Přehlednější zobrazení nejdůležitějších informací, ještě praktičtější a barevnější reporting v Power BI, nebo nejžádanější rozšíření – kniha jízd v mobilu. To jsou hlavní novinky našeho jarního release aktualizací Fleetmana. Neustále nasloucháme zpětné vazbě našich zákazníků. S rostoucím počtem uživatelů také vidíme lépe do toho, jak aplikaci reálně využívají. To jsou hlavní zdroje poznatků pro kontinuální zlepšování. A máme toho nového víc. Pojďme se na to podívat zblízka.

Vozidlo 360° – přehledná obrazovka informací o vozidle

To je typický příklad úprav na základě zpětné vazby. Vyhodnotili jsme si nejčastěji využívaná data o vozidle, dříve rozmístěná na více obrazovkách, záložkách a podobně. A sestavili jsme z nich přehlednější a praktičtější náhled na první obrazovce, kterou uživatel o vozidle uvidí. A pojmenovali jsme tento nový pohled jako Vozidlo 360°.

Abychom tyto informace mohli uspořádat opravdu přehledně, použili jsme novou komponentu, nazvanou “Informační dlaždice”. Ty soustřeďují a zobrazují data z různých oblastí jako je servis, finanční rozvaha vozidla, spotřeba atd. A také aktuální obrázek vozidla. To se hodí pro rychlou identifikaci.

Samozřejmě, mohou se hodit i ostatní data o vozidle. Ty jsou také snadno dosažitelné, přesunuli jsme je na záložku Podrobnosti.

Posuďte sami:

360° přehled o vozidle

Driver Hub – kniha jízd v mobilu

U našich zákazníků jsme vnímali také silnou poptávku po jednoduché aplikaci pro řidiče pro záznam a vykazování jejich jízd. Fleetman funguje technologicky na Power Platform, což znamená, že postavit novou mobilní aplikaci bylo technicky relativně snadné. Jiná věc je samozřejmě vybrat a sestavit správně jednotlivé funkcionality. Tak, aby se aplikace snadno používala a zároveň fungovala jako zdroj dat, se kterým se dá dále pracovat ve Fleetmanu, už plně pod kontrolou správce vozového parku.   

Aplikaci je možné nasadit ve firmě také samostatně, bez Fleetmana. Předpokládáme další vývoj podle praktických zkušeností, už nyní ale poskytuje tyto funkcionality:

 • Vedení záznamu o provedené jízdě (služební / soukromé) v rozsahu 
 • Databáze často využívaných lokalit pro rychlejší a snadnější zadávání jízd 
 • Přehled základních technických informací o vozidle 
 • Integrace na produkt Fleetman 

Aplikace Driver Hub je licencovaná a instalovaná samostatně. V případě zájmu o tuto aplikaci nás kontaktujte pomocí supportního portálu. 

Driver Hub aplikace domovská obrazovka

Fleetman sestava v Power BI

Kdo neměří, neřídí. Ani efektivitu a účelnost vozového parku. Fleetman pracuje s mnoha měřitelnými daty o provozu flotily. Pro lepší řízení umí také data přehledně zobrazit a vyhodnotit. Krom vlastních základních grafických dashboardů se umí Fleetman propojit také s reportingovým a analytickým nástrojem Microsoft Power BI. V jarním release jsme tuto možnost integrace posunuli ještě dále a připravili jsme vlastní sestavu reportů přesně podle potřeb správců vozového parku, ale také jejich manažerů a finančních ředitelů.

Reporty vizualizují například údaje o:

 • Řidičích a vozidlech – náklady a zisky podle typu, hospodářskou rozvahu, predikci ukončení leasingu
 • Servisních zásazích – typy, náklady, predikce data prohlídek, pojistné události v čase a podle zavinění
 • Tankování – geografická distribuce, náklady
 • Celkových parametrech flotily – poruchovost podle modelů, predikce a plánování nákladů, meziroční srovnání

Power Bi dashboard in Fleetman

Pro běh reportu není potřeba žádná další dodatečná licence. Základní práce s reportem může probíhat ve volně dostupné verzi nástroje Power BI. Více ohledně licencování Power BI lze najít zde

Pokud budete mít zájem o rozšíření licencí pro práci v PowerBI online, kontaktujte náš support. 

…a mnoho dalších menších vylepšení

Krom těchto tří nejzajímavějších vylepšení jsme v jarním releasu zapracovali na mnoha drobnostech, převážně zaměřených na praktičnost a jednoduchost používání aplikace. Patří sem například:

 • Kompletně konfigurovatelná evidence zařízení ve výbavě vozidla (evidence čehokoliv)
 • podpora více měn (multi-currency) při vedení finančních ukazatelů
 • predikce data příštího servisu nebo ukončení leasingové smlouvy
 • evidence generovaných zisků (například pokud své vozy pronajímáte)
 • přehlednější sledování servisních stavů (kdy je vozidlo připraveno k použití)
 • příjemnější editace poznámek na kartě vozidla
 • rychlejší práce s některými záznamy (uzavření servisu, tvorba záznamu pneumatik)

…a další zdánlivé drobnosti. Naši zákazníci, kteří systém již využívají se samozřejmě o všech novinkách A mohou se těšit na další vylepšení na kterých už intenzivně pracujeme.