Státní správa a samospráva

Silné technologické zázemí podporuje efektivitu práce úřadů. Cílem je spokojenost občanů, zlepšování životního prostředí a služeb poskytovaných veřejnosti. Díky mnohaletým zkušenostem nabízíme oborové řešení pro organizace státní správy a organizační složky státu. Získejte čas v oblasti ekonomických činností, zprůhledněte a zjednodušte procesy rozpočtů a usnadněte si tvorbu reportingu a orientaci v něm.

S čím můžeme pomoci

V oblasti informační systémů (ERP) pro státní správu máme mnohaleté zkušenosti a znalosti procesů. Pokryjeme specifické požadavky tohoto oboru.​

  • Podpora řízení ekonomiky organizace – řešení je sadou vzájemně provázaných oblastí a aplikací produktu Dynamics 365 Business Central, které umožňují správu ekonomických procesů organizace. Řešení umožňuje snadnou komunikaci s ostatními produkty Dynamics 365 a umožňuje snadnou integraci na ostatní systémy organizace.​
  • Řízení rozpočtů organizace – řešení umožňuje sledovat předpoklady rozpočtových výdajů, aktuální stav čerpání rozpočtů, rezervace rozpočtů a komunikaci se systémem státní pokladny​
  • Podpora manažerských rozhodování – řešení obsahuje širokou škálu nástrojů reportingu, která usnadní rozhodování v oblasti ekonomických činností.​
Státní správa a samospráva

Technické informace

Zajímá vás, jaké máme další byznys aplikace, které mohou usnadnit vaše podnikání? https://www.konicaminoltaits.cz/byznys-aplikace/)

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL – podnikový informační systém pro efektivní řízení společnosti

DYNAMICS 365 FINANCE A DYNAMICS 365 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – komplexní podnikový informační systém zejména pro velké organizace

AUTOMOTIVE CRM – řešení pro práci se zákazníky v oboru Automotive

SRM – systém pro řízení vztahů s dodavateli

TALENT – efektivní správa vašeho HR

MOBOTIX – flexibilní a intuitivní kamerové systémy

WORKPLACE HUB – kompletní IT řešení na 1 m²

CONFIGURE PRICE QUOTE (CPQ) – prodejní nástroj pro tvorbu přesných a vysoce konfigurovaných nabídek

ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT (EAM) – správa životního cyklu podnikových aktiv po celou dobu jejich životnosti

LMS365 – management vzdělávání zaměstnanců ve vaší firmě

TALKEY – nástroj pro šifrování komunikace

Poptávka