Postupy etického jednání jsou nedílnou součástí vize a pokynů společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech. Pověst společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech v obchodním světě je naším nejcennějším jměním a naše chování v obchodním životě hraje při utváření této pověsti velkou úlohu.

Konica Minolta IT Solutions Czech usiluje o to, aby své obchodní postupy sladil nejen s ekonomickými a sociálními prioritami daného prostředí, ale také s vlastními pravidly chování, které platí v rámci celé skupiny Konica Minolta.

Jedním z důležitých cílů je náš požadavek na udržení nejvyšších etických zásad ve všech oblastech našeho podnikání. Tyto zásady se vztahují na veškerou podnikatelskou činnost na každém trhu, na kterém působíme. Cílem pokynů je zlepšit povědomí o problematice etického jednání v rámci organizace a stanovit základy pro řešení různých situací, ve kterých hraje problematika etického jednání svou roli.

Zaměstnanci jsou otevření a čestní a stojí si za svými povinnostmi. Jsou spolehlivými a férovými partnery, kteří dávají jen takové sliby, o nichž vědí, že je mohou splnit. To platí jak pro vnitřní spolupráci, tak i pro obchodní jednání s externími partnery.

Společnost Konica Minolta IT Solutions Czech by ráda spolupracovala se zákazníky a dodavateli, kteří mají solidní přístup k podnikání a bezúhonnou pověst. Společnost Konica Minolta IT Solutions Czech vědomě nepodporuje žádné veřejné ani soukromé organizace, které by jednaly diskriminačně, a očekává, že její zaměstnanci budou plnit své úkoly s morální odpovědností, čestně, upřímně a loajálně.
Jedním z nejzásadnějších pilířů společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech je, že všechna pravidla a postupy a rovněž i platné právní předpisy je třeba bez výjimky dodržovat. Žádný ředitel, vedoucí ani zaměstnanec společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech nemá právo porušovat právní předpisy ani svým zaměstnancům či třetím osobám nařizovat, aby tak činili.

Reference

Poptávka