Jak elegantně řešit interní nákup

/

I když nákup pro interní potřebu společnosti u většiny organizací není hlavním úkolem oddělení zásobování, vyskytuje se ve všech typech organizací. 

Řídit procesy interního nákupu ve velkých firmách nemusí být úplně snadné a možnost nastavení pravidel a snadného dohledu nad nimi má pro tyto organizace i ekonomický význam. 

Podívejte se na krátké video, ve kterém poradíme, jak lze elegantně vyřešit interní nákup.

Moderní podnikový systém Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations (dále D365 F&O) sjednocuje tyto procesy v rámci všech oddělení společnosti a v případě velkých nebo nadnárodních organizací také napříč celou korporací. Zaměstnanci jednotlivých oddělení zadávají požadavky na nákup pomocí nákupních žádanek. V žádance může uživatel specifikovat, co potřebuje nakoupit, kdy to potřebuje mít a případně zadává odůvodnění. 

Jak elegantně řešit interní nákup

Nákup se nemusí týkat pouze pořízení majetku, jako je třeba vybavení pracovními pomůckami, nebo nákupu služeb typu úklid. Pomocí nákupních žádanek lze řídit například i nákup pro potřeby projektu. Stejně tak lze využít třeba pro nákup vzorků zboží a dalších specifických nákupů. Účelem těchto žádanek je spotřeba a vždy souvisí s nákupní objednávkou, která vzniká ze žádanky. 

Druhým typem žádanek jsou žádanky za účelem doplnění zásob. Například můžete vytvořit žádanku na doplnění zboží, které chcete prodat v určitém obchodě v určitou dobu. Poptávku vytvořenou tímto druhem žádanky lze naplnit pomocí nákupní objednávky, převodem z jiného skladu nebo vlastní výrobou. 

Vpřípadech, že je v rámci žádanky specifikován např. zcela nový produkt, je možné pro výběr dodavatele a určení ceny vytvořit poptávku (Požadavky na nabídky – RFQ). Požadavek na nabídku lze generovat v rámci schvalovacího procesu 

Konsolidací řádků z více nákupních žádanek můžete posílit svoji vyjednávací pozici s dodavateli a dosáhnout lepších cen, nebo naopak dosáhnete snížení vedlejších nákladů za dopravu a mnohé další náklady. 


Přemýšlíte o implementaci moderního ERP systému ve své společnosti a chcete se dozvědět o aplikaci Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations více? Stačí kliknout na tlačítko „Mám zájem“ vpravo dole a naši konzultanti vám rádi vše vysvětlí.


Libor Štejdýř, Solution Architect

Konica Minolta IT Solutions Czech
kmits.cz/li

Kategorie

Reference

Poptávka