Úvod  |  Obory  |  Holdingy

Holdingy

Specifickými oblastmi oboru jsou provázanost jednotlivých finančních institucí a potřeba kontroly, sledování a vyhodnocování všech procesů za účelem eliminace rizik. Nadnárodní přesah finančních skupin vyžaduje dodržení regulatorních předpisů jednotlivých zemí. Správa více společností v rámci jednoho řešení je samozřejmostí, stejně tak výběr z více měn v rámci tvorby dokladů a účtování nebo možnost konsolidace, správy majetku, analýz a sběru dat.

S čím můžeme pomoci

  • Multicompany – správa neomezeného počtu účetních jednotek v jednom systému, podporuje zavedení jednotných procesů do všech společností i zemí. Přináší usnadnění dynamického rozvoje a řízení změn v jednotlivých společnostech i v rámci celé skupiny. 
  • Multilegal – pomocí funkčních klíčů mohou být aktivovány funkce, které jsou platné pouze pro určité země. Systém automaticky uplatní tyto funkce pouze v účetních jednotkách přiřazených k dané zemi. Díky řešení postaveném na produktech Microsoft Dynamics 365 je zajištěn globální legislativní soulad. 
  • Finanční dimenze – možnost zavedení vlastní soustavy finančních dimenzí napříč všemi spravovanými společnostmi. Počet dimenzí není omezen (business line, oddělení, střediska, nákladové druhy atd.). 
  • Konsolidace – Možnost nastavení konfigurace pro zpracování procesů konsolidace hlavní knihy v případě holdingového nebo korporátního uspořádání společnosti. Do procesu konsolidace vstupují jednotlivé právnické subjekty svými hlavními knihami, ze kterých je po procesech vyloučení vzájemných operací mezi těmito společnostmi provedeno sestavení konsolidované hlavní knihy za celý holding, případně korporaci.

 

Holdingy

Technické informace

Doporučená řešení:

Zajímá vás, jaké máme další byznys aplikace, které mohou usnadnit vaše podnikání? https://www.konicaminoltaits.cz/byznys-aplikace/)

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL – podnikový informační systém pro efektivní řízení společnosti

DYNAMICS 365 FINANCE A DYNAMICS 365 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – komplexní podnikový informační systém zejména pro velké organizace

AUTOMOTIVE CRM – řešení pro práci se zákazníky v oboru Automotive

SRM – systém pro řízení vztahů s dodavateli

TALENT – efektivní správa vašeho HR

MOBOTIX – flexibilní a intuitivní kamerové systémy

WORKPLACE HUB – kompletní IT řešení na 1 m²

CONFIGURE PRICE QUOTE (CPQ) – prodejní nástroj pro tvorbu přesných a vysoce konfigurovaných nabídek

ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT (EAM) – správa životního cyklu podnikových aktiv po celou dobu jejich životnosti

LMS365 – management vzdělávání zaměstnanců ve vaší firmě

TALKEY – nástroj pro šifrování komunikace

Power BI – interaktivní nástroje pro vizualizaci dat

 

Poptávka