Které typy vozidel jsou více poruchové? Které vám neúměrně zvyšují náklady? Kteří řidiči posílají auta do servisu častěji a proč? Tyto otázky vám pomohou zodpovědět jen dobře strukturované záznamy o provozu flotily. Úplná data vám dají lepší přehled, usnadňují tvorbu reportů a poslouží jako vstup pro nalezení neefektivit a další zlepšování provozu.

Do správy vozového parku nicméně vstupuje více subjektů jako leasingové společnosti, pojišťovny, nebo servisy. Jejich data jsou často roztroušena po více systémech. Shromáždit je na jedno místo pro úplný přehled znamená často ruční přenos dat mezi systémy. Což je samo o sobě neefektivní, vznikají přitom chyby a není to ani příliš bezpečné.

Proto se při vývoji Fleetmana hodně zaměřujeme na tzv. integrace – přípravu našeho systému na to, aby mohl automatizovaně přijímat data z jiných systémů a dále s nimi pracovat. Má pro to ostatně ideální předpoklady – technologie, na které je aplikace postavena, je velmi otevřená a propojení s jiným systémem nedá tolik práce. A také umožňuje interaktivní reporting a analýzu provozních dat jak v nativních dashboardech, tak díky možnosti napojení Microsoft Power BI.

Významnou položkou v životním cyklu vozidla jsou servisy. Ať už pravidelné, nebo neplánované v případě poruchy nebo havárie. Další integrací, na kterou jsme se tedy zaměřili je servisní systém  GT NET. Ten sám o sobě používají autoservisy pro naceňování a evidenci práce na zakázce, použitých dílů, aktivit apod.

Co umí? GT NET především usnadňuje komunikaci mezi servisy, správci vozových parků, leasingovými společnostmi a pojišťovnami. Typická situace je třeba pravidelný servis. Ten může proběhnout následovně:

  1. Uživatel vozu (řidič) vidí, že vůz vyžaduje servis, např. po určitém nájezdu kilometrů.
  2. Zavolá na telefonní číslo, které obdržel od leasingové společnosti. Call centrum partnera GT NET, např. u nás společnosti LKQ, objedná zákazníka do nasmlouvaného partnerského servisu. A založí servisní událost v GT NET.
  3. Přijímací technik v GT NET nacení servisní zásah, vznikne položkový seznam dílů a úkonů. Může také přiložit fotodokumentaci. Navržený servis může přes GT NET sdílet jak se správcem flotily, tak s leasingovou společností nebo pojišťovnou a podle případných připomínek, nebo nových skutečností v průběhu zakázky upravit.
  4. Po provedení servisu najde v GT NET fleet manager zákazníka, leasingová společnost a případně i pojišťovna podrobné vyúčtování servisního zásahu, se všemi použitými díly, úkony a fotodokumentací.

V čem je integrace s Fleetmanem užitečná

GT NET je pro fleet mnagement systém zdrojem cenných dat o provozu automobilu. Konkrétně:

  • Data plánovaných a proběhlých servisů
  • Odhady ceny a pracnosti servisu
  • Fotodokumentace např. poškození vozu
  • Seznam úkonů a použitých dílů
  • Fakturace servisu

Uvedená data se díky tomuto add-onu nyní automaticky v nastavených intervalech stahují z GT NETu do Fleetmana. Tam se zobrazí v 360 pohledu na vozidlo a je možné s nimi dále pracovat. Např. právě analyzovat náklady na servis flotily v různých pohledech.

Power Bi dashboard in Fleetman

Před integrací byli naši zákazníci nuceni buďto vést evidenci separátně v GT NET (a tedy v žádném systému nebyl úplný obrázek o vozidle a jeho provozu), nebo exportovat data z GT NET a ručně je ukládat do Fleetmana. To nyní díky add-onu „Integrace GT NET“ odpadá. Add-on je dostupný pro nové i stávající zákazníky. Pro jeho provoz je nutné, aby systém GT NET.

Správa vozového parku s Fleetmanem se tak stává opět o něco užitečnější a zároveň jednodušší. A tedy chytřejší.


Hodil by se vám tento add-on? Nebo vás zajímá Fleetman obecně? Kontaktujte nás! Naši konzultanti s vámi rádi proberou vaše provozní potřeby.