Úvod  |  Obory  |  Strojírenství  |  S čím můžeme pomoci

Strojírenství - S čím můžeme pomoci

Systémy Microsoft Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management (dříve Dynamics 365 Finance and Operations nebo Microsoft Dynamics AX) jsou řešení pro komplexní řízení strojírenských podniků. Unikátní kombinace výroby s ostatními podnikovými procesy významně pomáhá manažerům efektivně řídit společnosti důsledným sledováním aktuálních stavů a celého životního cyklu strojní výroby a její údržby. Systém usnadňuje kooperaci s dodavateli, externími pracovníky a odběrateli na bázi uživatelských portálů i robustních integračních rozhraní. Jedná se o nezbytný první krok při digitální transformaci strojírenských společností.

Konstrukce

 • Konstrukce a technologická příprava výroby nativně podporuje správu kompletní výrobní dokumentace s verzováním v prostředí Microsoft Office 365, posiluje technologickou přípravu výroby a zamezuje tak nesprávnému použití neplatných verzí dokumentace, jako například výkresy, pálící plány, programy CNC strojů aj.
 • Konfigurovatelné produkty – poptávaná varianta produktu není předdefinována, ale je vytvořena v době zadání objednávky na základě modelu konfigurace pro výrobní produkt. Definováním konfiguračního modelu tak výrazně zrychluje a snižuje náklady obchodního procesu.
 • Podpora změnových řízení provádí pracovníky procesem změny a řídí dopady do samotné výroby. Aktivně tak předchází vzniku omylů a škod.

Plánování

 • Plánování zdrojů, materiálu, kooperací, logistiky kombinuje efektivní vytížení interních i externích zdrojů se sledováním dostupnosti materiálu v logistickém procesu. Systém hlídání termínů a návrhu opatření předchází riziku zpožděné dodávky.

Výroba

 • Kusová a procesní výroba – unikátní podpora diskrétní a procesní výroby dovoluje společnostem kompoziční i dekompoziční výrobu a současně aplikovat receptury pro pokrytí požadavků chemického průmyslu nebo průmyslu pro zpracování kovů a hutnictví bez nutnosti pořizování specializovaných informačních systémů.
 • Podpora štíhlé výroby (lean) i klasického plánování umožňuje společnostem upřednostnit průběžné optimalizace výrobních procesů namísto dostupného zpřesňování plánů například u prototypování. Zavedením štíhlé výroby se výrazně zkracuje čas potřebný k technologické přípravě a přípravě procesních změn.
 • Dílenské řízení – plně digitalizované řešení pro bezpapírovou výrobu zvyšuje efektivitu a výrazně snižuje chybovost výrobního procesu. Řízení pracovníků výroby a skladu přes úkolové a odváděcí optimalizované dotykové terminály zvyšuje samotnou efektivitu a nabízí rychlejší a kvalitnější řízení procesu výroby.
 • Systém hodnocení kvality – příjemka produktu může spustit vytvoření objednávek kvality v závislosti na konfiguraci a procesech testu nebo podle pravidel kvality, která jsou vytvořena pro konkrétní produkty. Výsledek objednávky kvality může aktualizovat stav zásob nebo atributy dávky u testovaných produktů. Zavedení systému hodnocení kvality umožňuje manažerům řídit a doložit výslednou kvalitu díla.
 • Finanční a operativní kontrola výrobních procesů – integrovaný reporting a datový sklad sleduje aktuální stav s možností predikce dalšího vývoje výroby. Schopnost využít pokročilých analýz a nástrojů umělé inteligence pomáhá manažerům správně vyhodnotit stav výroby a navrhnout nezbytná opatření.
 • Řádná realizace žádanek a nákupních tendrů s automatizací procesování a vyhodnocením nabídek samotných dodavatelů. Aplikace tendrů do výběru dodavatelů prokazatelně snižuje náklady společnosti.
 • Automatizace účetních operací – nabízené spektrum oceňovacích a účetních principů výroby podporuje české i mezinárodní účetní standardy. Automatizace účetních transakcí pak výrazně pomáhá snížit pracovní zatížení účetního oddělení a zrychluje přístup k manažerským podkladům.

Ostatní

 • Robustní celosvětový systém pro všechny podnikové procesy s garancí společnosti Microsoft zaručuje stabilitu a vysokou návratnost investice.
 • Automatizace pracovních postupů společností ve skupině, kde výrobní společnost, obchodně-logistická společnost, a servisní společnost mohou sdílet informace a automatizovat vzájemné pracovní postupy a nezbytné účetní doklady. Společnostem nabízí významnou úsporu nákladů a zvýšení efektivity interních postupů.
 • Zaměření na týmovou práci integrovanými nástroji Microsoft Office 365. Výrazně zvyšuje propojení znalostí všech členů projektového teamu.
 • Online přístup z mobilních aplikací a webového prostředí pro pracovníky a partnery je prvním základním předpokladem digitální transformace společnosti.
 • Integrace a orchestrace systémů třetích stran – snižuje náklady a chybovost zavedením automatizovaných procesů napojení B2B (Business-to-Business) či stávajících interních systémů. Provázáním pracovních procesů se systémy partnerů zásadním způsobem klesá chybovost a administrativní zatížení společnosti.
 • Řízení lidských zdrojů a nábor nových zaměstnanců (Microsoft Dynamics 365 for Talent) – ucelené technologické řešení, propojené aplikace například se sítí LinkedIn pomohou vašim personalistům k náboru kvalifikovaných zaměstnanců a k nejlepší péči o váš tým.
 • MOBOTIX – flexibilní a intuitivní kamerové systémy.
Poptávka