Úvod  |  Obory  |  Zdravotnictví  |  S čím můžeme pomoci

Zdravotnictví - S čím můžeme pomoci

 • Výkaznictví státu (CSÚIS), legislativa – pravidelné aktualizace systému dle legislativních změn, dle balíčků Ministerstva financí ČR.​
 • Rozpočty – správa finančních rozpočtů. Definice rozpočtů dle struktur organizace. Kontrola plánu proti skutečnosti.​
 • Nákupní proces – možnost definice nákupního procesu organizace. Možnost použití žádanek. Generování nákupních objednávek z žádanek. Vazba objednávky na příjemku a na fakturu. Plánování nákupu.​​
 • Workflow – možnost nastavit workflow dle potřeb organizace. Možnost nastavení notifikací schvalování. Možnost připojit workflow k různým typům dokladů (došlý doklad, platební příkaz, apod.).​
 • Oběh dokladů – možnost nastavení „bezpapírového“ oběhu dokladů – import došlého dokladu ze souboru dodavatele (např. ISDOC), interní zpracování dokladu, včetně možnosti připojení příloh (např. PDF) k dokladu, schválení a zaúčtování dokladu. V celém procesu zpracování dokladu jsou přenášeny přílohy k dokladu.​
 • Finanční řízení – správa bankovních účtů, rozsáhlé možnosti nastavení pravidel párování plateb. Komunikace s ČNB.  Možnost vedení pokladen, včetně pokladen v cizí měně a depozitních pokladen (hotovostní i věcná depozita). Inventarizace pokladen.​
 • Správa DPH – možnost používání krátícího koeficientu DPH. Tvorba výkazů DPH (včetně souhrnného a kontrolního hlášení) dle platné legislativy​.
 • Správa pohledávek a závazků – možnosti správy závazků a pohledávek. Oblast opravných položek k pohledávkám, řízení upomínek a penále.​
 • Skladové hospodářství – možnost evidence skladových zásob v oblasti MTZ (materiál obecného charakteru) i v oblasti SZM (speciální zdravotnický materiál). Inventarizace zásob, možnost napojení na čtečky čárových kódů​.
 • Dlouhodobý majetek – možnost evidence majetku a operativní evidence. Integrace vybraných knih odpisů na oblast financí. Možnost účtování údržby majetku. Oblast inventur majetku, generování inventurní zápisů, podpora napojení čteček čárových kódů. Přehledy a analýzy majetku.​
 • Controlling – oblast umožňující využívat nástroje controllingu. Možnost definic rozúčtování účtů dle klíčů. Možnost definice controllingové společnosti.​
 • Přehledy a analýzy – rozsáhlé možnosti tvorby přehledů a analýz ekonomických dat – nástroje analýz dle dimenzí, účetní schémata, nástroje a analýzy cash-flow​.
 • Integrace na okolní systémy – možnosti snadného využití nejnovějších technologií pro potřebné integrace na ostatní systémy organizace (např. nemocniční informační systém, informační systém lékárny, apod.)​.

Připravujeme

 • Sledování a odpis pohledávek – nástroj pro práci s neuhrazenými pohledávkami. Možnost definovat stavy pohledávek. Hromadná změna stavu pro vybraná data. Podpora hromadného označení, schválení a účtování odpisů pohledávek.​
 • Operativní výkazy – možnost definovat interní výkazy. Možnost pravidelně odesílat data těchto výkazů e-mailem jednotlivým vedoucím (primář, manažer) za jim svěřený úsek ​
 • Žádanky DM – nástroj pro evidenci, schválení a zaúčtování dokladu převodu DM, případně vyřazení DM
Poptávka