Roztříštěná data v různých systémech?

Sestavte z nich konečně úplný pohled na zákazníka s Dynamics 365 Customer Insights

Kdy nejlépe oslovit daného zákazníka? Jakým kanálem? S jakou nabídkou? Kde a kdy s vámi klienti nejčastěji komunikují? Kteří zákazníci přinášejí největší zisk a na druhou stranu kteří by vám mohli odejít?

Odpovědi vám mohou dát data, která už nejspíš máte. Ale nemluví mezi sebou. Jak je přimět, aby vám ukázala užitečné informace, které mohou zlepšit prodej i zákaznickou péči? Pomůže vám Dynamics 365 Customer Insights. My vám ukážeme během jednodenního workshopu Customer Insights in a day, jak data propojit a najít v nich relevantní informace.

Lidé u PC a analyza dat

Customer Insights in a day

Proč je jednodenní workshop nejlepší cesta k tomu, jak naučit data opravdu pracovat pro vás?

Co pro vás může takto silný nástroj udělat, nezjistíte v jednom článku nebo videu. Náš workshop ve formátu 1:1 nebo 1:few je nejlepší způsob, jak poznat, jakou hodnotu pro vás platforma bude mít.

Budeme se vám věnovat od 9 ráno do 4 odpoledne.

Ukážeme vám možnosti systému na vašich konkrétních potřebách.

Na ukázkových datech si projdeme detailní scénáře a zjistíme, které jsou pro vás relevantní a co vám přinesou.

Zkusíte si vytvořit vlastní dashboard s grafickými vizualizacemi dat pro komplexní pochopení toho, co Customer Insights umí.

 

Co si z workshopu odnesete?

Naši experti spolu s vaším týmem pomohou analyzovat poznatky o možném konkrétním přínosu pro vaši společnost a vaše specifické KPI. Během workshopu zrevidujete své specifické procesy z obchodního a IT pohledu, analyzujete výzvy a příležitosti pro zlepšení z pohledu uživatele Customer Insights.

Nakonec vaši účastníci s našimi experty identifikují hlavní aktivity, které budou mít z Customer Insights prospěch, a navrhnou plán dalších možných kroků na základě poznatků z celého dne.

Zaujal vás workshop?

Pro více informací nám napište v našem kontaktním formuláři.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co je Customer Insights a jak vám pomůže                 

Víte, že zákaznická data máte. V různých databázích. V Excelech. V e-mailech. V CRM. V logistických a servisních systémech. V účtech na sociálních sítích… Ať už jsou uložena kdekoliv, pokud spolu nemluví, nemohou pro vás pracovat opravdu naplno. Customer Insights je platforma pro jednotné vytěžení všech dat o zákaznících, která máte.

Sjednoťte data a poznejte lépe své zákazníky

Všechna transakční, behaviorální i demografická data z různých aplikací a systémů pohromadě, v jedné Customer Data Platform.

Standardizace datových formátů umožní vytvářet komplexní profily.

Profily jsou obohaceny o zájmy a preference nebo zpětnou vazbu zákazníka.

 

Analyzujte zákaznické chování s real-time výstupy

Porozumějte zákaznickému chování – kdy, kde, jak s vámi různé typy zákazníků komunikují?  

V jakém bodě zákaznické cesty nejlépe konvertují? Kde vám naopak odcházejí? Které příležitosti nevyužíváte?

Kdo vlastně jsou vaši zákazníci? Jak jsou staří, ze kterých oblastí a oborů pocházejí?

 

Predikujte zákaznické potřeby s pomocí AI

Identifikujte lukrativní zákazníky nebo ty s rizikem odchodu.

Identifikujte nové segmenty a vzorce chování.

Měřte lépe klíčové metriky a KPI.

Obohaťte dále záznamy o operativní, finanční nebo nestrukturovaná data s Azure Synapse Analytics.

 

Identifikujte relevantní aktivity na základě AI analýz

Kdy je vhodné zákazníky oslovit, s jakou nabídkou a jakým kanálem?

Využijte informace ke konkrétním akcím v dalších marketingových nebo prodejních nástrojích díky jednoduchým integracím a automatizacím.

Poskytněte data v zákaznických portálech a vlastních aplikacích.

Komunikujte data srozumitelně pro podporu rozhodování s Power BI a grafickými dashboardy.

 

Spravujte data v bezpečné platformě

Svá data máte pod kompletní kontrolou, zabezpečená v souladu s bezpečnostními standardy i regulatorními požadavky jako GDPR nebo CCPA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poptávka