Zpracování osobních údajů za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení

 

 1. Tímto udělujete souhlas společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., se sídlem U Plynárny 1002/97, Praha 10, IČ: 25820826, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 347149 (dále jako „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • funkce
 • název společnosti
 • IČ společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo

 

 1. Správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb..Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

 

 1. S  uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět následujícími způsoby:
 • Prostřednictvím e-mailu na emailovou adresu its@konicaminolta.cz.
 • Prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu: Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10.
 • Prostřednictvím odhlašovacího linku umístěného na konci každého e-mailu s obchodními informacemi zaslaného společností Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, který však může do zpracování zapojit i tyto další zpracovatele:
 • Poskytovatel mailingového nástroje, který jakožto zpracovatel osobních údajů postupuje výhradně dle našich pokynů a dodržuje námi požadovaná organizační a technologická opatření.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá. O jejich zapojení Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů Vás tímto poučujeme o vašich právech, která můžete kdykoli vůči nám, jakožto správci, uplatnit:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně důvodu zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás zpřístupnění těchto údajů a žádat po nás jejich aktualizaci nebo opravu,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní osoba: Klára Šašková, tel.: +420 245 000 020

Reference

Poptávka