Who do we want?

You are the type of person who strives for excellence, at whatever they do

  BECOME A PART OF OUR TEAM

 

We welcome all types of personalities – people with real enthusiasm, motivated and positive, who in addition to work have hobbies and enjoy life, people enthusiastic about the desire to develop their career in an open, professional, and stable company.   

We are a modern and dynamic company, operating on the market since 1998. Since 2015, we have been a member of the Konica Minolta Group. In our team you will find not only strong and expressive personalities, but especially pleasant and friendly people. Our average employee age is about 37 years. The company’s management fully meets the needs of our employees, while modern trends in employee care are certainly not strange concepts for us. We are open to all innovations, good as well as crazy, but also to simple ideas and thoughts.

 

Benefits

  • 5 Sick days
  • In addition to the fixed wage, an incentive-based renumeration system
  • Flexible working hours
  • Electronic meal voucher
  • Sports activities throughout the year
  • Company-wide family events
  • Training, corporate English classes

Why with us?

We are a friendly team built on informal relationships

 

WE HAVE AMBITIOUS GOALS, BUT BASED IN REALITY

 

In order to be at the forefront of our field and continually advance, we only want to work with true professionals.
The main benefits of employment with us, which help to create high-performing and stable teams are our well-developed company culture and extensive development possiblities for our employees – from systematic training possibilities to local & international internships side by side with an executive director in the areas of software delivery, or services and solutions from Microsoft. These benefits contribute to continually advancing and stable teams within the company. We might be looking for you – whether you are a fresh graduate, an experienced professional, or someone who wants to change their career trajectory and has the desire and strength to work on towards their goal.

 

  • Job description
  • Available positions

 

 

 

 

 

 

 

Our background

So feel free to join us!

Vyplňte prosím všechna pole označená hvězdičkou!

Pro výběrové řízení na vybranou pracovní pozici bude společnost Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., IČO: 25820826, U Plynárny 1002/97, Praha 10, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude provádět přímo společnost Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., IČO: 25820826, prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na vybraný inzerát či vyplněním formuláře na webu konicaminoltaits.cz v sekci Lidé a kariéra poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., IČO: 25820826 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Klára Šašková, tel: 245 000020, resp. jsou dostupné na této stránce.

Contact us