Chraňte se před rizikem v obchodních vztazích.

Podnikáte v prostředí, které se rychle mění? Chraňte se před rizikem s pomocí kvalitních informací o svých obchodních partnerech přímo ve vašem podnikovém systému.

Lide Produktivita365

Specifikace:

CRIBIS Connector převede data služby CRIBIS do datové struktury vašeho CRM Microsoft Dynamics 365:

  • Základní údaje, organizační struktura, NACE zatřídění
  • Finanční reporty
  • Kreditní rating
  • Rizikové metriky
  • Monitoring změn a událostí

Data se periodicky aktualizují ve struktuře entit vašeho CRM systému. Jsou tak vždy dostupná tam, kde je nejvíce potřebujete.

Přínos pro vás:

Služba CRIBIS šetří čas a eliminuje riziko nespolehlivých partnerů. Nabízí kompletní data z více než 90 zdrojů o vašich partnerech, dodavatelích, zákaznících nebo akvizičních cílech. Data obsahují:

  • Organizační strukturu, majitele, management apod.
  • Navázané subjekty, obchodní a majetkové vztahy
  • Finanční zdraví, kreditní skóre
  • Varovné signály (závazky, insolvence apod.)

CRIBIS Connector integruje tato data přímo do vašeho CRM Microsoft Dynamics 365.

Získejte náskok díky aktuálním informacím.

Chcete vědět více?
Kontaktujte nás pomocí tlačítka „Poptávka“.
Poptávka