Zabezpečení s Microsoft SECURITY

Pro kompletní ochranu a zabezpečení vašeho IT. Zajistěte vaší organizaci schopnost čelit všem kybernetickým hrozbám a útokům za všech okolností. I těm nejsofistikovanějším.

Využijte naplno řešení z rodiny Microsoft Security. Náš tým specialistů vám pomůže zabezpečit vaše IT prostředí ve všech oblastech rychle a efektivně, včetně následné podpory.

Jistotu zabezpečení vašeho IT nezískáte pouhým zakoupením a zprovozněním potřebných produktů a služeb. Poznejte jednotlivé nástroje, naučte se je ovládat a získejte přehled nad ochranou dat a celé infrastruktury svého podniku.
Odhalte včas všechna rizika a možné hrozby.

Naše služby pro váš bezpečnostní management:

 • Měření a kontrola aktuálního stavu vašeho zabezpečení
 • Doporučení pro další posílení vašeho zabezpečení
 • Nastavení, správa a monitoring procesů
 • Ochrana dat, zálohování i obnova po havárii
 • Správa a ochrana identit
 • Správa a ochrana zařízení
 • Zabezpečení e-mailové komunikace
 • Včasná detekce hrozeb a jejich řešení
 • Školení a poradenství
 • Správa a ochrana serverů
 • Kontrola připravenosti směrnice NIS2
 • Bezpečnostní support – 2. úrovně

Zajímáte-li se blíže o prostředí Microsoft Azure a Microsoft 365, podívejte se také na stránky

Vývoj a služby MICROSOFT AZURE nebo Služby a poradenství k MICROSOFT 365

Poznejte technologie a služby MICROSOFT SECURITY.

Vše pod kontrolou s Microsoft Defender #

Vaše zabezpečení typu „vše v jednom“ vám pomůže včas detekovat kybernetické hrozby a rychle na ně zareagovat. V IT prostředí je známé jako jako XDR (eXtended Detection and Response). Zdokonalte monitoring nad vašimi zařízeními, identitami, aplikacemi, e-maily a celým podnikovým IT.

Pro váš cloud i prostředí Microsoft 365 získáte:

 • bezpečnostní management na jednom místě
 • zabezpečení a ochranu v reálném čase
 • proaktivní nástroje pro včasnou detekci hrozeb a rychlé reakce
 • podporu pro oblast Compliance
 • spolupráci napříč platformami

Mezi hlavní nástroje z rodiny řešení Microsoft Defender patří například Microsoft Defender for Cloud / Server, EASM, Endpoint, Cloud Apps, Office 365, Identity.

Proč s námi
Díky našim specialistům bude nasazení Microsoft Defender dílem okamžiku. Defender pak automaticky analyzuje vaše prostředí a dostanete sadu doporučení k akcím pro zlepšení vašeho bezpečnostního statusu. Pomůžeme vám tato doporučení uvést v život.

Moderní správa zařízení s Microsoft Intune #

Pro váš moderní Endpoint Management. Konec nekontrolovaným zařízením nebo správě počítačů pod lokálním Active Directory s nemožností dohledu mimo firmu. Pomocí Intune dostanete sjednocené prostředí pro řízení zabezpečení všech koncových bodů na jednom místě. Ať už se zrovna nacházejí kdekoliv. Intune je přizpůsoben vašim zaměstnancům a zabezpečí jejich připojení do vaší firemní sítě, ať už pracují ve firmě, doma nebo na cestách.

S Microsoft Intune získáte:

 • Sjednocenou správu koncových bodů. Unifikovaný nástroj vám pomůže spravovat všechna zařízení napříč platformami s přímou integrací v prostředí Microsoft 365.
 • Posílení bezpečnostní architektury, ochrany uživatelů a dat založené na principu tzv. nulové důvěry – Zero Trust a flexibilním řízení přístupů a identit. Ochráníte nejen zařízení vlastněná společností ale i v soukromí uživatelů v souvislosti s trendem BYOD (Bring Your Own Device).
 • Dodržování bezpečnostní politiky a standardů vaší organizace.
 • Seamless integrace s Microsoft 365 znamenající maximální kompatibilitu a propojení s dalšími službami Microsoft.
 • Podporu různých platforem díky možnostem správy zařízení v prostředích Windows, Mac, iOS, Android a Linux

Proč s námi
Nasazení správy zařízení – Mobile Device Management je komplexní proces. Provedeme vás jím od plánování, přes nasazení až po instalaci do jednotlivých zařízení, včetně školení uživatelů. Díky multiplatformní podpoře budete schopni nasadit Intune na jakékoli zařízení ve společnosti, které používá systém Windows, Android či iOS.

Správa identit s Microsoft Entra #

Výkonné řešení pro moderní správu a robustní zabezpečení identit a přístupů napříč vaším hybridním i cloudovým prostředím. Dříve známé jako Azure AD. Nejnovější funkce a nástroje vám pomohou jednoduše a s přehledem ochránit tuto oblast proti všem kybernetickým hrozbám.

S Microsoft Entra získáte:

 • Zabezpečení přístupu ke všem identitám, aplikacím a prostředkům odkudkoliv v rámci všech firemních sítí.
 • Ochrana a ověření všech identit, zavedení a nastavení pravidel pro každého uživatele, aplikace, zařízení a úlohy v celém multicloudovém a hybridním prostředí.
 • Poskytnutí jen potřebných přístupů. Snadná správa zpřístupnění či omezení oprávnění například podle rolí uživatelů.
 • Zjednodušené uživatelské prostředí díky bezproblémovému přístupu k potřebným aplikacím, jednotnému přihlašování, automatizovaným procesům a samoobslužné správě uživatelů.
 • Pro správu identit a přístupů Microsoft Entra ID (dříve Azure Active Directory), Microsoft Entra ID Governance a Microsoft Entra Externí ID
 • Pro ochranu a kategorizaci identit Ověřené ID Microsoft Entra, Správa oprávnění Microsoft Entra a ID úloh Microsoft Entra
 • Pro přístup k síti Microsoft Entra Přístup k internetu a Soukromý přístup

Proč s námi
Pomůžeme vám s poznáním a efektivním využitím řešení Microsoft Entra pro ochranu vašich identit a přístupů. Společně s vámi vše nastavíme a doporučíme vám další možnosti využití, včetně integrace nástrojů Microsoft Security se všemi důležitými oblastmi ve vašem IT prostředí. 

Inteligentní ochrana s Microsoft Sentinel #

Vaše bezpečnostní řízení poháněné nejmodernějšími analytickými nástroji s využitím umělé inteligence a strojového učení. Pomůže vám v oblastech známých pod zkratkou SIEM (Security Information and Event Management) a SOAR (Security orchestration, automation, and response). Poskytne vám přehled nad celou vaší kritickou infrastrukturou i daty a posílí schopnosti rychlé detekce a reakce na bezpečnostní incidenty. 

S Microsoft Sentinel získáte

 • Lepší škálovatelnost díky funkcím pro zpracování obrovských objemů dat. Vše setřídíte, rozšíříte či zmenšíte a přizpůsobíte podle aktuálních potřeb bez omezení infrastruktury.
 • Posílení zabezpečení s pokročilou AI a za pomoci strojového učení vám pomůže k okamžitému odhalení hrozeb a rychlé reakci.
 • Flexibilita a integrace bez ohledu na to, odkud pocházejí vaše data. Ať už je to místní síť nebo cloud, Sentinel sbírá a integruje data v široké škále nástrojů, včetně těch mimo ekosystém Microsoft.
 • Efektivita nákladů. Platíte jen to, co zrovna využíváte.
 • Automatizace ochrany vám pomůže včas detekovat a zastavit nebo zmírnit útoky.

Proč s námi
Pomůžeme vám nastavit Sentinel tak, aby nejlépe chránil vaše prostředí. Společně zajistíme propojení s napříč vašimi identitami, servery a dalšími Azure prostředky. Sentinel umí nejen velmi efektivně spolupracovat s Microsoft Defender, ale i s mnoha jinými bezpečnostními nástroji. Dokáže nejen ochránit fyzické servery a virtuální prostředky v cloudu Microsoft, ale také podporuje propojení s jinými cloudovými entitami různých výrobců. Pomůžeme vám s přizpůsobením a konfigurací dle vašeho IT prostředí.

GDPR s Microsoft Priva #

Hledáte-li komplexní řešení pro ochranu osobních údajů v dnešní době digitalizace, je Microsfoft Priva přesně tím, co potřebujete. Pomůže vaší organizaci s řízením GDPR a dodržováním všech právních norem a předpisů. Dokážete s ní také včas identifikovat případná rizika například v situacích nesprávného sdílení dat, přesunu dat nebo jejich nadměrného shromažďování. Priva vám zajistí efektivní a zároveň bezpečné řízení všech záležitostí v oblasti zpracování osobních údajů.

S Microsoft Priva získáte:

 • Proaktivní nástroje pro včasnou detekci a prevenci rizik spojených s ochranou osobních dat
 • Viditelnost a dohledatelnost dat
 • Automatizace procesů pro řízení a rychlou reakci na požadavky v rámci osobních údajů
 • Komplexní řízení rizik a dodržování předpisů GDPR ve spojení s Microsoft Purview

Proč s námi:
Pomůžeme vám s ochranou a zabezpečením osobních údajů přesně podle potřeb vaší organizace. Poskytneme vám k tomu naše expertní znalosti a zkušenosti v rámci digitalizace a zabezpečení IT v komerčním i státním sektoru. Pomůžeme vám nejen se zavedením potřebných technologií a služeb, ale také s orientací ve složité problematice zajištění ochrany osobních dat v souladu s aktuálními legislativními požadavky GDPR.

Compliance s Microsoft Purview #

Řešení, které vám poskytne všechny potřebné nástroje pro efektivní správu dat, soulad s právními předpisy a řízení rizik. Ve spojení s Microsoft Priva a dalšími nástroji Microsoft Security bude vaše zabezpečení v oblasti správy a ochrany dat komplexní.

S Microsoft Purview získáte:

 • Lepší přehled pro řízení a dohledatelnost dat napříč celou organizací
 • Integraci s dalšími řešeními pro přístup k datům, zabezpečení a detekci rizik
 • Komplexní správu v rámci souladu se všemi regulacemi
 • Nástroje pro mapování datového portfolia, identifikaci citlivých dat, zabezpečený přístup a analýzu nakládání s daty

Proč s námi
Správa dat v dnešní době je natolik komplexní úkol, že je přímo nutností mít po boku zkušeného a spolehlivého partnera. Společně se detailně podíváme na současný stav správy a řízení vašich dat. Projdeme všechny oblasti nutné k řešení a na základě našich zkušeností a odborných znalostí vám doporučíme ty nevhodnější technologie, která vám pomohou s optimální správou vašich dat v souladu se všemi regulacemi.

Zaujala vás naše aplikace nebo služba?
Nebo se chcete na něco zeptat?

Poptávka