Při vývoji produktu je vždy náročné najít ty vlastnosti a funkce, které zákazník chce, a zároveň mezi nimi vybrat k realizaci ty, které jsou technologicky a finančně proveditelné. Při rozhodování o nových funkcích se tedy můžete:

  1. řídit svým instinktem.
  2. můžete si „vypůjčit“ od konkurence
  3. nebo se můžete zeptat svých zákazníků či konzultantů

No, a my to vlastně děláme všechno. Jak ale stanovit priority funkcí pro nejlepší poměr ceny a výkonu? Ve vývoji Fleetmana používáme dva výkonné nástroje a pečlivě vyladěný proces.

Za prvé, průběžně shromažďujeme všechny potenciální nápady. Od každého. Nic nezapadne. Naši zákazníci, náš produktový tým, marketing… v podstatě každý má přístup k našemu Ideas portálu, který jsme začlenili do našich webových stránek. Používáme známý český nástroj pro vývoj produktů – #Productboard. A i když se stále učíme využívat všechny jeho možnosti, od začátku nám výrazně pomáhá v organizaci procesu. Pomocí portálu Productboardu sbíráme podněty z trendů na trhu, od vývojářů a konzultantů a, což je asi nejdůležitější, z každodenní praxe našich zákazníků.

Poté na pravidelných schůzkách všech zúčastněných stran vyhodnotíme jednotlivé funkce a stanovíme jejich priority. Vývoj, marketing, obchod, management… je to často dlouhé a živé setkání, dovedete si to představit. Ale na konci máme prioritizovanou roadmapu, kde zhruba známe hodnotu a náklady těchto funkcí.

 

Ve třetí fázi používáme další silný nástroj: #AzureDevOps, kde schválenou funkci z Roadmapy provedeme vývojem, testováním a nasazením, přičemž bereme v úvahu vstupy z předchozích dvou fází, které vidíme v Productboardu.

Takto tedy vybíráme, které funkce přidáme do našeho produktu. S pomocí nástrojů #productboard a Azure #devops a s cílem vybalancovat co nejlépe spokojenost zákazníků, jejich potřeby na jedné straně a technologickou či ekonomickou udržitelnost produktu na druhé.

 

Tomáš Pavlíček, produktový ředitel

Konica Minolta IT Solutions Czech