopové práce, stavba pilířů, konstrukce střechy, infrastruktura, zabezpečení, energie)s možností práce v prostředí MS Excel. Využití workflow pro schvalování rozpočtu a jeho změn. 
 • Managerský reporting – managerské vizualizované výstupy, vytvořené systémem Microsoft Power BI, zabudované přímo do pracovních ploch ERP systému. 
 • Konsolidace umožňuje seskupení jednotlivých právních subjektů do nezávislých konsolidačních celků. Algoritmy konsolidace pracují i v multiměnovém uspořádání společností a jsou vybaveny nástroji pro eliminaci vzájemných obchodů uvnitř konsolidovaného celku. 
 • Intercompany – automatizace obchodních procesů mezi vlastními účetními jednotkami, pro automatizovanou alokaci nákladů a přeúčtování bez ohledu na to, zda jsou to náklady adresovány jednotlivým SPV společnostem (společnostem zvláštního určení) nebo centrálně účtovány do správcovské organizace.
 • Controlling – flexibilní parametrizace průběžné aktivní kontroly čerpání rozpočtu (budget control), která zabrání překročení rozpočtu již ve fázi objednávek, resp. interních žádanek. On-line analýzy porovnávají rozpočet proti rezervacím (závazkům) z objednávek, došlých faktur a provedených plateb. Statistiky rozpočtů (plánu) proti skutečné spotřebě lze provést za zvolené období, dle organizační struktury (střediska, oddělení) nebo dle struktury společností (země, oblasti podnikání). 
 • Integrace – „Žádná aplikace není ostrovem“, systém je otevřený pro integrace s jinými aplikacemi a to jak aplikacemi provozovanými v cloudu, tak aplikacemi provozovanými na lokálních serverech. Využití integračních nástrojů platformy Micrsoft AZURE, obsahující služby SQL serveru, BizTalk, Logic Apps, Service Bus a další. 
 • Mobilní přístup – cloudové řešení extrémně zjednodušuje mobilní přístup k systému z jakéhokoliv zařízení

Real Estate 

 • Správa více společností – funkce „multicompany“ umožní izolaci účetních dat jednotlivých SPV v jediném společném prostředí s efektivní správou sdílených číselníků (například střediska, účetní osnova, odběratelé a dodavatelé). 
 • Správa nemovitostí – speciální modul s řadou funkcí specifických pro tento obor. Základem je flexibilní správa nájemních smluv s navazující automatizovanou hromadnou fakturací nájemného a služeb.
 • Měření spotřeby – možnost sledování a odečtu měřidel, včetně monitoringu a účtování měřidel pro paušální platby, to vše založeno na odečtech, které jsou zadány do systému, anebo importovány pomocí integrace.
 • Alokace nákladů – pružná alokační pravidla pro různé způsoby alokace společných nákladů.
 • Vyúčtování zálohových plateb – režim zálohových plateb služeb s konečným vyúčtováním.
 • Vlastnosti nemovitostí – podrobný popis nemovitostí, informace o lokalitách, jednotlivých částech nemovitostí, podlažích, výměrách, správcích nemovitostí, zainteresovaných stranách a manažerech, nájemních smlouvách a dalších potřebných dokumentacích.
 • Správa nájemních smluv ­– funkce pro správu nájemních smluv včetně flexibilních funkcí pro jejich přípravu, automatizaci kalkulace nájemného a fakturace podle zadaných údajů na smlouvách.
 • Správa poplatků – automatizace účtování poplatků (za správu, franšízy, provize apod.) včetně možnosti variabilně stanovit pravidla pro výpočet plateb a vyúčtování.
 • Obratové nájemné – funkce pro výpočet „obratového“ nájemného neboli nájemného odvozeného z výše obratu nájemce. 
 • Správa cen/sazeb – flexibilní nastavení ceníků a poplatků pro snadnou kalkulaci a regulaci nájemného a dalších poplatků.
 • Managerský reporting – managerké vizualizované výstupy , vytvořené systémem Microsoft Power BI, zabudované přímo do pracovních ploch ERP systému. 

Další

 • Řízení lidských zdrojů a nábor nových zaměstnanců (Microsoft Dynamics 365 for Talent) – ucelené technologické řešení, propojené aplikace například se sítí LinkedIn pomohou vašim personalistům k náboru kvalifikovaných zaměstnanců a k nejlepší péči o váš tým.
 • MOBOTIX – flexibilní a intuitivní kamerové systémy.

Nechte nám vzkaz

Vyplňte prosím všechna pole označená hvězdičkou!

Jakou oblast potřebujete řešit?

Rádi bychom s Vámi zůstali v kontaktu. Zaškrtněte prosíme oblast/oblasti, které Vás zajímají:

Sem spadá například: ekonomické a účetní informační systémy, systémy pro skladové hospodářství, řízení výroby, vykazování práce, řízení obchodního týmu, řešení pro HR a personalistiku, zákaznický servis v terénu, kontaktní centra, event management, reporting v reálném čase, mobilní aplikace, partnerské portály, sdílení dokumentů ve firmě, emaily, chaty a videokonference a kancelářské balíčky a této oblasti se týkající bezplatné vzdělávání, novinky, informace o akcích a akční nabídky.

Sem spadá například: nadstavby řešení společnosti Microsoft určené zákazníkům na míru, tedy skladové hospodářství a ekonomika a účtování, kamerový monitoring vozidel a dílny, plánování kapacit servisu a pracovníků, mobilní aplikace, servisní historie, dealer management systém, řízení výroby, komunikace s dodavateli, řízení vztahu se zákazníky, obchodního týmu a poprodejního procesu a péče, reporting v reálném čase a kancelářské balíčky a této oblasti se týkající bezplatné vzdělávaní, novinky, informace o akcích a akční nabídky.

Sem spadá například: 3D tisk, kamerové systémy Mobotix, digitální pracoviště budoucnosti Workplace Hub a další, které Konica Minolta průběžně vyvíjí a zastřešuje.

Výše uvedeným souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení z oblastí mnou výše uvedených.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů od Vás potřebujeme v souvislosti s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR, účinnost od 25. 5. 2018), abychom prostřednictvím e-mailu anebo telefonátu mohli být s Vámi i nadále v kontaktu pro oblast, která Vás zajímá.

Zde najdete plné znění souhlasu společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech a.s., U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10, IČ: 25820826

Ujišťujeme Vás, že Vás nebudeme zahlcovat množstvím e-mailů nebo telefonátů. Děkujeme.

Mám zájem