Chemická výroba

Chemická výroba je specifická v nárocích na přesnost postupů, speciální skladování, obalové materiály a zejména bezpečnost provozu. Důležitými oblastmi jsou například evidence, protokolování, měření a dohled na expiraci.

S čím můžeme pomoci

Chemická výroba je typickým zástupcem tzv. procesní výroby se specifickými charakteristikami:  

  • Použití receptur namísto kusovníků používaných v diskrétní výrobě
  • Aplikace dávkových objednávek namísto výrobních zakázek v diskrétní výrobě
  • Plánování výroby zohledňující souběžné a vedlejší produkty
  • Zvýšená kontrola kvality jednotlivých šarží 
  • Nutnost práce s bezpečnostními předpisy v přepravě nebezpečných látek

Díky mnohaletým zkušenostem s implementacemi podnikových systémů v tomto oboru vám dodáme nejen moderní technologické řešení pro řízení rutinních činností a podnikových procesů, ale zejména software, který akcentuje specifika chemického průmyslu.

  • Technická příprava správa receptur   
  • Řízení výroby – výrobní modul rozšířený o řešení specifických potřeb procesní výroby. Možnost kombinace s ostatními typy výrob.
  • Sledování šarží – důsledné trasování šarží napříč celým systémem (nákup / zásoby / výroba / prodej).
  • Správa kvality – představuje souhrn funkcí určených k zajištění kvality. Zahrnuje tedy prostředky pro kontrolukvality, dokumentaci výsledků testů, evidenci neshodných produktů a procesy jejich oprav.
Chemická výroba

Technické informace

Doporučovaná řešení:

Zajímá vás, jaké máme další byznys aplikace, které mohou usnadnit vaše podnikání? https://www.konicaminoltaits.cz/byznys-aplikace/)

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL – podnikový informační systém pro efektivní řízení společnosti

DYNAMICS 365 FINANCE A DYNAMICS 365 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – komplexní podnikový informační systém zejména pro velké organizace

AUTOMOTIVE CRM – řešení pro práci se zákazníky v oboru Automotive

SRM – systém pro řízení vztahů s dodavateli

TALENT – efektivní správa vašeho HR

MOBOTIX – flexibilní a intuitivní kamerové systémy

WORKPLACE HUB – kompletní IT řešení na 1 m²

CONFIGURE PRICE QUOTE (CPQ) – prodejní nástroj pro tvorbu přesných a vysoce konfigurovaných nabídek

ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT (EAM) – správa životního cyklu podnikových aktiv po celou dobu jejich životnosti

LMS365 – management vzdělávání zaměstnanců ve vaší firmě

TALKEY – nástroj pro šifrování komunikace

Poptávka