Úvod  |  Obory  |  Zdravotní pojišťovny  |  S čím můžeme pomoci

Zdravotní pojišťovny - S čím můžeme pomoci

Podpora obsluhy klientů

Pojištěnci

 • evidence a správa informací o pojištěnci a jeho pojistných vztazích ​
 • přehled o průkazech pojištění, formulářích EU
 • přehled o platebních kategoriích a úhradách zdravotních pojištění​
 • kontrola plateb a možnost vydání bezdlužnosti​
 • evidence a správa údajů pojištěnců OSVČ​
 • správa preventivních a bonusových programů

Zaměstnavatelé

 • evidence a správa informací o zaměstnavateli a jeho zaměstnancích ​
 • zpracování přehledů PPPZ a úhrad pojistného
 • zpracování HOZ ​
 • kontrola platební kázně
 • možnost vydání bezdlužnosti

Podpora příjmových procesů pojišťovny

 • ​jednotný registr subjektů – partnerů zdravotní pojišťovny
 • podpora kontroly platební kázně
 • podpora kontroly plnění povinností plátců zdravotního pojištění
 • výměna informací s institucemi EU
 • podpora procesu vymáhání pohledávek za plátci
 • agenda vymáhání pohledávek za viníky poškození zdraví pojištěnců zdravotní pojišťovny

Podpora ekonomických procesů pojišťovny

 • fondové hospodaření včetně dodržení bilančního principu po každé účetní operaci
 • legislativa a výkaznictví (CSÚIS, DPH, kontrolní hlášení, přerozdělení, aj.)​
 • správa finančních rozpočtů, kontrola plánu proti skutečnosti
 • workflow k vybraným typům dokladů včetně notifikací
 • bezhotovostní platební styk (banky, Česká pošta, avíza), rozsáhlé možnosti nastavení pravidel pro posouzení přijatých plateb
 • správa závazků a pohledávek, saldo partnerů v jednotlivých rolích, opravné položky k pohledávkám
 • evidence majetku a operativní inventarizace majetku

Integrace na ostatní systémy

Možnost integrace nejnovějších technologií na další systémy organizace:

 • ISIR – insolvenční rejstřík​
 • OVEL – obchodní věstník​
 • ISZR – základní registry MVČR​
 • KZP – kancelář zdravotních pojišťoven​
 • ARES – administrativní registr ekonomických subjektů​
 • RUIAN – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí​
 • Portál ZP – webový portál zdravotních pojišťoven​
 • CSUIS – centrální systém účetních informací státu​
 • a další…​

Připravujeme pro vás

 • napojení na IDM​
 • archivace dat​
 • podpora nástrojů vytěžování dokumentů​
 • podpora pro marketing (sociální sítě​)
 • online komunikace, webový a mobilní klient​
 • podpora pro call centrum​
 • pokročilý výkonný datový sklad​
Poptávka