Využití různých typů kurzů usnadňuje identifikaci zaměstnanců s firemní kulturou

Compliance ve vzdělávání nemá příliš oblíbené postavení. Jedná se o dodržení stanovených pravidel, předpisů, norem a podmínek z hlediska zákona nebo firemní kultury. HR manažeři před sebou mají těžký úkol. Zajistit proškolení v této problematice tak, aby zatraktivnilo samotnou výuku formou, která přirozeně povede k akceptování a dodržování těchto pravidel, aby je zaměstnanci přijali za vlastní.

Nejedná se jen o školení, jako jsou BOZP (bezpečnost práce) nebo PO (požární ochrana), ale i o na první pohled banální věci, jako je ukládání dokumentů a přístup, resp. ochranu, těchto dokumentů. Neopomenutelně sem patří oblasti pro specifické pozice a specifické pracovní podmínky.

Jak vám s tímto úkolem pomůže LMS365?

Můžete vytvořit jednoduchý e-learningový kurz, kde nebudou jen paragrafy, ale i konkrétní příklady, které se již staly. Zprostředkovat, jaké měly dopady na zaměstnance, kteří pravidla neakceptovali nebo opomněli, a jak se těmto situacím vyhnout. Můžete doplnit do kurzu, na koho se obrátit, když si zaměstnanec není jistý v nějaké situaci. Další benefit je, že se zaměstnanec může jednoduše vrátit ke kurzu a znovu prostudovat podklady, které mu dají odpovědi na jeho otázky. Můžete ke kurzu přiřadit i testy ověřující, jak zaměstnanec obsah pochopil a co přijal za své.

Také můžete vytvořit webinář, během kterého zaměstnanci mohou pokládat přímo otázky odborníkům pro tuto oblast. Záznam z webináře lze uložit ke kurzu nebo na jiné vybrané místo, aby se k němu zaměstnanec mohl kdykoli vrátit. Živá forma komunikace a reálné zážitky spolupracovníků napomáhají rychlému zapamatování neoprávněných kroků a k zapamatování firemních pravidel.

Další možnost je vytvořit kurz, ke kterému bude přiřazený scorm balíček zpracovaný formou gamifikace. Tedy budou „hravou formou“ popsány různé situace a k nim vhodné reakce. Díky tomu rychle měníte stávající návyky zaměstnanců.

Automatické přiřazení kurzů k pracovní pozici umožňuje, že správně a jednoduše přiřadíte vybrané zaměstnance k vybraným kurzům. Nebudete již muset ručně přiřazovat kurz ke každému individuálnímu zaměstnanci. Ať už při nástupu nových zaměstnanců nebo při pravidelném obnovení znalostí stávajících zaměstnanců. Platforma LMS365 tyto kurzy připojí automaticky na jejich vzdělávací stránku jako povinný kurz.

Pokud chcete vědět, jak nejen tuto, ale i další funkčnosti kolem HR agendy běžně využívat v každodenní praxi, podívejte se na páteční podcast na kmits.cz/365yt.

Nebo se zaregistrujte k odběru článků zde a další tipy vám budou chodit do vaší e-mailové schránky (samozřejmě jde odběr opět i jednoduše zrušit).

 

Tým Konica Minolta IT Solutions Czech

kmits.cz/li

Reference

Mám zájem